poniedziałek, 25 marca 2019

Newsroom

Best pozywa Kredyt Inkaso, jego były zarząd i firmę Grant Thorton Frąckowiak

msd | 10 stycznia 2019
Best domaga się od pozwanych 51,8 mln zł plus odsetki, przy czym odpowiedzialność spółki Grant Thorton Frąckowiak ograniczono do kwoty 2,3 mln zł.

Wniesiony do warszawskiego sądu pozew o solidarną zapłatę przez pozwanych obejmuje Kredyt Inkaso oraz Pawła Szewczyka i Jana Lisickiego, odpowiednio byłego prezesa i wiceprezesa spółki. Ponadto pozwaną przez Best stroną jest też firma doradczo-audytorska Grant Thorton Frąckowiak, ale jej odpowiedzialność ustalono na niecałe 2,3 mln zł wobec całej dochodzonej solidarnie od pozwanych kwoty na poziomie 51,8 mln zł.

Dochodzona przez emitenta kwota to równowartość szkody rzeczywistej poniesionej przez emitenta w związku z nabyciem przez emitenta akcji Kredyt Inkaso po zawyżonej cenie, ustalonej na podstawie nieprawdziwych i nierzetelnych sprawozdań finansowych Kredyt Inkaso za rok obrotowy 2014/2015, opublikowanych na stronie internetowej Kredyt Inkaso w dniu 19 czerwca 2015 r., a skorygowanych w następnych latach podatkowych – poinformował Best.

Sprawozdanie Kredyt Inkaso za rok obrotowy 2014/2015 badała właśnie firma Grant Thornton Frąckowiak, która nie zgłaszała do niego żadnych zastrzeżeń.

Przed tygodniem Best domagał się od Kredyt Inkaso rozszerzenia porządku obrad NWZ między innymi o dyskusję nad wyjaśnieniem zasad współpracy KI z funduszami wierzytelności, w których gwarantuje zewnętrznym inwestorom określoną stopę zwrotu. Best wniósł też żądanie rozszerzenia porządku obrad o uchwałę w sprawie odwołania obecnego zarządu KI.

To kolejna już odsłona sporu pomiędzy Bestem a Kredyt Inkaso, którzy pod koniec 2015 r. rozmawiali o połączeniu, po tym jak Best nabył 32,99 proc. akcji konkurencyjnej spółki. Rozmowy o połączeniu zerwano jednak w styczniu 2016 r., a jeszcze w tym samym roku w wyniku wezwania większościowym akcjonariuszem KI został fundusz Waterland.

Obecnie Waterland posiada 61,1 proc. udziału w kapitale KI, do Best zaś należy 33,1 proc. akcji.

Na inwestycję w Kredyt Inkaso we wrześniu 2015 r. Best wydał 171,3 mln zł. Obecnie wycenia ją na 105,1 mln zł. Rynkowa wartość pakietu to jednak bliżej 49 mln zł, ponieważ akcje Kredyt Inkaso wyceniane są obecnie na 11,4 zł wobec 40 zł, które ponad trzy lata temu płacił Best.

Obie spółki toczą także inny spór sądowy. Kredyt Inkaso domaga się od Bestu naprawienia szkody związanej z wypowiedzeniem umów o zarządzanie przez fundusze Trigon i Agio. Wartość szkody oszacowano na 60,7 mln zł i takiej kwoty Kredyt Inkaso domaga się solidarnie od Bestu oraz Krzysztofa Borusowskiego, prezesa tej spółki. W ocenie Bestu „stawiane zarzuty są całkowicie bezpodstawne i chybione zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym”.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Bestu oraz sześć serii papierów Kredyt Inkaso. Pierwsza ze spółek kierowała oferty głównie do indywidualnych inwestorów w ramach publicznych ofert, z których jednak ostatnio zrezygnowała.

Najdłuższe obligacje Kredyt Inkaso, z terminem spłaty w 2022 r., wyceniane są z 14,8 proc. rentowności. Zapadający w tym samym roku dług Bestu notowany jest z 9,5-10,2 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Best S.A., Kredyt Inkaso S.A.

 • Bankowe finansowanie Bestu jednak niższe

  22 marca 2019
  W październiku ubiegłego roku Best informował o warunkowym zwiększeniu kwoty dostępnego kredytu z 50 mln zł do 250 mln zł. Umowa nie weszła jednak w życie. Być może wejdzie teraz, ale z niższym limitem.
  czytaj więcej
 • Kredyt Inkaso skupuje własne obligacje

  15 marca 2019
  Windykacyjna spółka wysyła rynkowi sygnał - nabyła w piątek papiery dłużne o wartości nominalnej 3,8 mln zł, w tym serię, którą będzie musiała w zrefinansować jeszcze w 2019 r.
  czytaj więcej
 • Mniej gotówki w Kredyt Inkaso

  01 marca 2019
  Dług netto windykacyjnej grupy pozostał w ostatnim kwartale na tyle wysoki, że wciąż jest blisko konieczności podniesienia marży od obligacji. Wobec znacznie niższych zasobów gotówkowych i nadchodzących wykupów obligacji płynność Kredyt Inkaso wyraźnie spadła. Windykator praktycznie przestał inwestować. Ciążą mu też fundusze Trigona.
  czytaj więcej
 • Krzysztof Borusowski: Z dużymi zakupami jeszcze się wstrzymamy

  21 lutego 2019
  Krzysztof Borusowski, prezes BEST, i Marek Kucner, wiceprezes BEST, odpowiadają na pytania Obligacje.pl
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje