piątek, 23 lutego 2024

Newsroom

Grupa PCZ miała 7,9 mln zł zysku netto w I kw.

ems | 27 kwietnia 2012
To wzrost o 203,9 proc. (5,3 mln zł) w porównaniu do I kwartału 2011 r. Grupa podtrzymała prognozę wyników na ten rok zakładającą wypracowanie 15,4 mln zł zysku netto.

   Przychody grupy wzrosły z 11,8 do 21,5 mln zł (o 81,6 proc.) w omawianym okresie. 

   Co istotne, raport za I kwartał nie uwzględnia jeszcze wyników finansowych Centrali Farmaceutycznej Cefarm, której umowę kupna od skarbu państwa PCZ podpisał jeszcze w październiku ub.r. Tymczasem prognoza zakładająca wypracowanie 15,4 mln zł zysku netto i 947,65 mln zł przychodów opiera się na założeniu, że wyniki Cefarmu będą konsolidowane w 2012 r. W 2011 r. Cefarm miał 1,08 mld zł przychodów i 7,5 mln zł zysku netto.

   PCZ za 85 proc. akcji Cefarmu zgodził się zapłacić ok. 80 mln zł. Prawdopodobnie w związku z planami sfinalizowania transakcji, PCZ zwołał na 14 maja NWZA, które ma podjąć uchwały w sprawie emisji obligacji seri B, C i D o łącznej wartości 300 mln zł, z czego na serię B przypada kwota do 150 mln zł. 

  Jak dotąd PCZ uplasował na rynku jedną emisję obligacji (PCZ0514) o wartości 5 mln zł ze stałym oprocentowaniem wynoszącym 14 proc. Są to papiery notowane na Catalyst.

Więcej wiadomości o PCZ S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst