wtorek, 25 czerwca 2019

Newsroom

Kredyt Inkaso ustanowiło pierwszy pakiet zabezpieczeń obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 11 czerwca 2019
Ustanowiony zastaw, a także kolejne, które spółka ma w planie, mają chronić nie tylko właścicieli nowych obligacji z kwietniowej emisji refinansującej na 210 mln zł, ale także obligatariuszy 10 starszych serii, emitowanych jako niezabezpieczone.

Warunki uplasowanych w kwietniu papierów serii F1 na 210 mln zł zobowiązywały spółkę do złożenia jeszcze w dniu emisji wniosków o wpisanie do rejestru zastawu na portfelach wierzytelności o łącznej wartości godziwej wynoszącej co najmniej 50 mln zł. Jak wynika z komunikatu Kredyt Inkaso, sąd właśnie potwierdził dokonanie wpisu.

To jednak dopiero pierwszy z kilku pakietów zabezpieczeń, które windykacyjna spółka zobowiązała się ustanowić. Decyzją NWZ Kredyt Inkaso sprzed niecałych dwóch tygodni, wartość zabezpieczeń na aktywach windykatora może sięgnąć do 375 mln zł, na co składać mogłyby się portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne oraz inne składniki majątku.

W tle decyzji NWZ o udzieleniu zgody na zabezpieczenie obligacji toczy się także kolejna bitwa pomiędzy Kredyt Inkaso a Bestem, który jest jednym z akcjonariuszy warszawskiego windykatora (ma 33,1 proc. akcji KRI).

W zabezpieczeniu obligacji Kredyt Inkaso ciekawe jest jednak coś innego – nie chodzi bowiem tylko o ochronę interesów właścicieli wartej 210 mln zł emisji refinansującej, ale także obligatariuszy 10 starszych emisji. Kredyt Inkaso zobowiązało się do równego traktowania wierzycieli, stąd pierwsze zabezpieczenia, a także zaplanowane kolejne, obejmą też właścicieli innych serii długu, w tym dwóch serii pochodzących z emisji publicznych. W istocie, nie ustanawiając takiego zabezpieczenia Kredyt Inkaso wręcz naruszyłoby warunki emisji przynajmniej niektórych serii, w tym emisji publicznych.

Podczas kwietniowej emisji na 210 mln zł Kredyt Inkaso skupiło w celu umorzenia starsze serie o łącznej wartości 250,5 mln zł.

Jeszcze w tym miesiącu windykator musi spłacić papiery KRI0619 o wartości 35 mln zł. Rynek wycenia je na 99,98 proc. nominału.

Łącznie na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Kredyt Inkaso, w tym dwie serie pochodzące z ofert publicznych. Papiery te – KRI1221 oraz KRI0322 – notowane są kolejno po 93,5 proc. oraz 92,99 proc., co oznacza 8,1 oraz 8,2 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A., Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Inwestorzy zablokowani w obligacjach OT Logistics

  25 czerwca 2019
  Giełdowy obrót papierami, które miały wygasać w listopadzie 2018 r. wciąż pozostaje zawieszony, mimo że ich termin wykupu przesunięto do maja 2021 r. Wszystko wskazuje, że notowania już nie zostaną wznowione, więc inwestorzy nie zawrą na Catalyst ani jednej transakcji. Dla spółki problem nie istnieje.
  czytaj więcej
 • PCM otrzymał 1,89 mld zł kredytów od nowego właściciela

  25 czerwca 2019
  Wpływy z kredytów otrzymanych przez Prime Car Management od PKO BP mają trafić na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności oraz całkowitą spłatę istniejącego zadłużenia, w tym wartych 250 mln zł obligacji.
  czytaj więcej
 • Comp woli kredyt od obligacji

  11 czerwca 2019
  Spółka dostanie 22,6 mln zł kredytu na przypadającą w najbliższych tygodniach okresową amortyzację obligacji CMP0620 oraz CMP0720, a także otrzymała promesę w sprawie udzielenia kredytu na końcowy wykup obligacji w przyszłym roku.
  czytaj więcej
 • Powolne delewarowanie w Meyra Group

  10 czerwca 2019
  W II półroczu dług netto grupy obniżył się o 3,9 mln zł do 85,6 mln zł, a od połowy 2017 r. spadł o 20 proc. w relacji do kapitału własnego, ale wciąż jest dwa razy wyższy niż w 2014 r.
  czytaj więcej

Emisje