poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Echo Investment rusza z publiczną emisją obligacji w środę

Michał Sadrak | 26 kwietnia 2022
Deweloper ponownie zaproponuje czteroletni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, co w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym da 9,93 proc. w skali roku.

Oferowane przez Echo Investment papiery nie będą zabezpieczone, a spółce przysługiwać będzie prawo do ich wcześniejszego wykupu, które będzie mogła realizować w dniach płatności odsetek, ale nie wcześniej niż 27 października 2024 r. W pierwszym okresie odsetkowym, który rusza już z początkiem przyjmowania zapisów, obligacje oprocentowane będą według stopy 9,93 proc. w skali roku (4 pkt proc. marży plus WIBOR 6M z trzeciego dnia roboczego przed rozpoczęciem okresu odsetkowego).

Podobnie jak podczas lutowo-marcowej oferty, emisja będzie mieć charakter publiczny i jest adresowana do szerokiego grona inwestorów, za wyjątkiem jednak obywateli i mieszkańców Rosji oraz Białorusi, a także osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych mających siedzibę w tych państwach.

Przyjmowanie zapisów w wartej 40 mln zł ofercie obligacji Echa rusza w najbliższą środę, 27 kwietnia i potrwa do 11 maja. Emisję ponownie prowadzi BM PKO BP, a próg wejścia to około 50 tys. zł, tj. 500 obligacji o wartości nominalnej 100 zł i cenie emisyjnej uzależnionej od dnia złożenia zapisu (27 kwietnia papiery sprzedawane będą po 100,00 zł, a z każdym kolejnym dniem doliczane będą do nich narosłe odsetki, aby 11 maja cena emisyjna osiągnęła ostatecznie 100,38 zł). 

Obligacje oferowane będą w ramach programu do 300 mln zł, z którego Echo zebrało na razie 100 mln zł w dwóch ofertach po 50 mln zł każda. Pierwsza z nich przyciągnęła 233,3 mln zł popytu, druga – 68,7 mln zł, przy czym od trzeciego dnia zapisów prowadzona była w skrajnie niekorzystnych warunkach rynkowych, spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę.

Docelowo obligacje trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 14 innych serii długu Echa o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł.

Naszym zdaniem

Mimo utrzymującej się na rynku niepewności, jedyne ustępstwo ze strony Echa Investment to nieznaczne obniżenie wartości oferty w stosunku do poprzedniej emisji, która przez większość czasu też przecież prowadzona była w warunkach wojennych. Korzyść dla inwestorów sprowadza się zatem do wyższego WIBOR-u. To nie tak mało, biorąc pod uwagę, że oferowane podczas lutowo-marcowej emisji papiery weszły w pierwszy okres odsetkowy przy sześciomiesięcznym WIBOR-ze na poziomie 3,86 proc. Dla nowych obligacji będzie to już 5,93 proc. Nawiasem mówiąc, gdyby oferta ruszyła dzień później, proponowane przez dewelopera papiery miałyby na początku dwucyfrowy kupon (w miniony poniedziałek WIBOR 6M przekroczył 6 pkt proc.).

Rynkowe notowania starszego długu podpowiadają jednak, że Echo nie ma specjalnie powodu, by oferować inwestorom dodatkową premię. O ile uplasowana w styczniu trzyletnia seria ECH0125 wyceniana była w ostatnich transakcjach na 100,1-101 proc., to pochodzącymi z lutowo-marcowej emisji papierami handlowano po 101-102 proc. nominału. W najlepszym razie pierwsze z nich kupimy obecnie po 100,7 proc., drugie – 101,99 proc., co daje odpowiednio około 3,7 i 3,4 pkt proc. realnej marży. Zatem 30 pb. różnicy między nową emisją a obligacjami ECH0125 wydaje się wynagradzać dłuższy o kilkanaście miesięcy okres spłaty. Z kolei przewaga nad najnowszą istniejącą serią ECH0226 nie podlega nawet dyskusji (60 pb. różnicy przy porównywalnym okresie spłaty).

Lecz giełdowy dług Echa bynajmniej nie kończy się tylko na obligacjach detalicznych (pochodzących z ofert prospektowych). Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich emisji, najciekawszą alternatywę dla oferty z rynku pierwotnego stanowić mogą bowiem uplasowane wśród instytucji papiery ECH0325 z 4,45 pkt proc. marży. Na Catalyst z powodzeniem kupimy je po 100,1 proc. nominału, wydając na to nawet około 1 mln zł. Ponad 4,3 pkt proc. realnej marży na krótszych papierach jest więc na wyciągnięcie ręki, a wysoki jednostkowy nominał (10 tys. zł) nie powinien stanowić przeszkody. Wszak próg wejścia na rynku pierwotnym znajduje się pięciokrotnie wyżej.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje