środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

GTC uplasowało 54,5 proc. oferty

msd | 08 marca 2018
Z wartej do 37,6 mln euro publicznej emisji trzyletnich niezabezpieczonych obligacji deweloper zebrał 20,5 mln euro - dowiedzieliśmy się w spółce.

Podniesienie kuponu z 3,5 do 3,7 proc. pozwoliło GTC zebrać dwukrotnie wyższą kwotę niż w grudniu, gdy pozyskano 10,2 mln euro wobec oferowanych 22,5 mln euro. Relacja wartości przydzielonych obligacji do wartości oferty nie zmieniła się jednak w sposób istotny. Tym razem uplasowano bowiem 54,5 proc. oferty wobec 44,9 proc. poprzednim razem.

Emitent planuje wykorzystać pozyskane środki na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne – informowano w memorandum informacyjnym.

W najbliższy poniedziałek dewelopera czeka okresowa amortyzacja obligacji serii GTC0319. Spółka musi wówczas spłacić 66,7 mln zł z wartej 200 mln zł emisji. Z kolei w kwietniu czeka ją wykup wartej 98,1 mln zł serii GTC0418.

Oferta papierów dłużnych dewelopera prowadzona była w trybie publicznym, ale bez prospektu, ponieważ zarezerwowano ją dla inwestorów profesjonalnych lub składających zapis na co najmniej 100 tys. euro.

Była to kolejna już emisja obligacji GTC we wspólnej walucie. Wcześniej, poza grudniową oferta, deweloper proponował stałe 3,75 proc. rocznie za trzyletni dług.

Na złotowych obligacjach GTC do transakcji dochodzi sporadycznie (seria GTC0418 notowana jest tylko na BondSpot). Na giełdzie znajduje się też pięć emisji dewelopera w euro, na których handel odbywa się rzadko lub wcale.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

 • Rosną podstawowe przychody GTC

  15 listopada 2018
  Deweloper osiągnął 38 mln EUR przychodów z wynajmu w III kwartale wobec 30 mln EUR przed rokiem. Pomimo niższych zysków poprawił też przepływy operacyjne. Gotówki na rachunkach jednak nie przybyło, bo GTC sporo wydało na inwestycje i spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Nieco wyższe wskaźniki zadłużenia GTC

  27 sierpnia 2018
  Zobowiązania finansowe komercyjnego dewelopera wzrosły w II kwartale o 427 mln zł do 4,98 mld zł. Spadło natomiast saldo gotówki, co dodatkowo podniosło wartość długu netto. Środki pieniężne to wciąż jednak ponad 0,6 mld zł, co pozwala mówić o dobrej płynności.
  czytaj więcej
 • Jeszcze więcej gotówki na rachunkach GTC

  24 maja 2018
  Na koniec I kwartału deweloper miał 183 mln EUR środków pieniężnych, które pokrywały niemal całość jego krótkoterminowych zobowiązań. Jednak kolejne miesiące po zamknięciu kwartału to też sporo wydatków.
  czytaj więcej
 • GTC wprowadził do obrotu szóstą serię obligacji w euro

  06 kwietnia 2018
  Ponowie są to trzyletnie niezabezpieczone papiery, ale tym razem oprocentowane na stałe 3,7 proc. rocznie wobec 3,5 proc. poprzednim razem, ale i 3,75 proc. w czterech jeszcze wcześniejszych emisjach.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje