środa, 29 maja 2024

Newsroom

Best kończy koinwestycję z Hoistem

msd | 21 września 2023
Windykator przejmie wierzytelności warte nominalnie 2,08 mld zł, które dotychczas znajdowały się w funduszu po połowie kontrolowanym przez niego oraz szwedzkiego partnera.

Całkowicie kontrolowany przez gdyńską spółkę fundusz Best I NSFIZ kupi połowę pakietów wierzytelności funduszu Best III NSFIZ. Druga połowa jego portfela trafi z kolei do Hoista, 11-letniego partnera Bestu w tym funduszu. Tym samym, drogi obu windykatorów rozejdą się, a Best będzie zarządzał wyłącznie własnymi wierzytelnościami.

Przejmowany pod wyłączną kontrolę pakiet o wartości nominalnej 2,08 mld zł obejmować ma 163,5 tys. wierzytelności. Transakcja wymaga jeszcze spełnienia warunku zawieszającego w postaci zapłaty ceny, której wysokość nie została ujawniona.

- Cena transakcji została ustalona na warunkach rynkowych. Zawarcie umowy jest elementem zakończenia (…) wspólnej inwestycji ze szwedzkim partnerem – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie. 

Best spodziewa się, iż transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na wynik finansowy jego grupy kapitałowej. 

W I połowie tego roku grupa Bestu ściągnęła od dłużników 222,8 mln zł (+2 proc. r/r), z czego 42,3 mln zł przypadało właśnie na fundusz Best III NSFIZ (-15 proc.). Rzeczywiste należne windykator spłaty wyniosły więc 201,6 mln zł (+5 proc.). 

Na koniec czerwca wartość bilansowa portfeli zarządzanych Best wynosiła 1,17 mld zł, z czego oczekiwał on ściągnąć ponad 2,59 mld zł (portfel należny bezpośrednio grupie to 1,1 mld zł z ERC na poziomie 2,42 mld zł).

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Bestu. Pochodzące z dwóch ostatnich udanych emisji papiery BST0128 oraz BST0228 (po 5 pkt proc. marży) wyceniane są kolejno na 99,5 oraz 99,35 proc. nominału.

Na początku listopada Bestowi wygasa prospekt dla programu publicznych emisji obligacji. Według niedawnych zapowiedzi, spółka może zdecydować się na jeszcze jedną ofertą w jego ramach. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst