poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Sześć tygodni po emisji obligacji OT Logistics chce zmienić ich warunki

msd | 09 lipca 2019
Logistyczna spółka zwołała zgromadzenie obligatariuszy przydzielonych niedawno papierów serii H na 104,2 mln zł, aby zmienić szereg warunków ich emisji, między innymi w zakresie wydłużenia okresu na wprowadzenie długu do giełdowego obrotu.

Podczas zwołanego na 26 lipca zgromadzenia obligatariuszy OT Logistics chce dostać zgodę wierzycieli na – nieujęte wcześniej w WEO – transakcje, jak pozyskanie leasingów, leasingów zwrotnych określonych maszyn, pojazdów lub urządzeń oraz ustanowienia zabezpieczeń takich leasingów. Spółka chce też zmian w sposobie raportowania wykonania prognozy wyniku EBITDA, a także chce zgody na jednorazową wypłatę dywidendy przez jedną ze spółek z grupy kapitałowej. OT Logistics potrzebuje też wydłużenia do 90 dni czasu na wprowadzenie obligacji serii H do giełdowego obrotu. Wreszcie spółka chce też zmian WEO w związku z wypowiedzianą niedawno umową wspólników chorwackiemu funduszowi emerytalnemu Allianz w odniesieniu do akcji operatora portu w Rijece.

Papiery dłużne serii H na 104,2 mln zł zostały wyemitowane 28 maja w ramach refinansowania dwóch starszych emisji, serii D i F, których wartość zmniejszyła się odpowiednio do 14,9 mln zł oraz 6,3 mln zł. Szczególne kontrowersje budzi pierwsza z nich, która miała wygasać jeszcze w listopadzie 2018 r. Kolejne zgromadzenia obligatariuszy przesuwały jednak termin spłaty, ostatecznie na maj 2021 r. To o tyle istotne, że nowo wyemitowana, tym razem zabezpieczona, seria H zapadać będzie miesiąc wcześniej. Innymi słowy, obligatariusze, którzy zdecydowali o przesunięciu terminu spłaty papierów serii D, sami przenieśli się na krótsze i zabezpieczone papiery, co wśród części inwestorów rodzi pytania o działanie na szkodę wybranych wierzycieli. 

Sprawa obligacji serii D, o czym pisaliśmy, jest zresztą bardziej złożona, ponieważ część inwestorów zostało w nich po prostu zablokowanych. Od ubiegłego roku giełdowy obrót tymi obligacjami jest zawieszony i prawdopodobnie nie zostanie wznowiony. KDPW nie widzi możliwości wznowienia obrotu, ponieważ uchwały zgromadzenia obligatariuszy – według prawników Krajowego Depozytu, ale nie tylko – nie są wiążące wobec wszystkich właścicieli obligacji. Chodzi bowiem o to, że dług ten emitowano jeszcze pod starą ustawą o obligacjach, w której instytucja zgromadzenia obligatariuszy nie występowała. Jeśli jednak przyjąć tę interpretację, wówczas obligacje serii D byłyby wymagalne od ubiegłego roku.

Jeszcze w czerwcu, po naszym artykule, OT Logistics zapowiedziało, że jednak odniesie się do kwestii zawieszenia obrotu obligacjami serii D, ich ewentualnego defaultu, a także zarzutów dotyczących pokrzywdzenia wybranych wierzycieli. Do dziś jednak spółka nie zabrała głosu w tej sprawie.

Z dwóch znajdujących się na Catalyst emisji obligacji OT Logistics obecnie handel możliwy jest tylko papierami serii F (OTS0220). Rynek wycenia je na 87 proc. nominału.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje