wtorek, 09 marca 2021

Newsroom

Kredyt Inkaso złożyło do KNF prospekt dla programu emisji obligacji

msd | 15 grudnia 2020
Dokument złożony do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczy przyjętego niedawno publicznego programu emisji niezabezpieczonych papierów dłużnych o wartości do 150 mln zł.

Po zatwierdzeniu prospektu przez KNF, co zwykle zajmuje kilka miesięcy, windykacyjna spółka będzie miała prawo publicznie oferować papiery dłużne przez kolejnych 12 miesięcy. Według Kredyt Inkaso, mogą to być emisje w złotych lub w euro, które nie muszą się ograniczać wyłącznie do inwestorów indywidualnych.

- Spodziewamy się korzystnej koniunktury na rynku wierzytelności w 2021 r. Zakładamy wzrost podaży portfeli NPL oraz dalszą racjonalizację cen portfeli. Będziemy chcieli zainwestować gotówkę, którą generujemy, stąd decyzja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz złożeniu prospektu emisyjnego. Celem emisji będzie refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz finansowanie działalności spółek zależnych, w tym inwestycyjnej. Obligacje mogą zostać zaoferowane zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i detalicznym – powiedział Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak wskazywaliśmy w ubiegłym tygodniu, publiczne oferty obligacji Kredyt Inkaso mogą okazać się dla rynku, inwestorów i samej spółki ciekawą próbą, ponieważ jedna ze starszych emisji spółki jest regularnie wyceniana w okolicach 75 proc. nominału. Chodzi o warte 210 mln zł papiery KRI0423, które w kwietniu 2021 r. i październiku 2022 r. podlegać będą okresowej amortyzacji (kolejno 31,5 mln zł oraz 52,5 mln zł). Nawet bez jej uwzględniania, rentowność papierów sięga 18,7 proc. brutto.

Łącznie na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji Kredyt Inkaso, w tym dwie pochodzące z poprzedniego programu ofert publicznych, który był adresowany do indywidualnych inwestorów. Papiery KRI1221 i KRI0322 wyceniane są kolejno na 94,9 oraz 93 proc. nominału (9 i 9,7 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje