czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

Kolejny przedterminowy wykup obligacji Chemoservisu

msd | 04 stycznia 2017
Tym razem spółka spłaci przed czasem część notowanych na Catalyst papierów serii A. Wyda na ten cel 0,5 mln zł wobec aktualnej wartości emisji wynoszącej 3,53 mln zł.

Wyemitowane w marcu 2015 r. trzyletnie obligacje warte były początkowo 15 mln zł. W marcu ubiegłego roku spółka spłaciła przed czasem 10,5 mln zł. Kwotę tę rozliczono poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu emisji wartych 27 mln zł obligacji serii B. Później zaś, w kwietniu, na podstawie żądania otrzymanego od inwestora, spółka spłaciła przed czasem jeszcze 0,97 mln zł. 

Niedawno Chemoservis zapowiadał też przedterminowy wykup nienotowanej na Catalyst serii B. Przeznaczy na ten cel 2,4 mln zł w dwóch transzach płatnych 12 stycznia i 7 kwietnia. Po wypłacie drugiej z nich wartość emisji spadnie do 20,69 mln zł.

Znajdujące się w giełdowym obrocie papiery serii A z terminem spłaty w marcu 2018 r. wyceniane są w środę na 101,2 proc. nominału. W związku z ich częściowym przedterminowym wykupem zaplanowanym na 25 stycznia spółka zwróci się do GPW o zawieszenie notowań w dniach 12-25 stycznia.

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bank BPS ze stratą i uwagami audytora

  20 czerwca 2018
  Skonsolidowana strata banku sięgnęła w ubiegłym toku 46,3 mln zł. Realizacja postępowania naprawczego przebiega raczej niespecjalnie, jeśli rzucić okiem na współczynniki kapitałowe. Audytor zgłosił zastrzeżenia do sprawozdania banku, a jedno z nich prowadzi do interesującego funduszu inwestycyjnego z akcjami BPS-u i niepłynnymi obligacjami spółdzielczymi.
  czytaj więcej
 • Comp sprzedaje spółką zależną PayTel

  20 czerwca 2018
  Umowa zawarta ze spółką portugalskiej grypy SIBS SGPS zobowiązuje Comp do sprzedaży 100 proc. akcji PayTel za cenę co najmniej 34 mln zł, która może wzrosnąć w kolejnych latach, maksymalnie do 200 mln zł.
  czytaj więcej
 • Prognoza dla Catalyst: Czeka nas rok, jakiego jeszcze nie było

  02 stycznia 2017
  Niczego nie naciągając, można założyć, że w 2017 r. wartość publicznych emisji przeprowadzanych na podstawie prospektów wyniesie ok. 1,5 mld zł, co wyrówna rekord z 2016 r. Jednak przy odrobinie dobrej woli rekord zostanie pobity o 50 proc.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (30.12)

  02 stycznia 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 30 grudnia 2016 wyniosła 3,41 punktu procentowego, czyli ukształtowała się na typowych poziomach obserwacji.
  czytaj więcej

Emisje