poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2019)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 16 maja 2019
Obroty w kwietniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 189,52 mln zł, czyli o 4,62 mln zł więcej niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Taka wartość obrotów oznaczała 11 proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca i najmniejsze obroty w 2019 roku.

W marcu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 14 p.b. Dla ośmiu z analizowanych sektorów nastąpił spadek, a dla siedmiu nastąpił wzrost ZDM. Największe spadki miały miejsce w sektorze Retail (-48 p.b.), Wierzytelności (-43 p.b.), Medycyna (-35 p.b.) i Budownictwo (-26 p.b.). W pozostałych sektorach spadki nie przekroczyły 20 p.b. Wzrosty ZDM zanotowano w sektorach: Przemysł (+244 p.b.), Inne Usługi (+57 p.b.), Fundusz (+44 p.b.), IT (+19 p.b.), Usługi Finansowe (+15 p.b.) oraz Pożyczki (+12 p.b.) i Banki EX Getin (+2 p.b.). ZDM Getin Noble Bank wzrosło w kwietniu aż o +239 p.b. W kwietniu ceny wzrosły dla 31 proc. papierów, spadły natomiast dla 26 proc.

W kwietniu pierwszy raz od listopada 2018 wszystkie pozycje w zestawieniu największych spadków zajęły obligacje Getin Noble Banku (GNB). Największe spadki zaliczyły serie GNB1220, GNB0321, GNB0823 i GNO0424. Ich kurs spadł o ponad 10 proc. Pozostałe serie, które znalazły się w zestawieniu zaliczyły spadek kursu o co najmniej 8 proc. Takie zachowanie papierów GNB ma związek z opublikowanymi przez GNB i Idea Bank wynikami za 2018 rok. Największy wpływ na kurs miały wyniki tego drugiego podmiotu, który osiągnął stratę w wysokości 1,8 mld zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że obecny kurs obligacji GNB w 6-miesięcznym horyzoncie czasu osiągnął dwucyfrowe wzrosty na każdej z prezentowanych serii.

Przechodząc do największych wzrostów, to takowym mogą pochwalić się cztery serie obligacji Kredyt Inkaso. Największy wzrost dotyczył serii KRI1221 (+12,4 proc.), które na koniec kwietnia były notowane po kursie równym 95,0. Seria KRI0322 zaliczyła również dwucyfrowy wzrost (+11,8 proc.) i jej kurs także osiągnął 95,0. Na trzecim miejscu znajduje się seria KRI0320 (+8,3 proc.), której kurs osiągnął poziom równy 98,0. Wzrosty na papierach tego emitenta mają prawdopodobnie związek z ogłoszoną 15 kwietnia i zrealizowaną 24 kwietnia emisją obligacji serii F1, o wartości 210 mln zł, której celem było sfinansowanie wykupów obligacji poprzednich serii. . Czwartym i piątym największym wzrostem kursu mogą pochwalić się serie GNB0524 (+7,4 proc.) i GNB0124 (+6,2 proc.). Mimo silnej tendencji spadkowej pozostałych serii obligacji Getin Noble Banku, te dwie serie osiągnęły wysoki, ponad 5 proc. wzrost kursu. Nie jest to też pierwszy raz kiedy te dwie serie wykazują się silnym wzrostem. W lutym seria GNB0524 wzrosła aż o 15,1 proc., a w marcu seria GNB0124 o 5,3 proc. Duży wzrost osiągnęły też obligacje OT Logistics serii OTS0220. W kwietniu wzrosły o 4 proc., osiągając kurs równy 78,0. Prawdopodobnie bardziej optymistyczne nastroje związane z tą serią są pokłosiem informacji płynących ze spółki, która w kwietniu m.in. poinformowała o ukończeniu pierwszego kluczowego etapu procesu wdrażania założeń restrukturyzacji finansowej. Oprócz wymienionych powyżej, wzrosty kursu zaliczyły obligacje serii CMP0620 (+3,3 proc.), GEO0421 (+3,0 proc.) i INS1020 (+2,5 proc.).

Obroty

Obroty w kwietniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 189,52 mln zł, czyli o 4,62 mln zł więcej niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Taka wartość obrotów oznaczała 11 proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca i najmniejsze obroty w 2019 roku. Porównując obecną wartość obrotów do tych z kwietnia 2018 roku można zaobserwować, że są one większe o jedynie 3 proc. W minionym miesiącu wartość transakcji pakietowych wyniosła 12,13 mln zł. Wartość skumulowanych transakcji pakietowych w 2019 wynosi zaledwie 11,9 proc. sumy wartości transakcji pakietowych z analogicznego okresu 2018 roku. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 156 mln zł i były o 30 mln zł większe w porównaniu z marcem. Ich udział w obrotach ogółem wyniósł 82 proc.

Kwiecień na rynku obligacji stał pod znakiem obrotu obligacjami banków. Aż siedem z 10 pozycji w największych obrotach na poszczególnych seriach zajęły papiery wyemitowane przez banki, a w zestawieniu łącznych obrotów według emitentów zajmują aż sześć pozycji. Kolejny raz największą wartość obrotów odnotowano na serii PZU0727 wyemitowanej przez PZU, której obrót wyniósł 11,6 mln zł. To już szósty miesiąc z rzędu, kiedy ta seria cieszy się największą popularnością wśród inwestorów. Jednocześnie kwiecień był kolejnym miesiącem, w którym wartość obrotów pozostałych serii tego emitenta spadła m/m, co spowodowało spadek PZU w zestawieniu największych obrotów według emitentów. Zaraz za serią PZU0727 największe obroty osiągnęła seria PKO0827. Seria ta również w marcu mogła pochwalić się drugimi największymi obrotami, jednak w kwietniu wartość obrotów spadła o 3,3 mln zł do poziomu 10,4 mln zł. Na trzecim miejscu znalazły się obligacje MIL0129 z wartością obrotów równą 10,2 mln zł. Seria ta 02 kwietnia 2019 zadebiutowała na rynku Catalyst. Tuż za podium znalazły się obligacje Banku Pekao serii PEO1028, których obrót wyniósł 10,2 mln zł. Na 10 pozycji w zestawieniu najwyższych obrotów znalazła się jeszcze seria PEO1033, z obrotem o wartości 3,6 mln zł. Te dwie serie odpowiadały za 83 proc. obrotów na wszystkich papierach Pekao, co dało temu bankowi pierwsze miejsce w zestawieniu największych obrotów według emitentów. Większym zainteresowaniem niż w poprzednich miesiącach cieszyły się obligacje serii ALR1025. Wzrost obrotów o 5,6 mln zł m/m skutkował osiągnięciem aż 14,7 mln zł obrotu na wszystkich papierach Alior Banku, dzięki czemu zajął on drugie miejsce w zestawieniu obrotów według emitentów. Zaskakująco wysokie obroty osiągnęła też seria MBK1028, dzięki której mBank znalazł się na 9. miejscu w naszym zestawieniu. Duże obroty wygenerowano także na seriach ECH1022 (5,8 mln zł), SPL0428 (4,5 mln zł) i CPS0721 (4,4 mln zł).

Oprócz wymienionych wyżej spółek, wysokie obroty tradycyjnie wygenerowano na obligacjach Ghelamco Invest (22 serie, obrót 11,6 mln zł), PKN Orlen (6 serii, 9,5 mln zł), Getinu (35 serii, 7,3 mln zł), Echo Investment (11 serii, 9,2 mln zł) czy mBanku (3 serie, 8,3 mln zł).

Zapadalność

W maju przypada termin zapadalności dla czterech serii obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst o łącznej wartości 67,5 mln zł. Są to papiery wyemitowane przez Atal (40 mln zł), Ghelamco Invest (12 mln zł), Braster (10,5 mln zł) oraz AOW Faktoring (5,0 mln zł).

Debiuty

W kwietniu na rynku Catalyst zadebiutowało osiem nowych serii obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 4662 mln zł, wyemitowanych przez sześć spółek. Jest to wartość 15 razy większa niż w marcu i ponad dwa razy większa niż w kwietniu 2018 roku.

Aż 2500 mln zł obligacji wyemitował w dwóch seriach BGK. Wartość serii BGK0223 wyniosła aż 2000 mln zł, a BGK0121 500 mln zł. Za większą z emisji BGK płaci WIBOR 6M + 0,45 proc. marży, a za mniejszą WIBOR 6M + 0,24 proc. marży. Bardzo dużą emisję przeprowadził też Europejski Bank Inwestycyjny, który wyemitował obligacje serii EIB1129 o wartości emisji 1000 mln zł. Kupon wynosi stałe 3 proc. Na początku kwietnia zadebiutowały też obligacje Banku Millennium serii MIL0129, której wartość emisji wyniosła 830 mln zł. Jest to największa pod względem wartości emisja obligacji Banku Millennium obecnie notowana na Catalyst, a jej oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 2,3 proc. marży.

W kwietniu pierwszy raz notowane zostały dwie serie obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości emisji 60 mln zł. Serie GHC0322 i GHI0322 wypłacają kupon o wartości WIBOR 6M + 4,25 proc. marży. Oprócz tego 8 kwietnia zadebiutowały obligacje Kredyt Inkaso serii KRI0822 o wartości 50 mln zł i tydzień później, 15 kwietnia, obligacje Ronson serii RON0123 o wartości 32 mln zł.

Nowe emisje

Cyfrowy Polsat uplasował 7-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości 1 mld zł. Ich kupon wynosi WIBOR 6M + 1,75 proc. marży. Jest to największa emisja przydzielona w kwietniu. Druga największa emisja w kwietniu została przeprowadzona przez mBank, który uplasował obligacje o wartości 125 mln CHF. Ich kupon jest stały i wynosi 1,0183 proc. w skali roku. Pod względem liczby przydzielonych emisji najbardziej aktywna była firma windykacyjna BVT, która uplasowała trzy emisje o łącznej wartości jedynie 3,63 mln zł. Oprocentowanie żadnej z nich nie zostało opublikowane. Zostając przy branży windykacyjnej, Kredyt Inkaso dokonał w kwietniu warunkowego przydziału obligacji serii F1 w ramach prywatnej emisji. Jej wartość wyniosła 210 mln zł i była to największa emisja przeprowadzona przez tę spółkę oraz spółkę tej branży w historii polskiego rynku kapitałowego. Łącznie 245,4 mln zł obligacji uplasowała trójka deweloperów: Atal, Echo Investment i Vantage Development. Dodatkowo spółka Hornigold Reit wyemitowała obligacje imienne o wartości 5,07 mln zł, natomiast Fabryka Konstrukcji Drewnianych uplasowała 2,7 mln zł obligacji serii Z o stałym 8-proc. oprocentowaniu.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje