środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Ghelamco przyspieszy o rok wykup czterech serii obligacji

ems | 19 maja 2022
Chodzi o papiery emitowane na przełomie 2019 i 2020 r. o łącznej wartości 124,2 mln zł, których termin wykupu przypada na czerwiec 2023 r. Ghelamco wypłaci ich posiadaczom premię.

Obligacje oprocentowane są na 4,35-4,5 pkt proc. powyżej WIBOR 6M i w czerwcu weszłyby w nowe okresy odsetkowe z oprocentowaniem przekraczającym 11 proc., ale trudno powiedzieć, czy decyzja dewelopera jest motywowana oszczędnościami odsetkowymi. Ghelamco ma zwyczaju wykupować przed terminem obligacje o najbliższych terminach zapadalności i w ten sposób zarządza strukturą zapadalności zadłużenia oraz bilansem (gdyby nie przedterminowy wykup, w raporcie półrocznym obligacje trafiłyby już do zobowiązań krótkoterminowych).

Nie jest to pryncypialna zasada, w lipcu i sierpniu zapadają dwie serie, których Ghelamco nie wykupiło przed terminem, ale są one tańsze od innych (4,25 pkt proc. marży) i nie zdążą wejść w okresy odsetkowe z naprawdę kalorycznym kuponem (obecnie 7,47 proc. i  7,77 proc.).

Za realizację prawa do przedterminowego wykupu posiadacze obligacji Ghelamco otrzymają 0,5 proc. premii ponad nominał posiadanych obligacji. Informację o przedterminowym wykupie opublikowano wczoraj po zamknięciu sesji i dziś rano, zlecenia sprzedaży poniżej 100,5 proc. złożone przez mniej czujnych inwestorów zostały wyczyszczone.

Przedterminowy wykup czerwcowych serii jest o tyle interesujący, że istotnie „czyści przedpole”. Po terminowym wykupie serii lipcowej i majowej Ghelamco pozostaną już tylko seria GHE1023 warta 50 mln zł, zanim zabierze się za rozbrajanie zapadalności papierów z roku 2024. Pierwsza seria (GHE0124) zapada w styczniu 2021 r. i warta jest 205 mln zł, ale jej oprocentowanie jest stałe i – z dzisiejszego punktu widzenia – niskie dla spółki, bo ustalone na 6,1 proc. Również w styczniu 2024 r. zapada seria GHS0124 oprocentowana na 5,5 proc. (55 mln zł) oraz na 5 pkt ponad WIBOR 6M (40 mln zł). Ta ostatnia – GHL0124 - trafiła do jednego inwestora (za 98 proc. nominału) i pierwsze prawo do przedterminowego wykupu pojawi się w styczniu 2023 r. Wtedy też przekonamy się, czy wykupując obligacje przed terminem Ghelamco będzie kierować się kosztami odsetkowymi czy schludnym bilansem. 

Przy obecnej wycenie (93 proc.) GHE0124 oferuje 10,7 proc. rentowności, które mogą zmienić się w 18,5 proc. gdyby w styczniu doszło do przedterminowego wykupu.

Z kolei gdyby Ghelamco pominęło w przedterminowych wykupach serie o stałym oprocentowaniu, co byłoby decyzją racjonalną, a zamiast tego umarzało przed terminem serie o dalszych terminach zapadalności, serie o stałym oprocentowaniu znalazłyby się „na końcu kolejki”.

Póki co, na Catalyst notowanych jest 15 serii obligacji Ghelamco. Przed końcem wakacji ich liczba spadnie do dziewięciu, jeśli nie pojawią się nowe emisje.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst