niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Best ustanowił nowy program publicznych emisji obligacji

msd | 04 sierpnia 2017
Jego wartość będzie wyższa niż dotychczas i wyniesie 350 mln zł. By przystąpić do emisji windykator musi sporządzić nowy prospekt i uzyskać jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dotychczas Best przeprowadził dwa programy publicznych emisji. Pierwszy, wart 300 mln zł, realizowany był przez dwa lata, co wymagało dwukrotnego złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu przez KNF (ważność prospektu to 12 miesięcy). Drugi program zrealizowano w dziewięć miesięcy, spółka pozyskała w tym czasie pełne 200 mln zł.

Jeszcze w maju, przed zamknięciem ostatniej emisji publicznej, Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, informował, że spółka myśli o kolejnym programie.

Ostatnią publiczną emisję Best przeprowadził w maju, pozyskując z niej 60 mln zł. Za pięcioletnie papiery spółka oferowała wówczas WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. Wcześniej, przy tej samej marży, trzykrotnie oferowała obligacje 4,5-letnie.

Ostatnim razem zatwierdzenie prospektu emisyjnego Bestu zajęło 12 tygodni.

W obrocie na Catalyst znajduje się 15 serii obligacji Best z terminami spłaty od kwietnia 2018 r. do czerwca 2022 r. Najdłuższe papiery wyceniane są z 5,03 proc. rentowności brutto. Podobne lub wyższe rentowności oferują także niektóre serie zapadające w 2021 r. (BST0121, BST0321, BST0421).

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje