czwartek, 20 września 2018

Newsroom

ZM Henryk Kania zmieniają warunki emisji obligacji

msd | 09 marca 2018
Na cztery dni przed publikacją raportu rocznego obligatariusze wyrazili zgodę na podniesienie wskaźnika dług netto/EBITDA dla obligacji serii F i G.

W przypadku nienotowanej na Catalyst krótkoterminowej serii G o wartości 45 mln zł, która wygasa w kwietniu tego roku, zmiana polega na podniesieniu wskaźnika zadłużenia z 3,75x do 4,75x. Natomiast w przypadku wartej 50 mln zł serii F, notowanej na GPW pod nazwą KAN0619, ustalono, że w grudniu 2017 r. spółka ma zmieścić się limicie 4,75x, z kolei sześć miesięcy później spada on do 4,2x, a pierwotne 3,75x musi zostać osiągnięte do końca 2018 r.

Za zgodę na zmianę warunków emisji, jak wynika z wcześniejszych informacji, obligatariusze serii G otrzymają 0,25 proc., a serii F – 1 proc.

Wskaźnik dług netto/EBITDA w przypadku obligacji Kanii badany jest co pół roku. Na koniec czerwca ubiegłego roku wynosił on 3,61x. Wprawdzie nie oznaczało to naruszenia warunków emisji, ale wiązało się z koniecznością podniesienia marży od obligacji serii F (KAN0619) oraz serii E (KAN0318). Tej ostatniej zgromadzenia obligatariuszy nie objęły, ponieważ wygasa ona 30 marca.

Publikację raportu rocznego ZM Henryk Kania zapowiedziały na 13 marca.

W najbliższych tygodniach spółka musi spłacić więc dwie serie obligacji – E na 25 mln zł oraz G na 45 mln zł. ZM Henryk Kania poinformowały też niedawno, że planują emisję nowych papierów dłużnych do 150 mln zł. Wcześniej, w październiku, spółka informowała też o rozpoczęciu uzgodnień z konsorcjum banków w sprawie ustalenia wstępnych warunków kredytowych do kwoty 495 mln zł. O kolejnych etapach negocjacji, a tym bardziej o ich zakończeniu, później już nie informowano.

Na Catalyst obligacje KAN0318 i KAN0619 wyceniane są odpowiednio na 99,9 i 99,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • ZM Henryk Kania wprowadziły na Catalyst tegoroczne emisje

  02 lipca 2018
  Debiutujące obligacje o łącznej wartości 101,7 mln zł pochodzą z emisji refinansujących, co zdradzają też ich warunki – od marży, przez zabezpieczenie i okresową amortyzację, aż po kowenanty.
  czytaj więcej
 • ZM Henryk Kania próbują uspokoić inwestorów

  05 czerwca 2018
  W specjalnym oświadczeniu spółka „kategorycznie odcina” się od spadków notowań jej akcji, zaznaczając, że sytuacja ta nie ma związku z danymi fundamentalnymi. Winnych spadków już znaleziono, a o obligacjach ani słowa.
  czytaj więcej
 • ZM Henryk Kania zredukowały krótkoterminowe zadłużenie

  23 maja 2018
  Producent produktów wędliniarskich prawdopodobnie zrefinansował w I kwartale więcej krótkoterminowego zadłużenia niż wynikałoby to z harmonogramów zapadalności oraz przekazywanych przez spółkę komunikatów.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (04.05)

  07 maja 2018
  Indeks Rynku Obligacji nie potwierdza obiegowej opinii dotyczącej „wirusa GetBack”, czyli przeceny całego rynku obligacji w związku z problemami GetBack. Rzeczywiście, spadły ceny obligacji kilku spółek, w tym tych, w które inwestują inwestorzy indywidualni, ale mimo to Indeks znajduje się na poziomach raczej świadczących o sile rynku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Dalszy spadek zasobów gotówkowych w Vivid Games

  19 września 2018
  W I półroczu saldo gotówki na rachunkach producenta gier spadło o 4,6 mln zł do 3,6 mln zł na koniec czerwca. Po raz pierwszy od ponad roku nie wystarczało to na pokrycie całości krótkoterminowych zobowiązań.
  czytaj więcej
 • Niekorzystny dla MCI zwrot w sprawie JTT Computer

  19 września 2018
  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok i zasądził MCI 2,2 mln zł wraz z odsetkami od skarbu państwa. Problem w tym, że spółka już kilka lat temu otrzymała z tego tyłu 46,4 mln zł.
  czytaj więcej
 • Grudniowa emisja Everest Capital trafiła na Catalyst

  09 marca 2018
  Firma pożyczkowa, działająca pod marką Bocian, za 3,5-letnie obligacje o wartości 55 mln zł płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita z niższymi zyskami

  09 marca 2018
  Chemiczna spółka, nie bez racji, przekonuje, że operacyjnie radzi sobie coraz lepiej, a gorsze wyniki są tylko efektem nadzwyczajnych przychodów z 2016 r. Niemniej, przy jednocześnie wyższym zadłużeniu oznacza to gorszą pozycję wyjściową do ewentualnej wypłaty dywidendy. Na szczęście nie na tyle, by obligatariusze mieli czuć większy niepokój.
  czytaj więcej

Emisje