niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Ghelamco Invest skupiło własne obligacje za 204 mln zł

msd | 27 września 2023
Podczas wtorkowego rozliczenia nowej emisji o wartości 340 mln zł spółka odkupiła ponad 40 proc. długu zapadającego w drugiej połowie przyszłego roku.

Przeprowadzony przez Ghelamco Invest przedterminowy wykup objął wszystkie papiery GHE0924 o wartości 50 mln zł, które znajdowały się w portfelu funduszu emerytalnego Uniqa. Ponadto, spółka nabyła też obligacje GHE1224 za 37,3 mln zł wobec istniejących 45 mln zł. Wreszcie, odkup objął też 116,3 mln zł z wartej 400 mln zł serii GHI1224.

Łącznie Ghelamco Invest zredukowało wartość obligacji zapadających w II połowie przyszłego roku z 495 mln zł do 291,3 mln zł. Warto natomiast odnotować, że odkup nie objął ani jednej z trzech serii, które wygasać będą już w styczniu przyszłego roku (ich łączna wartość to 279,7 mln zł).

W miniony wtorek deweloper wyemitował 3,5-letnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży i cenie emisyjnej zawierającej w sobie 1,5 proc. dyskonta w stosunku do nominału.

Po trzyletniej przerwie, w najbliższym czasie Ghelamco będzie mogło wrócić także do publicznych ofert długu dla inwestorów indywidualnych. W ostatnich dniach KNF zatwierdziła bowiem spółce prospekt dla programu emisji o wartości 250 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Ghelamco Invest. Najdłuższe papiery GHE0226 (także 5 pkt proc. marży) kwotowane są na 99,55/100,09 proc.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst