wtorek, 22 września 2020

Newsroom

OT Logistics sprzedaje nieruchomości za 54 mln zł netto

msd | 13 listopada 2019
Sprzedaż wrocławskich aktywów jest jednym z elementów planu naprawczego logistycznej grupy. Wpływy ze sprzedaży, które OT Logistics będzie otrzymywać w ratach, docelowo zmniejszą zadłużenie grupy o ponad 50 mln zł.

Umowa zawarta przez RCI, spółkę zarządzającą nieruchomościami w grupie OT Logistics, ma na razie charakter warunkowy. Zamieni się ona w umowę przyrzeczoną, jeśli prezydent Wrocławia zrezygnuje z pierwokupu, a wierzyciele hipoteczni wyrażą zgodę na zwolnienie nieruchomości spod obciążeń. 

Ustalona na 54 mln zł netto cena sprzedaży ma trafić do OT Logistics w ratach płatnych do końca 2021 r. Jak informuje spółka, docelowo pozwoli to obniżyć zadłużenie jej grupy kapitałowej o ponad 50 mln zł.

– Dla nas, dla naszych akcjonariuszy oraz dla wierzycieli finansowych to bardzo ważny moment, to osiągnięcie kamienia milowego w ramach planu naprawczego. Długo przygotowywaliśmy się do tej transakcji i cierpliwie rozmawialiśmy z potencjalnymi nabywcami, bo mamy świadomość wartości tych nieruchomości, położonych w atrakcyjnej części miasta. Po rozliczeniu transakcji będziemy mogli zmniejszyć nasze finansowe zobowiązania o ponad 13 proc. i wyraźnie ograniczyć koszty finansowe grupy, a to główny cel planu naprawczego. Liczymy też na poprawę płynności finansowej – powiedział Radosław Krawczyk, prezes OT Logistics, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak poinformowała spółka, przyjęte rozwiązania gwarantują, że zawarta umowa nie przyniesie uszczerbku dla realizacji usług świadczonych przez grupę do końca 2021 r. w oparciu o infrastrukturę znajdującą się na sprzedawanej nieruchomości. Strony umowy miały też uzgodnić zasady dalszej współpracy po 2021 r. 

Zamknięcie transakcji ma pozwolić grupie OT Logistics na rozpoznanie dodatkowych 9 mln zł przychodu z pozostałej działalności operacyjnej. Innymi słowy, aktywa sprzedawane są powyżej swojej wartości bilansowej.

W najbliższy piątek mija termin płatności wobec wierzycieli finansowych, w tym obligatariuszy, które OT Logistics przesunęło o dwa tygodnie, z 31 października do 15 listopada.

Zmieniony harmonogram płatności dotyczy między innymi restrukturyzacyjnych obligacji serii H na 103,3 mln zł, których GPW nie dopuściła do obrotu. Jak wyjaśniono, wprowadzenie długu na Catalyst „zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników”. Spółka nie podziela argumentacji Giełdy.

Na Catalyst znajdują się obecnie dwie serie obligacji OT Logistics, ale obrót jedną z nich pozostaje zawieszony już od roku. O kontrowersjach temu towarzyszących pisaliśmy wielokrotnie na łamach Obligacje.pl. Aktualnie na Catalyst handlować można więc tylko papierami OTS0220, które w ostatniej transakcji wyceniano na 94 proc. nominału wobec okolic 60 proc. przed rokiem.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje