niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Best z rekordowymi nakładami w IV kwartale

msd | 11 stycznia 2024
Gdyński windykator kupił portfele wierzytelności za 275,5 mln zł w IV kwartale, kończąc cały ubiegły rok z 311 mln zł nakładów.

Poniesione w IV kwartale nakłady pozwoliły Bestowi na zakup wierzytelności wartych nominalnie 1,8 mld zł. Oznacza to, że windykator płacił średnio 15,3 proc. za każdą złotówkę nabytego nominału. 

– Jesteśmy zadowoleni zarówno ze skali poczynionych w minionym roku zakupów, jak i jakości nabytych portfeli oraz cen ich nabycia. Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju grupy, którego celem jest istotny wzrost skali działalności, zarówno na rynku rodzimym, jak i za granicą - powiedział Marek Kucner, wiceprezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

W całym 2023 r. windykator zainwestował 311 mln zł w pakiety wierzytelności wobec 131,5 mln zł rok wcześniej i 156,7 mln zł przed dwoma laty. 

Na poziomie otrzymywanych spłat Best nie mógł się jednak pochwalić podobną dynamiką. Całoroczne wpłaty od dłużników spadły o 1 proc. r/r do 414,3 mln zł, w tym 384,8 mln zł to spłaty należne grupie Bestu (+3 proc. r/r). Przy czym, pod koniec roku windykator zakończył koinwestycję z Hoistem i wszystkie ściągane w IV kwartale spłaty należały się już wyłącznie jemu (92,7 mln zł).

– Oczekujemy, że 2024 r. przyniesie dalszy wzrost należnych grupie Best odzysków, zarówno dzięki rosnącej efektywności naszej organizacji, jak i zwiększeniu portfela wierzytelności będących w naszym zarządzaniu – wskazał także Marek Kucner.

Na Catalyst notowanych jest 11 serii złotowych obligacji Bestu oraz jedna seria eurowego długu funduszu Best Capital FIZAN. Pochodzące z zeszłorocznych emisji publicznych papiery BST0128 oraz BST0228, w których Best proponował po 5 pkt proc. marży, wyceniane są w czwartek kolejno na 100,98 oraz 100,81 proc. (w czwartek do godz. 15:30 nie handlowano trzecią zeszłoroczną detaliczną serią BST0728). 

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst