środa, 18 lipca 2018

Newsroom

HB Reavis przedterminowo wykupi jeszcze jedną serię

msd | 07 sierpnia 2017
Słowacki deweloper zapowiada wcześniejszą spłatę nienotowanych na Catalyst obligacji o wartości 6,6 mln euro.

Przedterminowy wykup zostanie zrealizowany 28 sierpnia, czyli trzy miesiące przed oryginalnym dniem spłaty.

Tydzień temu HB Reavis spłacił przed czasem także obligacje o wartości 111 mln zł, których termin wykupu przypadał – podobnie jak papierów w euro – na 27 listopada tego roku.

Niedawno deweloper pozyskał 220 mln zł z emisji nowych papierów. Uplasowano je w ramach programu na 500 mln zł, który po dwóch dotychczasowych emisjach wykorzystany jest w 64 proc. Spółka zapewnia, że docelowo zamierza wykorzystać cały program.

Na Catalyst znajduje się uplasowana w październiku ubiegłego roku seria HBS0421, za którą deweloper płaci 4,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M przy 4,5-letnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia. Po raz ostatni handlowano nimi przed weekendem przy 4,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje