czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Work Service nie wykupił obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 03 grudnia 2018
Spółka nie spłaciła w piątek papierów dłużnych serii W oraz Y o łącznej wartości 32 mln zł. Nie wykupi też wartej 12,85 mln zł serii T, która zapada w poniedziałek lub wtorek.

Na brak wykupu obligacji wskazywaliśmy jeszcze w ubiegłym tygodniu, gdy fiaskiem zakończyły się zgromadzenia obligatariuszy obligacji T, W oraz Y. Spółka chciała zmienić warunki emisji długu, między innymi w zakresie terminu spłaty, ale okazało się to niemożliwe z powodu braku kworum. W sobotę Work Service potwierdził natomiast, że piątkowe wykupy nie zostały zrealizowany.

Niewykupione w terminie obligacje serii W oraz Y, warte kolejno 20 mln zł oraz 12 mln zł, zostały wyemitowane we wrześniu i październiku 2017 r. Papiery były oprocentowane na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Ich zabezpieczenie to weksel własny wystawiony przez spółkę oraz zastaw rejestrowy na jej akcjach należących do akcjonariuszy.

Spółka zapowiedziała też, że nie spłaci serii T o wartości 12,85 mln zł. Według sobotniego komunikatu bieżącego papiery te zapadają 3 grudnia (dziś), natomiast według ostatniego sprawozdania rocznego termin spłaty to 4 grudnia. Tak czy inaczej, inwestorzy nie otrzymają należnych pieniędzy. Przynajmniej na razie.

Seria T to papiery wyemitowane w grudniu 2015 r., za które Work Service płacił dotychczas WIBOR 6M plus 2,3 pkt proc. Obligacje te, o ile w trakcie życia nie wprowadzono zmian w warunkach emisji, nie są zabezpieczone.

Work Service, jak zapewnia, kontynuuje negocjacje z „kluczowymi obligatariuszami obligacji w celu zapewnienia całkowitej restrukturyzacji i refinansowania”. Rozmowy powinny zakończyć się do 14 grudnia.

Spółka poinformowała też o przesunięciu terminów spłaty kredytu bankowego do 5 grudnia. Kilka dodatkowych dni, jak podano, ma pozwolić na przygotowanie umowy zmieniającej do pierwotnej wersji umowy.

Zarząd emitenta wyjaśnia, że pozytywny wynik negocjacji w sprawie restrukturyzacji lub refinansowania obligacji oraz zmiany umowy kredytowej pozwoli na osiągnięcie stanu, w którym możliwa będzie dalsza, płynna realizacja zobowiązań finansowych emitenta z powyższych tytułów, zastrzegając, że nie ma pewności, iż negocjacje te zakończą się sukcesem (…) – poinformował Work Service.

W osobnym komunikacie spółka przekazała też informację o rozwiązaniu umów faktoringowych. Jak jednak zapewniono, Work Service ma posiadać aktualną ofertę od innego faktora. Zawarcie umowy jest jednak uzależnione między innymi od zakończenia negocjacji z obligatariuszami i kredytodawcami.

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje