niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Chiny i FOMC źródłem niepewności - raport miesięczny DM NWAI

Grzegorz Balcerski, analityk DM NWAI | 11 września 2015
Sierpniowe dane makro mogły dwojako wpłynąć na podejście inwestorów do polskiego rynku. Te z rynku pracy były dobre, ale sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa rozczarowały.

Pełna treść raportu dostępna jest tu.

Rynek polskich obligacji korporacyjnych

Sierpień był miesiącem potencjalnego dużego wpływu publikacji sprawozdań finansowych za 1H15 na notowania obligacji. W tym okresie najwyższa średnia zmiana notowań dotyczyła sektora Funduszy za sprawą wzrostu kursu obligacji PTI1115 z 3,1% do 14,5%. Ignorując wpływ tej serii na cały wyróżniony przez nas sektor średnia zmiana notowań wyniosłaby -0,1%. Obawy o spłacalność tej serii mają duże uzasadnienie – PTI nie wykupił w czerwcu obligacji serii B i z opóźnieniem przekazał środki na spłatę odsetek obligacji C. Spółka ma problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań finansowych, co więcej z dużym dyskontem wyprzedała ona swój portfel inwestycyjny. Na koniec 1H15 odnotowała 96,2 mln PLN straty netto. Największy spadek notowań w sierpniu dotyczył branży usług finansowych (-1,86%). Winowajcą w tej sytuacji jest Leasing-Experts, której obligacje (konkretnie seria LEX0916) potaniały o blisko 5% do 52% nominału (druga seria emitenta notowana po 75% nominału). Spółka pokazała bardzo słaby wynik netto na 2Q15 (strata netto 0,73 mln), na koniec półrocza wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 97%.

Po połowie podzieliły się sektory jeżeli brać pod uwagę wzrosty/spadki mediany Discount Margin. Najbardziej poprawiła się perspektywa postrzegania spółek windykacyjnych (-0,76pp.), wzrosła za to awersja do ryzyka względem sieci medycznych (+1,54pp.). Sektor ten charakteryzuje się najwyższą medianą Discount Margin wśród wszystkich sektorów (9,74%). Słabość tego sektora wiąże się ostrożnym podejściem do walorów PCZ, która na Catalyst ma uplasowanych 6 emisji, w większości notowanych z wyraźnym dyskontem (nawet 80% nominału).

Warto wspomnieć także o potencjalnym wpływie ewentualnego zwiększenia luzowania monetarnego i możliwej obniżki stóp przez RRP (więcej o tym w pierwszej części raportu). Taki scenariusz może mieć dwojaki wpływ na rynek korporacyjnego długu. Po pierwsze presja na rentowość spółek pożyczkowych, związana z ograniczeniami ustawy antylichwiarskiej (koszty odsetkowe nie mogą przekroczyć 4-krotności stopy lombardowej). Po drugie, niższe stopy mogą podbijać notowania obligacji stałokuponowych (np. seria PKN0420 notowana po blisko 108% nominału).

W sierpniu inwestorzy najchętniej handlowali debiutującą w tym miesiącu emisją Cyfrowego Polsatu. Właścicieli zmieniły instrumenty o wartości 18,8 mln PLN. Potwierdza to zdecydowanie lepsze nastawienie inwestorów do mniej atrakcyjnych marżowo papierów polskich blue chip’ów aniżeli do bardziej rentownych, ale i ryzykowniejszych emisji mniejszych podmiotów.

Po stosunkowo aktywnym handlu w lipcu na rynku wtórnym, w sierpniu mogliśmy obserwować widoczny spadek obrotów na Catalyst. Wynik 141 mln PLN jest jednym z najniższych od dwóch lat i plasuje się znacznie poniżej mediany obrotów liczonej od stycznia 2013r. (172,6 mln PLN). Na koniec sierpnia na Catalyst notowanych było 544 serie obligacji wyemitowanych przez 200 podmiotów, których łączna wartość nominalna wynosiła 603,0 mld PLN.

W sierpniu na Catalyst zadebiutowało 9 nowych serii obligacji, największy debiut dotyczył wspomnianej 1-miliardowej emisji Cyfrowego Polsatu. Do większych debiutów zaliczyć należy także emisje American Heart of Poland (124,3 mln PLN) i Dom Development (100 mln PLN).

Ze stosunkowo znaczących emisji w sierpniu nowy dług pozyskiwał Best (60 mln PLN). Marvipol (60) oraz BOŚ (56). 30,43 mln PLN pozyskał z rynku Idea Bank, Robyg ulokował z kolei papiery o łącznej wartości 30 mln PLN. Łącznie 21,1 mln PLN pozyskała w dwóch emisjach spółka EZO, 16 mln PLN udało się uplasować Grupie Raport, a 10 mln PLN pozyskał OT Logistics. Mniejsze emisje ulokowała także Arteria (9 mln PLN), Aedes (2,54) i Capital Park (1,88).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Kalendarz coraz bogatszy

  18 czerwca 2021
  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Bestu, co podnosi liczbę spodziewanych i w miarę regularnych publicznych emisji obligacji dostępnych dla inwestorów indywidualnych do… trzech. Jednocześnie trwają też publiczne emisje certyfikatów funduszy inwestycyjnych, oferta rynkowa powoli zyskuje więc na różnorodności.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (maj 2021)

  15 czerwca 2021
  W maju obrót na Catalyst osiągnął 268,73 mln zł – więcej od 12-miesięcznej średniej (239,8 mln zł) i o 12,5 proc. mniej niż w kwietniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 19,35 mln zł i jest dużo wyższa niż w kwietniu (3,07 mln zł).
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Wbrew regułom

  11 czerwca 2021
  Po publikacji komunikatu o najwyższej od 13 lat inflacji w USA, rentowność amerykańskich obligacji wybiła się wreszcie z trwającej od trzech miesięcy konsolidacji. Dołem. Co oznacza, że inwestorzy kupowali papiery o stałym oprocentowaniu.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Mały eksperyment

  28 maja 2021
  Na przetargu w środę NBP nieoczekiwanie nie kupił żadnych obligacji skarbowych zadowalając się antycovidowymi papierami BGK. Zaskoczony rynek podbił rentowność naszych 10-latek o 20 punktów, mimo niewielkich zmian na rynkach bazowych.
  czytaj więcej

Emisje