piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Zapisy na obligacje Kruka zredukowane o 28 proc.

msd | 10 czerwca 2021
W wartej 70 mln zł publicznej ofercie papierów dłużnych windykatora inwestorzy złożyli zapisy o wartości 97,5 mln zł.

Na obligacje Kruka złożono ponad 1,2 tys. zapisów, które pochodziły od 992 inwestorów. Po przeprowadzeniu proporcjonalnej redukcji rzędu 28,2 proc. spółka ostatecznie przydzieliła warte 70 mln zł papiery na rzecz 989 inwestorów. 

- Zakończona właśnie emisja obligacji Kruka, ponownie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych. (…) Emisja ta była największą od 5 lat emisją obligacji prospektowych Kruka, dedykowaną właśnie inwestorom indywidualnym. Nasze potrzeby inwestycyjne rosną i widzimy, że zbiega się to z rosnącymi potrzebami inwestowania w obligacje dobrych spółek – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Uplasowane przez windykatora niezabezpieczone papiery mają pięcioletni okres spłaty i są oprocentowane na stałe 4,0 proc. w skali roku. Dla Kruka była to trzecia publiczna oferta długu na podstawie prospektu emisyjnego, który traci ważność w sierpniu (w dwóch wcześniejszych emisjach spółka emitowała obligacje przy 4,8 oraz 4,2 proc. odsetek). Tym razem emisja była jednak znacznie większa od poprzednich, między innymi dlatego, że Kruk wzmocnił konsorcjum dystrybucyjne poprzez dołączenie do niego BM Pekao (po aferze GetBacku duże bankowe domy maklerskie wycofały się ze sprzedaży obligacji do drobnych inwestorów).

W KNF na zatwierdzenie czeka też już kolejny prospekt emisyjny Kruka.

–  Jesteśmy jedną z najmniej zadłużonych spółek w naszej branży na świecie. Mamy miejsce na bilansie i emitując papiery dłużne dywersyfikujemy źródła finansowania Kruka. Posiadając również środki własne chcemy w tym roku znacząco zwiększyć nasze inwestycje w wierzytelności, przede wszystkim w Polsce, ale również w innych krajach naszej obecności operacyjnej. Chcemy być nadal aktywni na rynku obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych i nie wykluczamy kolejnych emisji obligacji – zapowiedział szef Kruka.

Na koniec marca windykacyjna grupa miała 1,9 mld zł długu netto, który stanowił niecałe 0,9x jej kapitałów własnych.

W maju przedstawiciele Kruka zapowiadali zamiar wyłożenia w tym roku 1 mld zł na zakup pakietów wierzytelności.

Na Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji Kruka o łącznej wartości 1,03 mld zł, z czego do wykupu w tym roku pozostaje 240 mln zł (cztery serie).

Pochodzące z ostatnich publicznych emisji stałokuponowe papiery KRU0925 i KRU0226 (kolejno 4,8 i 4,2 proc.) wyceniane są przez sprzedających w okolicach 3,7 proc. rentowności wobec 4 proc. przed trzema tygodniami, gdy starowała nowa emisja Kruka.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • Kruk szykuje emisję obligacji do 330 mln zł

  18 czerwca 2021
  Spółka zamierza przeprowadzić największą wśród krajowych windykatorów ofertę papierów dłużnych, jaka kiedykolwiek trafiła na rynek. Adresatami emisji będą inwestorzy instytucjonalni.
  czytaj więcej
 • Kruk wypłaci 206,1 mln zł dywidendy

  17 czerwca 2021
  Walne zgromadzenie windykacyjnej spółki uchwaliło wypłatę 11 zł dywidendy na akcję. Akcjonariusze przyjęli też program motywacyjny dla kadry menedżerskiej Kruka, zakładający, że do 2024 r. zysk na akcje będzie rósł średniorocznie o 15 proc.
  czytaj więcej
 • Kruk chce zainwestować 1 mld zł w tym roku

  24 maja 2021
  Wskaźnik długu netto spadł w marcu do najniższego poziomu od co najmniej siedmiu lat. Kruk ma miejsce na inwestycje i zamierza ich dokonać, zwłaszcza, że poprawia się także ich podaż.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Paradoks rentowności

  21 maja 2021
  Ceny obligacji skarbowych notują roczne lub nawet dwuletnie minima (Niemcy), ale papiery korporacyjne ani myślą podążać tym tropem. Inwestorzy boją się wzrostu stóp i inflacji, ale jednocześnie gdzieś muszą lokować płynność.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje