niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

ZM Henryk Kania zmieniają warunki emisji obligacji

msd | 09 marca 2018
Na cztery dni przed publikacją raportu rocznego obligatariusze wyrazili zgodę na podniesienie wskaźnika dług netto/EBITDA dla obligacji serii F i G.

W przypadku nienotowanej na Catalyst krótkoterminowej serii G o wartości 45 mln zł, która wygasa w kwietniu tego roku, zmiana polega na podniesieniu wskaźnika zadłużenia z 3,75x do 4,75x. Natomiast w przypadku wartej 50 mln zł serii F, notowanej na GPW pod nazwą KAN0619, ustalono, że w grudniu 2017 r. spółka ma zmieścić się limicie 4,75x, z kolei sześć miesięcy później spada on do 4,2x, a pierwotne 3,75x musi zostać osiągnięte do końca 2018 r.

Za zgodę na zmianę warunków emisji, jak wynika z wcześniejszych informacji, obligatariusze serii G otrzymają 0,25 proc., a serii F – 1 proc.

Wskaźnik dług netto/EBITDA w przypadku obligacji Kanii badany jest co pół roku. Na koniec czerwca ubiegłego roku wynosił on 3,61x. Wprawdzie nie oznaczało to naruszenia warunków emisji, ale wiązało się z koniecznością podniesienia marży od obligacji serii F (KAN0619) oraz serii E (KAN0318). Tej ostatniej zgromadzenia obligatariuszy nie objęły, ponieważ wygasa ona 30 marca.

Publikację raportu rocznego ZM Henryk Kania zapowiedziały na 13 marca.

W najbliższych tygodniach spółka musi spłacić więc dwie serie obligacji – E na 25 mln zł oraz G na 45 mln zł. ZM Henryk Kania poinformowały też niedawno, że planują emisję nowych papierów dłużnych do 150 mln zł. Wcześniej, w październiku, spółka informowała też o rozpoczęciu uzgodnień z konsorcjum banków w sprawie ustalenia wstępnych warunków kredytowych do kwoty 495 mln zł. O kolejnych etapach negocjacji, a tym bardziej o ich zakończeniu, później już nie informowano.

Na Catalyst obligacje KAN0318 i KAN0619 wyceniane są odpowiednio na 99,9 i 99,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Coraz słabsze wyniki M.W. Trade

  16 marca 2018
  Wraz ze spadkiem wartości portfela aktywów finansowych maleją przychody i zyski spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu podmiotów leczniczych i JST. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spieniężany majątek trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej
 • Grudniowa emisja Everest Capital trafiła na Catalyst

  09 marca 2018
  Firma pożyczkowa, działająca pod marką Bocian, za 3,5-letnie obligacje o wartości 55 mln zł płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita z niższymi zyskami

  09 marca 2018
  Chemiczna spółka, nie bez racji, przekonuje, że operacyjnie radzi sobie coraz lepiej, a gorsze wyniki są tylko efektem nadzwyczajnych przychodów z 2016 r. Niemniej, przy jednocześnie wyższym zadłużeniu oznacza to gorszą pozycję wyjściową do ewentualnej wypłaty dywidendy. Na szczęście nie na tyle, by obligatariusze mieli czuć większy niepokój.
  czytaj więcej

Emisje