niedziela, 26 września 2021

Newsroom

OT Logistics spłaca kontrowersyjne obligacje

msd | 31 maja 2021
Spółka zapowiada na poniedziałek (dziś) wykup wartych 14,7 mln zł obligacji serii D, którymi inwestorzy nie mieli możliwości handlować na giełdzie od listopada 2018 r.

Jak chwali się sama spółka, wykup zostanie sfinansowany z własnych środków, bez zaciągania innych zobowiązań. Operacja ma stanowić jeden z elementów trwającego od dawna procesu oddłużenia grupy OT Logistics.

„Do daty publikacji sprawozdania za 1Q 2021 grupa OTL wypracowała własne środki finansowe pozwalające na samodzielną spłatę w dniu 31.05.2021 r. 14,7M zł zobowiązań wobec obligatariuszy serii D. Uznajemy to za przełomowe wydarzenie, obrazujące wysoce pozytywny wpływ efektów restrukturyzacji oraz rozwiązania kluczowych problemów prawnych, na poziom generowanego strumienia środków pieniężnych” – napisał Konrad Hernik, prezes OT Logistics, w komentarzu do wyników grupy za I kwartał.

Z obligacjami serii D już od 2,5 roku wiązały się spore kontrowersje. Początkowo papiery warte były 100 mln zł i miały wygasać 20 listopada 2018 r., lecz na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem spłaty zgromadzenie obligatariuszy przesunęło spłatę długu, właśnie na 29 maja 2021 r. (w praktyce 31 maja z uwagi na dzień wolny). W międzyczasie większość obligacji została zrolowana na nową serię, stąd nominał papierów serii D obniżył się do 14,9 mln zł. Później do 14,7 mln zł, ponieważ – jak ujawniliśmy na łamach Obligacje.pl – spółka musiała spłacić część długu wobec jednej z obligatariuszek, która przed sądem skutecznie podważyła decyzję zgromadzenia obligatariuszy o wydłużeniu okresu spłaty długu. Jak przyznał sąd, spółka zwołała zgromadzenie obligatariuszy wadliwie, bo o… siedem minut za późno.

Tymczasem z uwagi na wątpliwości prawne giełdowy obrót obligacjami serii D pozostawał zawieszony od listopada 2018 r., a KDPW informował, że papiery nie zostały spłacone w terminie. W końcu, w listopadzie 2020 r. obligacje zostały w ogóle usunięte z GPW.

Problemy natury prawnej z papierami serii D, których spółka nie rozwiązała przez ponad 2,5 roku, były też jedną z podstaw odmówienia przez GPW wprowadzenia do obrotu innych obligacji OT Logistics. To z kolei warta ponad 100 mln zł seria H z emisji refinansującej, dla której spółka co rusz zmienia warunki emisji dzięki głosom dwóch OFE, będących kluczowymi obligatariuszami. Jedną z ostatnich decyzji zgromadzenia obligatariuszy było wydłużenie okresu spłaty długu do 29 października tego roku.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst