piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Idea Bank chce sprzedać akcje spółki leasingowej

msd | 28 lipca 2020
Bank zawarł list intencyjny z podmiotami kontrolowanymi przez Leszka Czarneckiego w sprawie sprzedaży akcji spółki Idea Getin Leasing. Transakcja pozwoliłaby na poprawę współczynników wypłacalności o 1,3-1,8 pkt proc. W najbliższą środę bank rusza z serią kilkunastu wykupów obligacji.

Zawarty z Getin Holdingiem i LC Corp list intencyjny dotyczy podjęcia działań zmierzających do sprzedaży 25 proc. akcji spółki Idea Getin Leasing, w kapitale której bank posiada obecnie 49,99 proc. udziału. Jak podano, intencją stron jest zamknięcie transakcji do 31 grudnia tego roku. Sama płatność miałaby zostać jednak odroczona na okres do trzech lat.

Treść zawartego listu przewiduje, że Getin Holding ustanowi zastaw na akcjach wybranych spółek zagranicznych w celu zabezpieczenia płatności. Ponadto, Getin Holding dokona też przelewu wierzytelności na rzecz banku z tytułu należnych płatności za akcje spółek zagranicznych. 

Bank szacuje, że zawarcie transakcji zwiększy jego zysk brutto o 100-135 mln zł, a współczynniki kapitałowe (TCR i Tier 1) poprawią się o 1,3-1,8 pkt proc. 

Pod koniec marca grupie Idea Banku brakowało blisko miliard złotych funduszy własnych, w tym ponad 0,85 mld zł kapitału Tier 1. Jej współczynnik kapitału Tier 1 był wówczas bliski zera (0,06 proc.).

Trzy tygodnie temu NWZ Idea Banku uchwaliło emisję do 75 mln nowych akcji wobec 78,4 mln obecnie istniejących. Wcześniej bank zawarł też niewiążące porozumienie z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz spółką Idea Getin Leasing w sprawie uzgodnienia warunków sprzedaży blisko dwóch trzecich akcji faktora Idea Money.

16 lipca Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła Idea Bankowi zatwierdzenia planu naprawy i wezwała go do przedstawienia nowego planu w terminie trzech miesięcy.

Tymczasem już w najbliższą środę bank musi zrealizować pierwszy z 13 wykupów poporządkowanych obligacji, które czekają go w kolejnych dwóch miesiącach. Pierwsza spłata to 23,48 mln zł, natomiast łączna wartość papierów wygasających od 27 lipca do 23 września sięga 244 mln zł.

Na Catalyst notowana jest tylko jedna seria papierów Idea Banku. Wygasające 14 sierpnia obligacje serii K (IDA0820) warte są 30,4 mln zł, a rynek wycenia je na 99,37 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje