środa, 12 sierpnia 2020

Newsroom

OT Logistics ponownie szuka zrozumienia u obligatariuszy

msd | 10 września 2019
Logistyczna spółka chce by właściciele wartych 103,3 mln zł papierów serii H podjęli uchwałę uchylającą podstawy wcześniejszego wykupu długu.

OT Logistics zwołało na 30 września zgromadzenie obligatariuszy, podczas którego miałoby dojść do zmiany warunków emisji. Spółka tłumaczy to wdrożeniem planu naprawczego, w tym zmianą terminów sprzedaży aktywów, a także zbliżającym się terminem przeprowadzenia emisja akcji. Ponadto spółka chce też uchylenia kwalifikowanych podstaw wcześniejszego wykupu obligacji serii H.

Wśród uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie wierzycieli, znajduje się między innymi zmiana harmonogramu okresowej amortyzacji wartych 103,3 mln zł papierów serii H. Ponadto OT Logistics chce zmiany w zakresie naruszenia prognozy EBITDA i dotyczy to okresu przeszłego (30 czerwca br.). Spółka chce też na przykład wydłużyć termin wprowadzenia obligacji na Catalyst od 150 dni.

Obligacje serii H to papiery wyemitowane w maju tego roku o początkowej wartości 104,2 mln zł. Termin ich ostatecznego wykupu ustalono na kwiecień2021 r., ale wprowadzono także mechanizm okresowej amortyzacji. Spółka uplasowała obligacje w ramach restrukturyzacji długów, stąd emisja została objęta głównie na zasadzie potrącenia wierzytelności z dwiema starszymi seriami.

Wraz z publikacją sprawozdania za I półrocze OT Logistics przedstawiło też zaświadczenie o wskaźnikach dla obligacji serii H. Napisano w nim, że nie występuje żadne naruszenie za wyjątkiem okoliczności opisanych w… trzech punktach warunków emisji. Wśród nich wymieniono między innymi niewprowadzenie obligacji do obrotu na GPW.

Pomimo realizacji planu naprawczego i niedawnych porozumień z wierzycielami, na koniec I półrocza grupa OT Logistics miała 545,6 mln zł krótkoterminowych zobowiązań i tylko 235 mln zł aktywów obrotowych. Audytor zaś ponownie zwracał uwagę niepewność kontynuacji działalności przez grupę.

W ubiegły piątek Andrzej Klimek złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa OT Logistics bez wskazania przyczyny swojej decyzji.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji OT Logistics, ale notowania jednej z nich są zawieszone, ponieważ do dziś istnieją wątpliwości, czy zgromadzenie obligatariuszy zmieniło termin wykupu w sposób prawidłowy. O sprawie tej pisaliśmy na łamach Obligacje.pl już wielokrotnie, wskazując między innymi, że część inwestorów została bez możliwości sprzedaży długu na giełdzie.

Druga z notowanych serii – OTS0220 – wyceniana jest zaś na 94 proc. nominału wobec 87-90 proc. w minione wakacje.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje