czwartek, 17 sierpnia 2017

Newsroom

HB Reavis przedterminowo wykupi jeszcze jedną serię

msd | 07 sierpnia 2017
Słowacki deweloper zapowiada wcześniejszą spłatę nienotowanych na Catalyst obligacji o wartości 6,6 mln euro.

Przedterminowy wykup zostanie zrealizowany 28 sierpnia, czyli trzy miesiące przed oryginalnym dniem spłaty.

Tydzień temu HB Reavis spłacił przed czasem także obligacje o wartości 111 mln zł, których termin wykupu przypadał – podobnie jak papierów w euro – na 27 listopada tego roku.

Niedawno deweloper pozyskał 220 mln zł z emisji nowych papierów. Uplasowano je w ramach programu na 500 mln zł, który po dwóch dotychczasowych emisjach wykorzystany jest w 64 proc. Spółka zapewnia, że docelowo zamierza wykorzystać cały program.

Na Catalyst znajduje się uplasowana w październiku ubiegłego roku seria HBS0421, za którą deweloper płaci 4,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M przy 4,5-letnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia. Po raz ostatni handlowano nimi przed weekendem przy 4,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Topnieje majątek Admiral Boats

  17 sierpnia 2017
  Kurczące się aktywa spółki zmniejszają szanse wierzycieli na wysokie zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym. Nowy dzierżawca segmentu produkcji łodzi osiąga już pierwsze przychody, lecz Admiral Boats nie czerpie z tego korzyści, bo spółka zgodziła się na stałą, stosunkowo niewielką, opłatę dzierżawną.
  czytaj więcej
 • GetBack łączy obligacje

  17 sierpnia 2017
  Chodzi o wyemitowane w ramach ofert publicznych serie PP1 i PP2, warte odpowiednio 60 mln zł i 79,3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Obligacje na dwa lata – przegląd

  07 sierpnia 2017
  Dwuletni okres spłaty to tenor od jakiego swoje pierwsze emisje zaczyna wiele małych firm. Wybierając rynek wtórny łatwiej będzie znaleźć większe i dojrzałe przedsiębiorstwa. Konieczny będzie jednak kompromis pomiędzy rentownością obligacji, ich płynnością i – jak zawsze – ryzykiem kredytowym.
  czytaj więcej
 • GetBack zwiększa odzyski o 60 proc. r/r

  07 sierpnia 2017
  W I półroczu windykator otrzymał 540 mln zł spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez spółkę w imieniu funduszy własnych i zewnętrznych.
  czytaj więcej

Emisje