niedziela, 17 stycznia 2021

Newsroom

Ghelamco Invest uplasowało obligacje warte 45 mln zł

msd | 01 grudnia 2020
Deweloper przydzielił warunkowo czteroletnie papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Warte 45 mln zł obligacje serii PT zostały warunkowo przydzielone na rzecz 27 inwestorów instytucjonalnych. Ostateczny przydział długu i dzień jego emisji ustalono na 16 grudnia. 

Nowe papiery uplasowano w ramach bezprospektowego programu emisji o wartości do 400 mln zł.

We wrześniu tego roku Ghelamco wyczerpało natomiast wart 350 mln zł program prospektowych publicznych emisji adresowanych do inwestorów indywidualnych. Podczas ostatniej emisji spółka proponowała stałe 5,5 proc. odsetek rocznie za 40-miesięczne papiery. 

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Ghelamco na 1,1 mld zł. W najbliższych dniach spółka musi spłacić trzy serie już wycofanych z obrotu papierów o łącznej wartości 102,7 mln zł.

Pochodzące z ostatnich emisji publicznych obligacje GHE0124 (stałe 6,1 proc.) i GHS0124 (stałe 5,5 proc.) wyceniane są kolejno z 5,76 i 5,52 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje