czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Podsumowanie tygodnia: Rynek wymaga, ale bierze

Emil Szweda, Obligacje.pl | 26 kwietnia 2019
Wydarzeniem tygodnia jest emisja obligacji Kredyt Inkaso warta 210 mln zł. Jest nie tylko największą przeprowadzoną przez krajowego windykatora, ale też rozładowuje rynkowy stress.

Za czteroletnie obligacje Kredyt Inkaso zgodził się zapłacić 4,9 pkt proc. ponad WIBOR – tyle samo co w sierpniu ub.r., ale teraz do kuponu dołożył szereg zabezpieczeń oraz obowiązkową amortyzację części emisji. Najważniejsze jednak, że finansowanie pozyskano i to na długo przed terminem zapadalności obligacji wartej 120 mln zł (w październiku tego roku). W ten sposób KI wyprostowało sytuację finansową, a rynek pozytywnie ocenił zdolność spółki do generowania gotówki w kolejnych latach. Emisja przeprowadzona przez spółkę windykacyjną potwierdza więc to, o czym „wiadomo” od dawna – przypadek GetBacku był gigantycznym, ale jednorazowym incydentem na rynku obligacji, który po zaleczeniu ran zaczyna wracać do pewnego rodzaju normalności, choć w tym wypadku oznacza to także wyższe koszty emisji. Wszak przed rokiem KI pozyskiwał środki z emisji obligacji płacąc 3,7 pkt proc. ponad WIBOR za niezabezpieczone, czteroletnie papiery.

Emisje uplasowali także dwaj deweloperzy. Atal celował w 100 mln zł i pozyskał pełną pulę i tym razem obeszło się bez podnoszenia marży względem poprzedniej emisji (70 mln zł w październiku) – inwestorzy mogą liczyć na 1,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M przez krótki, dwuletni okres życia papierów. Przed rokiem Atal płacił jednak 1,7 pkt proc. marży i to za obligacje trzyletnie, zatem także i tego dewelopera dotknęły zmiany warunków rynkowych. 

Z kolei Vantage Development pozyskał z prywatnej emisji 45,4 mln zł oferując 4,7 pkt proc. marży ponad WIBOR za 3,5-letnie papiery. W porównaniu do emisji z grudnia 2017 r. kupon wzrósł o 70 pkt bazowych i to mimo że wrocławski deweloper ma za sobą bardzo udany rok, choć wskaźnik zadłużenia na koniec roku wzrósł po wypłacie dywidendy).

Wiadomości o kolejnych udanych emisjach obligacji potwierdzają, że choć afera GetBacku nie zatarła się jeszcze w mediach, a jej echa będą słyszalne jeszcze przez długie lata, rynek pierwotny wraca do dawnej kondycji, czemu na dobrą sprawę nie należy się dziwić. Oprocentowanie lokat bankowych pozostaje niskie, indeksy warszawskiej giełdy kręcą się w miejscu, a rentowność mieszkań kupowanych na wynajem już nie kusi po wzroście cen samych mieszkań i utrzymaniu lub spadku czynszów. W efekcie umorzenia w funduszach obligacji ustały, bo inwestorzy mogą nie mieć pomysłu na ich lepsze ulokowanie. Skutkuje to tym, że fundusze chętniej biorą udział w kolejnych emisjach, jednak na razie ich celem (emisji) jest przynajmniej częściowo refinansowanie zapadającego zadłużenia. Zanim fundusze zostaną zasilone napływami, muszą też pokazać, że wyższe odsetki zarabiane na obejmowaniu nowych emisji przełożą się na osiągane stopy zwrotu, co zapewne zabierze sporo czasu. Te fundusze, które już dziś mogą się pochwalić dobrymi zwrotami wypracowanymi od początku roku z reguły opierają sukces na inwestycjach na rynkach zagranicznych (przez fundusze lub bezpośrednio w obligacje), na których w tym roku można było właściwie tylko zarobić. Hossa obligacyjna trwa bowiem nadal, a przy okazji spread między papierami 10-letnimi i dwuletnimi w USA rozszerzyły się do 22 pkt bazowych, co dodatkowo wzmacnia przekonanie o trybie risk off na światowych rynkach. 

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Racjonalność inwestorów

  12 lipca 2019
  Hossa na rynkach obligacji skarbowych została przedłużona niejako na koszt oczekiwanych decyzji Fed i ECB. Choć spadek rentowności np. włoskich obligacji w do 1,6-1,7 proc. może dziwić, w istocie jest tylko konsekwencją „interwencji werbalnych”.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (czerwiec 2019)

  11 lipca 2019
  W czerwcu przeprowadzono aż szesnaście nowych emisji o łącznej wartości 3,06 mld zł. Rekordowa wartość i liczba emisji może być związana ze zmianą przepisów, które weszły w życie 1 lipca. Z uwagi na niepewność z tym związaną, emitenci starali się zamknąć emisje przed tą datą.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nie taki słaby rynek pierwotny

  12 kwietnia 2019
  Wartość przeprowadzonych w I kwartale publicznych emisji obligacji wyniosła 125 mln zł i była o 15 mln zł niższa niż przed rokiem. Jeśli wyeliminować ze statystyk GetBack, różnicy nie było wcale.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2019)

  10 kwietnia 2019
  Obroty w marcu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 211,93 mln zł, czyli o 27,54 mln zł więcej niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Taka wartość obrotów oznaczała 23,7 proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca i najmniejsze obroty w 2019 roku.
  czytaj więcej

Emisje