wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Best uruchomił kolejną spółkę we Włoszech

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 05 grudnia 2018
Best Italia S.r.l, bo tak nazywa się nowy podmiot, ma prowadzić działalność windykacyjną na rynku włoskim, co „docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym”.

Kapitał zakładowy nowej spółki to 200 tys. euro, a założycielem i jedynym jej wspólnikiem jest Best. Nowy podmiot zacznie wykonywać czynności windykacyjne, gdy uzyska wymaganą przez włoskie prawo licencję.

- Best Italia od dłuższego czasu było częścią naszej strategii. Chcemy umocnić naszą pozycję w branży windykacyjnej na rynku włoskim, kształtować go i być częścią jego rozwoju. Rynek ten traktujemy bardzo poważnie. We włoskim systemie bankowym jest 300 mld euro nieobsługiwanych kredytów. Przynosi to opłakane skutki gospodarcze i jest jedną z istotnych przyczyn obecnych problemów tego kraju. Oczekujemy, że rozpoczęcie świadczenia usług windykacyjnych przez Best Italia wpłynie na podwyższenie efektywności operacyjnej oraz kosztowej grupy Best – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Best jest obecny na włoskim rynku od ubiegłego roku. W kwietniu 2017 r. powołał tam spółkę Best Capital Italy, w której 51 proc. udziałów ma windykator, zaś pozostałe 49 proc. należy pośrednio do Krzysztofa Borusowskiego oraz Marka Kucnera, kolejno prezesa i wiceprezesa polskiego Bestu, którzy są też jego największymi akcjonariuszami. Best Capital Italy to jednak spółka celowa, która nabywa wierzytelności, ale ich serwisowanie zlecane jest innym podmiotom, które posiadają wymagane licencje.

Po trzech kwartałach tego roku przychody Bestu z rynku włoskiego wynosiły 13,9 mln zł wobec 150 mln zł w Polsce. Na 1,07 mld zł posiadanych przez grupę wierzytelności 982,3 mln zł przypadało na Polskę, zaś pozostałe 87,9 mln zł pochodziło z Włoch.

Na Catalyst notowanych jest 15 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od 18 grudnia tego roku (6,77 mln zł) do września 2022 r. Wygasającymi za niecałe dwa tygodnie papierami po raz ostatni handlowano jeszcze w październiku. Wyceniano je wówczas na 99,99 proc., obecne ich kwotowania to zaś 99,14/100,59 proc. (bid/ask).

Najdłuższe obligacje Best, z terminami spłaty w latach 2021-2022, notowane są – zależnie od serii – z rentownościami od 8,9 do 10,4 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje