czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Grupa LPP zwiększyła przychody do 2,75 mld zł w IV kwartale

msd | 08 stycznia 2020
Przychody odzieżowej grupy wzrosły o 16 proc. rok ro roku i o 2,1 proc. na bazie porównywalnych sklepów, wynika ze wstępnych wyników.

Miniony kwartał kalendarzowy grupa LPP zakończyła z 1,61 mld zł zysku brutto ze sprzedaży oraz 483 mln zł zysku operacyjnego, które były kolejno wyższe o 16 i 11 proc. niż przed rokiem. 

Łącznie w całym 2019 r. skonsolidowane przychody LPP wzrosły o 14 proc. r/r do 9,14 mld zł (porównywalne przychody wyższe o 3,7 proc.), a zysk brutto ze sprzedaży i EBIT wyniosły odpowiednio 4,88 mld zł oraz 876 mln zł, czyli o 11 i 16 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Jak podano, powierzchnia handlowa grupy na koniec 2019 r. wynosiła 1,27 ml m.kw. i była o 14 proc. wyższe niż przed rokiem.

LPP przypomina, że opublikowane wstępne wyniki dotyczą IV kwartału kalendarzowego, podczas gdy IV kwartał roku obrotowego 2019/2020 wyjątkowo będzie liczył cztery miesiące, od początku października 2019 r. do końca stycznia 2020 r. Spółka tłumaczy to zaplanowaną od dawna zmianą roku obrotowego, który ma się zaczynać w lutym i kończyć w styczniu.

Od trzech tygodni odzieżowe LPP obecne jest także na Catalyst. Spółka wprowadziła do obrotu wyemitowane niedawno pięcioletnie obligacje na 300 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 1,1 pkt proc. marży. Rynek wycenia papiery na 100,67 proc., co daje 2,7 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o LPP S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje