sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

Ghelamco Invest zapowiada kolejną emisję obligacji

msd | 27 listopada 2020
Deweloper chce pozyskać do 45 mln zł z oferty papierów dłużnych serii PT, która zostanie skierowana do profesjonalnych inwestorów.

Warunki nowej emisji nie zostały ujawnione, za wyjątkiem tego, ze papiery zostaną zabezpieczone. Jak zawsze, będzie to poręczenie jedynego wspólnika, cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty grupy Ghelamco.

Obligacje zostaną wyemitowane w ramach VII programu emisji, dla którego spółka nie sporządzała prospektu. Poprzednią emisję uplasowaną w jego ramach objął w całości jeden inwestor. Warte 50 mln zł papiery serii PS (GHE0924) to czteroletni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży, lecz uplasowany przy rentowności przekraczającej 6 proc. (obligacje wyemitowano po cenie równej 96,8 proc. nominału).

We wrześniu tego roku Ghelamco wyczerpało wart 350 mln zł program prospektowych publicznych emisji adresowanych do inwestorów indywidualnych. Podczas ostatniej emisji spółka proponowała stałe 5,5 proc. odsetek rocznie za 40-miesięczne papiery. 

Na Catalyst notowane są łącznie 22 serie obligacji Ghelamco o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł, w tym trzy wygasające w grudniu tego roku (102,7 mln zł). Najkrótsze papiery sprzedający kwotują powyżej nominału. Natomiast pochodzące z ostatnich emisji publicznych obligacje GHE0124 (stałe 6,1 proc.) i GHS0124 (stałe 5,5 proc.) wyceniane są kolejno z 5,63 i 5,33 proc. rentowności. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje