poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

Podsumowanie tygodnia: Nowy standard rynkowy

Emil Szweda | 14 kwietnia 2023
W tym tygodniu rozpoczęły się zapisy w trzech emisjach obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych. W każdej z nich marżę ustalono na 5,5 pkt proc. powyżej wskaźnika referencyjnego. W zakończonej właśnie emisji Kredyt Inkaso, marża także wyniosła 5,5 pkt proc.

Dwuletnie obligacje warte 25 mln zł oferuje PragmaGo, przy czym w styczniu ten sam emitent oferował 6 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Emisja sprzed trzech miesięcy zakończyła się redukcją zapisów o dwie trzecie, stąd w ponowionej ofercie marża jest nieco niższa, a wartość emisji nieco wyższa (w styczniu było to 20 mln zł).  

Również 5,5 pkt proc. marży, ale ponad WIBOR 6M, oferuje Marvipol, który zbiera zapisy w emisji wartej 35 mln zł. Nieco ponad przed rokiem (ale też przed wybuchem wojny i przy niższych stopach procentowych, słowem – w zupełnie innych warunkach) Marvipol oferował 4,5 pkt proc. marży, zatem obecnie jest ona wyraźnie wyższa. Wreszcie 5,5 pkt proc. ponad EURIBOR proponuje inwestorom, którzy chcieliby ulokować nadwyżki w EUR, inny deweloper logistyczny – DL Invest, przy czym tu wartość emisji jest niewielka, bo ustalona na 2,5 mln EUR (to maksymalna wartość dla publicznej emisji na podstawie memorandum).

Na przełomie marca i kwietnia zapisy zbierało Kredyt Inkaso, które również zaproponowało 5,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M. W emisji wartej 15 mln zł prawie czterystu inwestorów złożyło zapisy na niespełna 17 mln zł – można więc mówić o odpowiednim ustawieniu parametrów oferty do aktualnego apetytu inwestorów na papiery KISA. Nieco wcześniej – na przełomie lutego i marca – Best oferował 4,5 pkt proc. marży i jego emisja 20 mln zł, nie zakończyła się pełnym powodzeniem. Warto przy tym odnotować, że zarówno Best jak i Kredyt Inkaso na koniec grudnia osiągnęły niższe wskaźniki zadłużenia finansowego i pod pewnymi względami także lepsze wskaźniki zdolności do jego obsługi, ale z całej trójki to Kruk zapłacił w tym roku najniższą marżę (4 pkt proc.) i bez problemu uplasował emisję na 50 mln zł wśród inwestorów indywidualnych. Wielkość jednak ma znaczenie.

Wracając do parametrów. Wzrost marż, który towarzyszy podwyższonym stopom procentowym nie jest zaskoczeniem i pisaliśmy o tym w prognozach na 2023 r., w których zakładaliśmy, że konkurencja o pieniądze inwestorów zaostrzy się i wymusi wzrost marż. Ustalenie ich wysokości na jednakowym poziomie dla czterech różnych emisji w tym samym czasie nie jest jednak czystym zbiegiem okoliczności. W trzech z nich głównym oferującymi jest Dom Maklerski Michael Strom, w czwartej ten sam DM jest członkiem konsorcjum.  Można zatem mówić o czymś w rodzaju próby wprowadzenia rynkowego standardu, do którego w kolejnych emisjach będą mogli odnosić się następni emitenci. Przed końcem półrocza możemy spodziewać się emisji Cavatiny Holding, której KNF niedawno zatwierdziła prospekt i być może ponowionej emisji Bestu. Wniosek o zatwierdzenie prospektu złożyło też Echo, ale zapewne celem jest refinansowanie papierów zapadających jesienią. Oczywiście każda firma, która dysponuje ważnym prospektem może przeprowadzić emisje, w tym także te, które zbierają zapisy obecnie. Wszystko zależy od apetytu inwestorów i potrzeb emitentów.

I oczywiście od koniunktury. Warto więc zwrócić uwagę na reakcję rynku na ostatnie dane. Inflacja konsumencka i producentów spadły w USA mocniej niż oczekiwano, tak jak i sprzedaż detaliczna. A rentowność obligacji… wzrosła. Ignorowanie dobrych danych nie jest zapowiedzią hossy.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Gra o 10 mld zł. Lub o znacznie więcej

  26 maja 2023
  W czerwcu zapada pierwsza seria obligacji oszczędnościowych wyemitowanych przez skarb państwa przed rokiem. Ich wartość to 5,7 mld zł. Wartość rocznych obligacji zapadających w najbliższych trzech miesiącach sięga 10,8 mld zł. MF zrobi wiele, by zatrzymać te pieniądze na swoich kontach.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2023)

  23 maja 2023
  W kwietniu obrót na Catalyst osiągnął 819,75 mln zł, czyli powyżej 12-miesięcznej średniej (590,90 mln zł) i o 91,5 proc. więcej od obrotów wygenerowanych w marcu.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Pierwsza emisja oparta na WIRON

  19 maja 2023
  Miała już miejsce. Miała niewielki rozmiar i bilateralny charakter. Więcej szczegółów będziemy mogli podać, kiedy opublikowane zostaną składy portfeli i informacje staną się publicznie dostępne. Tymczasem uwagę warto znów skierować na rynek papierów skarbowych.
  czytaj więcej
 • Dużo małych emisji i trudnych pytań

  12 maja 2023
  Pod względem liczby emitentów, którzy zwrócą się do inwestorów indywidualnych z propozycją objęcia obligacji na podstawie prospektów emisyjnych, ten rok może być lepszy niż rekordowy 2017. Ale kwoty zbierane w emisjach z pewnością nie będą tak duże.
  czytaj więcej