czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Indeks Rynku Obligacji (01.12)

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 04 grudnia 2017
Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 1 grudnia 2017 roku wyniosła 3,18 pkt proc., czyli o 0,15 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie temu oraz o 0,33 pkt proc. mniej od lokalnego, październikowego maksimum.

A zatem mamy pewnego rodzaju odreagowanie wcześniejszych wzrostów cen obligacji, choć jak to niepłynnym rynku bywa, niekoniecznie musi być ono dostrzegalne przez każdego inwestora.

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M od dłuższego czasu się nie zmienia i pozostaje na poziomie 1,73 pkt proc. Przy rosnącej inflacji i rosnącej atrakcyjności obligacji skarbowych (tych serii, których oprocentowanie oparte jest na inflacji), przy oczekiwaniach na dalszy wzrost inflacji (chociażby ze względu na wysoką dynamikę wynagrodzeń) trudno chyba obecnie oczekiwać istotnego wzrostu cen obligacji korporacyjnych w najbliższym czasie.

Indeks rynku obligacji

Za medianę – czyli emitenta obligacji ze „środkową” rentownością odpowiadają dwie spółki: Ronson oraz Kredyt Inkaso.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni do składu Indeksu powróciła spółka Erbud, której obligacje EBR0921 zadebiutowały na Catalyst, jednak bez transakcji i bez ofert sprzedaży. Żadna spółka nie opuściła składu Indeksu.

Liczba emitentów wchodzących w skład Indeksu wynosi zatem 76 sztuk, co jest historycznym rekordem. Oby tak dalej.

W ostatnich dwóch tygodniach na Catalyst notowaliśmy przewagę wycofywanych serii obligacji nad debiutami. Oprócz wyżej wspomnianego Erbudu na rynku zadebiutowały obligacje Alior Banku (ALR0820, 250 mln zł). Są to obligacje senioralne (zwykłe, czyli niepodporządkowane), oferują oprocentowanie WIBOR 6M + 1,19 pkt proc. Mogą zatem być ciekawą propozycją dla osób celujących w obligacje korporacyjne ze stosunkowo niskim poziomem ryzyka.

Z rynku zostały za to wycofane obligacje JW Construction (JWC1217, 72 mln zł), Kruka (KRU1217, 15 mln zł) oraz Zakładów Mięsnych Kania (KAN1117, 50 mln zł). Również Ghelamco Invest dokonało częściowych wykupów kilku serii obligacji na łączną kwotę 40 mln zł.

Ciekawe wydarzenia i informacje z ubiegłego tygodnia

W poprzednich tygodniach obserwowaliśmy istotny spadek cen (wzrost rentowności do blisko 20 proc.) obligacji spółki Braster. Po kilku tygodniach rentowności obligacji powracają we wcześniej notowane poziomy 8 proc.

Rentowność obligacji Brastera

Ciekawie wygląda sytuacja na obligacjach GetBack, których rentowności w ostatnim tygodniu mocno podskoczyły:

Rentowność obligacji GetBacku

Bliższe spojrzenie pokazuje, że wzrosty rentowności (brutto) dotyczą głównie serii bliskich do wykupu, czyli GBK0218, GBK0318 i GBK0518. W wyniki spadku cen pojawiła się pewna nieefektywność rynku, obecnie więcej można zarobić na obligacjach bliższych do wykupu, niż tych zapadających w późniejszych latach.

Rentowności obligacji Kredyt Inkaso znajdują się poniżej 5 proc., a więc istotnie niżej, niż oferowane przez Kredyt Inkaso w aktualnej emisji WIBOR 6M + 3,5 pkt proc. (na dziś to 5,31 proc.).

Rentowność obligacji Kredyt Inkaso

Jednak na taką wartość wpływ mają zapadające w 2019 roku obligacje KRI0619 i KRI1019. Zapadające w 2020 roku obligacje KRI0320 oferują ponad 5,5 proc. rentowności (lub 5,36 proc. liczone bez uwzględniania prognozowanych zmian stóp procentowych), czyli porównywalnie do warunków obecnej emisji.

Barierę 6 proc. rentowności brutto przekroczyły obligacje Polnord.

Rentowność obligacji Polnordu

W ostatnim czasie miały miejsce przetasowania w radzie nadzorczej spółki – czterech członków zrezygnowało, trzech zostało odwołanych przez NWZA, a powołane zostały nowe osoby. Wyniki grupy za dziewięć miesięcy 2017 roku nadal znajdują się pod kreską, czyli nadal brak jest widocznych efektów restrukturyzacji.

Przypominam, że wpis ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji do inwestycji. Decyzje inwestycyjne każdy Czytelnik podejmuje na własną odpowiedzialność.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje