piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Kredyt Inkaso ustanowiło pierwszy pakiet zabezpieczeń obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 11 czerwca 2019
Ustanowiony zastaw, a także kolejne, które spółka ma w planie, mają chronić nie tylko właścicieli nowych obligacji z kwietniowej emisji refinansującej na 210 mln zł, ale także obligatariuszy 10 starszych serii, emitowanych jako niezabezpieczone.

Warunki uplasowanych w kwietniu papierów serii F1 na 210 mln zł zobowiązywały spółkę do złożenia jeszcze w dniu emisji wniosków o wpisanie do rejestru zastawu na portfelach wierzytelności o łącznej wartości godziwej wynoszącej co najmniej 50 mln zł. Jak wynika z komunikatu Kredyt Inkaso, sąd właśnie potwierdził dokonanie wpisu.

To jednak dopiero pierwszy z kilku pakietów zabezpieczeń, które windykacyjna spółka zobowiązała się ustanowić. Decyzją NWZ Kredyt Inkaso sprzed niecałych dwóch tygodni, wartość zabezpieczeń na aktywach windykatora może sięgnąć do 375 mln zł, na co składać mogłyby się portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne oraz inne składniki majątku.

W tle decyzji NWZ o udzieleniu zgody na zabezpieczenie obligacji toczy się także kolejna bitwa pomiędzy Kredyt Inkaso a Bestem, który jest jednym z akcjonariuszy warszawskiego windykatora (ma 33,1 proc. akcji KRI).

W zabezpieczeniu obligacji Kredyt Inkaso ciekawe jest jednak coś innego – nie chodzi bowiem tylko o ochronę interesów właścicieli wartej 210 mln zł emisji refinansującej, ale także obligatariuszy 10 starszych emisji. Kredyt Inkaso zobowiązało się do równego traktowania wierzycieli, stąd pierwsze zabezpieczenia, a także zaplanowane kolejne, obejmą też właścicieli innych serii długu, w tym dwóch serii pochodzących z emisji publicznych. W istocie, nie ustanawiając takiego zabezpieczenia Kredyt Inkaso wręcz naruszyłoby warunki emisji przynajmniej niektórych serii, w tym emisji publicznych.

Podczas kwietniowej emisji na 210 mln zł Kredyt Inkaso skupiło w celu umorzenia starsze serie o łącznej wartości 250,5 mln zł.

Jeszcze w tym miesiącu windykator musi spłacić papiery KRI0619 o wartości 35 mln zł. Rynek wycenia je na 99,98 proc. nominału.

Łącznie na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Kredyt Inkaso, w tym dwie serie pochodzące z ofert publicznych. Papiery te – KRI1221 oraz KRI0322 – notowane są kolejno po 93,5 proc. oraz 92,99 proc., co oznacza 8,1 oraz 8,2 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A., Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje