sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

Best prowadzi zaawansowane prace nad publicznymi emisjami obligacji

msd | 27 listopada 2020
Windykator zapewnia, że jest spokojny o nadchodzące wykupy obligacji. W przyszłym roku będzie chciał wrócić na rynek publicznych emisji długu, aby pozyskać środki na zakup nowych portfeli.

Według opinii Krzysztofa Borusowskiego, prezesa Bestu, trzeci kwartał przyniósł poprawę na rynku wierzytelności, ale wysyp „pocovidowych” wierzytelności na razie się przesuwa i nadal też poszukiwana jest cena równowagi. Best przygotowuje się więc do zwiększonej podaży długów w latach 2021-2022, co chciałby wykorzystać do wznowienia aktywności inwestycyjnej. Ostatnie większe nakłady windykator poniósł bowiem w 2018 r. i od tego czasu systematycznie obniża zadłużenie.

- Obecnie mamy bardzo niski wskaźnik długu netto do kapitałów własnych (1,0x – red.). Jest to jedna z historycznie niższych wartości. Oznacza to, że będziemy gotowi na kolejne emisje i kolejne nabycia portfeli – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, podczas piątkowej wideokonferencji.

O przymiarkach do emisji obligacji Best informował już w połowie września, lecz teraz spółka doprecyzowała, iż chodzi o oferty publiczne.

- Możemy potwierdzić, że w przyszłym roku chcielibyśmy wyjść na rynek z emisjami publicznymi. Prace w tym względzie są już zaawansowane – powiedział szef Bestu, który zapewnił, że wpływy z planowanych emisji trafią na zakup nowych portfeli. 

W przyszłym miesiącu Best musi spłacić nienotowane obligacje na 7,6 mln euro, natomiast wartość wykupów przypadających w 2021 i 2022 r. to kolejno 150 mln zł oraz 145,3 mln zł. Według przedstawicieli windykatora, spółka nie będzie potrzebować emisji refinansujących zadłużenie.

- Jestem spokojny o wykupy w 2021 r., podobnie jak o rok 2022. Będziemy potrzebować nowych emisji dopiero w sytuacji, gdy będziemy chcieli kupować nowe portfele. Nasze analizy pokazują, że jesteśmy w stanie obsłużyć wygasające w dwóch latach zadłużenie, bez odwoływania się do rynku obligacji – powiedział Marek Kucner, wiceprezes Bestu odpowiedzialny za finanse.

- Emisje, które planujemy, w całości chcemy przeznaczyć na zakup portfeli – uzupełnił Krzysztof Borusowski.

Więcej na temat sprawozdania Bestu za III kwartał pisaliśmy na łamach Obligacje.pl w czwartek. 

Podczas konferencji zarząd windykatora odniósł się też do piątkowego ZWZ Kredyt Inkaso, na którym Best podejmuje próbę między innymi odwołania prezesa tej spółki. Omawiając sytuację spółki, w której Best ma ponad 33 proc. akcji, Krzysztof Borusowski po raz kolejny podał w wątpliwość jej transparentność, raportowanie finansowe, czy w końcu transakcje zabezpieczające przed zmianą stóp. Lecz na część tak postawionych zarzutów Kredyt Inkaso odpowiedziało Bestowi jeszcze przed ZWZ w stanowisku, które opublikowano raportem bieżącym w piątek rano. 

Na Catalyst znajduje się siedem z ośmiu emisji Best. Nienotowane papiery to warta 7,6 mln euro seria X1 z terminem spłaty w przyszłym miesiącu. Najkrótsze giełdowe papiery Bestu (BST0321) sprzedający wycenia na 100,08 proc. nominału. Najdłuższa seria (BST0922) drożeje zaś w piątek o 0,5 pkt proc. do 98 proc. nominału, co oznacza spadek jej rentowności do 4,67 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje