sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Grudniowa emisja Bestu debiutuje w giełdowym obrocie

msd | 05 stycznia 2023
Niedawno uplasowane przez windykatora papiery BST1226 wyceniono w pierwszych transakcjach na 98,01-99,99 proc. wartości nominalnej.

Za czteroletnie niezabezpieczone obligacje Best zobowiązał się płacić WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży, której wysokość wzrosła o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji spółki, ale o pięcioletnim tenorze. Best nie miał specjalnie wyjścia – musiał się bowiem dostosować do sytuacji na rynku papierów skarbowych (realne marże na zmiennokuponowych obligacjach WZ wyraźnie wzrosły), czy też decyzji największego na rynku Kruka, który w ostatnich publicznych emisjach podniósł marżę pięcioletniego długu z 3,3 do 4,0 pkt proc.

Warte 13,5 mln zł papiery Bestu na rynku pierwotnym trafiły 452 inwestorów, którzy wzięli udział w ofercie, z której spółka chciała pozyskać do 20 mln zł. Jak wskazywaliśmy w grudniu, średni zapis w emisji wyniósł 29,9 tys. zł, co było drugim najniższym wynikiem spośród zeszłorocznych ofert publicznych prowadzonych na podstawie prospektu.

Dla Bestu była to na razie pierwsza emisja w ramach nowego programu o wartości do 250 mln zł, który może być prowadzony do listopada tego roku.

Po dwóch kwadransach czwartkowej sesji debiutującymi papierami BST1226 zawarto transakcje na niecałe 40 tys. zł, w których wyceniano je między 98,01 proc. a 99,99 proc. wartości nominalnej. Tymczasem pochodząca z poprzedniej publicznej emisji dłuższa seria BST0327 z 4,0 pkt proc. marży wyceniana jest w czwartek rano na 100 proc. nominału.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Bestu o łącznej wartości 75 mln zł.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst