czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Kolejny przedterminowy wykup obligacji Chemoservisu

msd | 04 stycznia 2017
Tym razem spółka spłaci przed czasem część notowanych na Catalyst papierów serii A. Wyda na ten cel 0,5 mln zł wobec aktualnej wartości emisji wynoszącej 3,53 mln zł.

Wyemitowane w marcu 2015 r. trzyletnie obligacje warte były początkowo 15 mln zł. W marcu ubiegłego roku spółka spłaciła przed czasem 10,5 mln zł. Kwotę tę rozliczono poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu emisji wartych 27 mln zł obligacji serii B. Później zaś, w kwietniu, na podstawie żądania otrzymanego od inwestora, spółka spłaciła przed czasem jeszcze 0,97 mln zł. 

Niedawno Chemoservis zapowiadał też przedterminowy wykup nienotowanej na Catalyst serii B. Przeznaczy na ten cel 2,4 mln zł w dwóch transzach płatnych 12 stycznia i 7 kwietnia. Po wypłacie drugiej z nich wartość emisji spadnie do 20,69 mln zł.

Znajdujące się w giełdowym obrocie papiery serii A z terminem spłaty w marcu 2018 r. wyceniane są w środę na 101,2 proc. nominału. W związku z ich częściowym przedterminowym wykupem zaplanowanym na 25 stycznia spółka zwróci się do GPW o zawieszenie notowań w dniach 12-25 stycznia.

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje