wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

 • Wysokie zyski grupy AB i wciąż niezły bilans

  03 marca 2021
  Dystrybutor IT zanotował 52,9 mln zł zysku netto w zakończonym 31 grudnia II kwartale roku obrotowego 2020/21. Rosnące przychody i należności przełożyły się jednak na 92,4 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych i wzrost długu netto. Historycznie grupa AB nadal wykazywała jednak relatywnie niskie zadłużenie i rekordowo wysoką płynność szybką.
  czytaj więcej
 • Listopadowa emisja AB trafiła do obrotu na Catalyst

  05 stycznia 2021
  Warte 69,2 mln zł obligacje notowane będą na razie pod nazwą ABF1023, ale docelowo powinny zostać zasymilowaną ze starszą serią ABE1023 o wartości 10,8 mln zł.
  czytaj więcej
 • Grupa AB wciąż korzysta na pandemii

  25 listopada 2020
  Obroty i zyski dystrybutora IT oraz elektroniki użytkowej rosną w dwucyfrowym tempie. Ostatni kwartał, w którym AB spłaciło obligacje i sezonowo zwiększyło stan zapasów oraz należności, przyniósł jednak spadek salda wolnej gotówki o ponad połowę.
  czytaj więcej
 • AB uplasowało obligacje warte 69,2 mln zł

  10 listopada 2020
  Dystrybutor sprzętu IT oraz elektroniki użytkowej zamknął książkę popytu na niespełna trzyletnie obligacje, które zostaną zasymilowane z istniejącą serią ABE1023.
  czytaj więcej
 • AB planuje emisję obligacji

  21 października 2020
  Dystrybutor sprzętu IT i elektroniki rozpoczął pracę nad uplasowaniem trzyletnich niezabezpieczonych papierów, które byłyby oprocentowane na WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • AB zainteresowane kolejnymi emisjami obligacji

  28 września 2020
  Dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej będzie chciał wrócić z nową emisją, jeśli zaobserwuje „korzystne warunki” na rynku długu.
  czytaj więcej
 • Grupa AB po raz drugi bez długu netto

  24 września 2020
  Pomimo bardzo skromnych przepływów operacyjnych w ostatnim kwartale, przed lipcowym wykupem obligacji dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej ponownie miał na rachunkach więcej środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego.
  czytaj więcej
 • Rekord gotówki na rachunkach grupy AB przed wykupem obligacji

  21 maja 2020
  Po bardzo wysokim cash flow operacyjnym w I kwartale kalendarzowym dystrybutor IT miał więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego. O lipcowy wykup obligacji na 70 mln zł jest spokojny, a o emisji refinansującej pomyśli tylko, jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające.
  czytaj więcej
 • Sezonowy wzrost zysku i zadłużenia grupy AB

  05 marca 2020
  Jak co roku, dystrybutor sprzętu IT i elektroniki użytkowej zakończył II kwartał obrotowy (IV kalendarzowy) z wysoką sprzedażą, co z jednej strony dało wyższy zysk, a z drugiej ujemne przepływy operacyjne i w efekcie wzrost zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Niższe zadłużenie grupy AB po wykupie obligacji

  26 listopada 2019
  Po sierpniowej spłacie obligacji na 89 mln zł, którą dystrybutor sprzętu IT częściowo sfinansował gotówką z bieżącej działalności, jego dług netto znalazł się najniżej od dwóch lat.
  czytaj więcej
 • Grupa AB delikatnie poprawiła wskaźniki zadłużenia i płynności

  26 września 2019
  W II kwartale kalendarzowym, a IV kwartale obrachunkowym, dystrybutor sprzętu IT oraz elektroniki użytkowej obniżył dług netto poprzez wzrost salda gotówki. Po dni bilansowym część obligacji zamienił na bankowy kredyt.
  czytaj więcej
 • AB skupi akcje własne

  18 września 2019
  Dystrybutor sprzętu IT oraz elektroniki użytkowej wyda do 15 mln zł na skup akcji własnych, prowadzony od 19 września tego roku do 20 grudnia 2021 r.
  czytaj więcej
 • Sezonowy spadek płynności w grupie AB

  10 czerwca 2019
  Na koniec marca posiadane środki pieniężne pokrywały mniej niż 5 proc. krótkoterminowych zobowiązań. To najniższy poziom od 2016 roku.
  czytaj więcej
 • Niższa rentowność grupy AB

  05 marca 2019
  Przy rosnących przychodach zyski dystrybutora sprzętu IT notują spadek. Wyraźnie niższe są też przepływy operacyjne. Wskaźniki płynności i zadłużenia wciąż nie odbiegają jednak w istotny sposób od tych z wcześniejszych okresów.
  czytaj więcej
 • Październikowa emisja AB trafiła do obrotu

  14 lutego 2019
  Dystrybutor sprzętu IT wprowadził na Catalyst pięcioletnie papiery dłużne o wartości 10,8 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży.
  czytaj więcej

Emisje