czwartek, 18 października 2018

Newsroom

Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

materiał prasowy DM Navigator, ben | 23 kwietnia 2018
2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.

Deweloperzy objęci raportem po raz kolejny wypracowali bardzo wysoką sprzedaż. Podmioty objęte raportem podpisały w całym 2017 r. o ponad 25 proc. więcej umów sprzedaży, a w I kwartale br. o 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 2017 r. wszystkie spółki zdołały zrealizować swoje pierwotnie zakładane plany sprzedażowe. Co więcej, zaraportowane liczby podpisanych umów w I kwartale 2018 r. wskazują na kontynuację wysokiego tempa sprzedaży w roku bieżącym. Zakładamy, że w tym roku spółki ustabilizują sprzedaż – wskazał Mateusz Mucha, manager w DM Navigator.

Warto zauważyć, że deweloperzy w dalszym ciągu chętnie finansowali swoją działalność poprzez emisje obligacji korporacyjnych. Generowanie dobrych wyników finansowych i kontraktacji pozwala podmiotom plasować kolejne serie papierów wartościowych i uzyskiwać niższy koszt kapitału.

W ciągu ostatnich lat obserwujemy wyraźny trend zwiększania udziału obligacji w strukturze zobowiązań finansowych deweloperów. Na koniec ubiegłego roku średni udział zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w strukturze zobowiązań finansowych wzrósł w ramach analizowanej grupy spółek do prawie 70 proc. Deweloperzy wybierają ten instrument głównie ze względu na większą elastyczność w dysponowaniu środkami, możliwość finansowania zakupów gruntów i wczesnych etapów inwestycji – dodał Mateusz Mucha.

W 2017 r. analizowani deweloperzy wyemitowali obligacje o wartości około 1,3 mld zł i dokonali wykupów papierów o wartości ok. 600 mln zł. Co więcej, około jedną trzecią wykupów stanowiły wykupy przedterminowe. Obligacje na najwyższą kwotę wykupiły Dom Development, Ronson i Polnord. Natomiast w I kwartale br. analizowane spółki wyemitowały papiery o wartości ponad 500 mln zł, a najwyższą z nich była emisja spółki Robyg na kwotę 300 mln zł. W kolejnych kwartałach tego roku przypada termin wykupu obligacji o wartości około 477,7 mln zł, a w 2019 r. papierów na kwotę 744,7 mln zł. Spółki będą chciały z pewnością refinansować to zadłużenie poprzez kolejne emisje.

Analizowani deweloperzy bardzo dobrze wykorzystali sytuację rynkową w minionych kwartałach. Tak silny popyt prowadzi do szybkiej wyprzedaży oferty lokalowej i zmusza podmioty do ciągłego poszukiwania atrakcyjnych nieruchomości pod zabudowę. Analizowane spółki dbały o pozyskiwanie finansowania i powiększanie banku ziemi. Wyzwaniem na kolejne okresy są rosnące ceny gruntów, materiałów budowlanych i wykonawstwa. Spółki w większości przypadków obroniły, a w niektórych przypadkach zwiększyły marże brutto ze sprzedaży. W obliczu wspomnianych wyzwań deweloperzy podnoszą ceny mieszkań. Jednak jest ryzyko, że nie zrekompensują one w pełni wzrostu kosztów realizacji, co może doprowadzić do pogorszenia rentowności. W naszej ocenie utrzymanie podobnych wyników sprzedażowych w nadchodzących kwartałach będzie bardzo dobrym rezultatem.

Raport (link do pliku pdf poniżej) zawiera najważniejsze informacje na temat wybranych deweloperów z rynku Catalyst, tj.: Archicom, Atal, Dom Development, i2 Development, JW Construction, LC Corp, Lokum Deweloper, Marvipol Development, Murapol, Polnord, Robyg, Ronson Europe, Vantage Development, Victoria Dom.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2018)

  17 października 2018
  Obroty we wrześniu na rynku Catalyst wyniosły 152,44 mln zł, co oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu do zeszłego miesiąca. Taka wartość obrotów była jednak wciąż o 24,5 proc. poniżej średniej za ostatnich 12 miesięcy.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Emisje na nowych warunkach

  12 października 2018
  Emitenci znani inwestorom indywidualnym długo kazali czekać na swoje oferty, ale przez tych kilka miesięcy, w których trawili nowe warunki rynkowe pogodzili się ostatecznie z tym, że na rynku obligacji korporacyjnych nadszedł czas inwestorów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Głowy w popiele

  20 kwietnia 2018
  GetBack infekuje innych emitentów. Nawet obligacje Kruka spadły poniżej nominału, w przypadku Bestu rentowność niektórych serii przekracza oprocentowanie o 2 pkt proc. Tak rynek dyskontuje potencjalne kłopoty z plasowaniem nowych emisji.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Burza przed ciszą

  13 kwietnia 2018
  Publiczna emisja PCC Rokita będzie miała miejsce w ciekawym dla rynku momencie. Otoczenie teoretycznie sprzyja stałemu oprocentowaniu, ale nastawienie detalicznych inwestorów do obligacji korporacyjnych może się zmienić.
  czytaj więcej

Emisje