sobota, 17 lutego 2018

Newsroom

Kolejny przedterminowy wykup obligacji Chemoservisu

msd | 04 stycznia 2017
Tym razem spółka spłaci przed czasem część notowanych na Catalyst papierów serii A. Wyda na ten cel 0,5 mln zł wobec aktualnej wartości emisji wynoszącej 3,53 mln zł.

Wyemitowane w marcu 2015 r. trzyletnie obligacje warte były początkowo 15 mln zł. W marcu ubiegłego roku spółka spłaciła przed czasem 10,5 mln zł. Kwotę tę rozliczono poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu emisji wartych 27 mln zł obligacji serii B. Później zaś, w kwietniu, na podstawie żądania otrzymanego od inwestora, spółka spłaciła przed czasem jeszcze 0,97 mln zł. 

Niedawno Chemoservis zapowiadał też przedterminowy wykup nienotowanej na Catalyst serii B. Przeznaczy na ten cel 2,4 mln zł w dwóch transzach płatnych 12 stycznia i 7 kwietnia. Po wypłacie drugiej z nich wartość emisji spadnie do 20,69 mln zł.

Znajdujące się w giełdowym obrocie papiery serii A z terminem spłaty w marcu 2018 r. wyceniane są w środę na 101,2 proc. nominału. W związku z ich częściowym przedterminowym wykupem zaplanowanym na 25 stycznia spółka zwróci się do GPW o zawieszenie notowań w dniach 12-25 stycznia.

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

 • Chemoservis-Dwory obniżył płynność gotówkową

  04 grudnia 2017
  W III kwartale grupa poniosła 3,5 mln zł nakładów inwestycyjnych netto, a także zanotowała 3 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych. Niższym zasobom gotówkowym towarzyszył też wzrost zadłużenia odsetkowego.
  czytaj więcej
 • Chemoservis-Dwory z niższym długiem

  25 września 2017
  Dalszy spadek zadłużenia finansowego w połączeniu z lepszymi, ale poprawionymi jednorazowym zdarzeniem, wynikami sprawiły, że po raz pierwszy od końca 2015 r. wskaźnik dług netto/EBITDA grupy nie narusza warunków emisji obligacji.
  czytaj więcej
 • Chemoservis-Dwory zredukował zadłużenie finansowe

  06 czerwca 2017
  W I kwartale grupa obniżyła zobowiązania odsetkowe o 6,8 mln zł i dług netto o 4,9 mln zł. Wskaźnik zadłużenia finansowego więc spadł, ale ze względu na słabe wyniki wciąż znajduje się on powyżej limitu określonego w warunkach emisji obligacji.
  czytaj więcej
 • Chemoservis-Dwory poprawił wyniki w IV kwartale

  27 lutego 2017
  Pomimo niższych przychodów grupa wykazała wyższe zyski, w czym pomogło nie tylko cięcie kosztów, ale i zdarzenia o charakterze jednorazowym. Względem posiadanego zadłużenia zyski Chemoservisu wciąż są za niskie.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rosną przychody Biogenedu

  16 lutego 2018
  Producent dermokosmetyków zwiększył zeszłoroczną sprzedaż o 17,3 proc. r/r do 33,6 mln zł. W ślad za wyższymi przychodami rosną też zyski ze sprzedaży, co nie przekłada się jednak na kolejne linie wynikowe.
  czytaj więcej
 • Klon mniej zadłużony, ale z bardzo niską płynnością

  16 lutego 2018
  Dokapitalizowanie i spłata obligacji pozwoliły działającej w branży drzewnej spółce obniżyć wskaźniki zadłużenia, choć zobowiązania odsetkowe wciąż pozostają wysokie względem osiąganych wyników. Najsłabiej, jak zwykle, wypada natomiast płynność.
  czytaj więcej
 • Prognoza dla Catalyst: Czeka nas rok, jakiego jeszcze nie było

  02 stycznia 2017
  Niczego nie naciągając, można założyć, że w 2017 r. wartość publicznych emisji przeprowadzanych na podstawie prospektów wyniesie ok. 1,5 mld zł, co wyrówna rekord z 2016 r. Jednak przy odrobinie dobrej woli rekord zostanie pobity o 50 proc.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (30.12)

  02 stycznia 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 30 grudnia 2016 wyniosła 3,41 punktu procentowego, czyli ukształtowała się na typowych poziomach obserwacji.
  czytaj więcej

Emisje