czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

OT Logistics po raz kolejny prolongowało ratę kapitałową z obligacji

msd | 09 stycznia 2020
Zgromadzenie obligatariuszy niewpuszczonych na GPW papierów serii H wyraziło zgodę na przesunięcie terminu okresowej amortyzacji o wartości 17,5 mln zł z 8 do 31 stycznia.

Już po raz kolejny spółka musiała zmienić warunki emisji obligacji serii H, wyemitowanych przecież nie tak dawno, bo w maju ubiegłego roku. To emisja restrukturyzacyjna na 104,2 mln zł, a obecnie warta 103,3 mln zł.

Spółka od kilku miesięcy przesuwa termin kolejnych okresowych amortyzacji papierów serii H, w ten sposób, że nazbierała już 17,5 mln zł kapitału do spłaty. Tym razem termin na rozliczenie z obligatariuszami ustalono na 31 stycznia.

Wespół z właścicielami papierów serii H spółce na rękę idą też inni wierzyciele – banki, w tym BGK, oraz jeden z funduszy, który jest wyłącznym obligatariuszem nienotowanych na Catalyst obligacji serii G. Wszyscy oni także zgodzili się na przesunięcie harmonogramowych płatności do 31 stycznia.

Środowe zgromadzenie obligatariuszy ogłosiło przerwę do 24 stycznia.

Tymczasem 23 lutego OT Logistics musi wykupić notowane na GPW obligacje serii F (OTS0220) o wartości 6,3 mln zł. Rynek wycenia je na 98 proc. nominału wobec okolic 60 proc. przed rokiem.

Na Catalyst znajdują się jeszcze jedne obligacje OT Logistics, seria D na 14,9 mln zł. Papiery te pozostają zawieszone od ponad roku i prawdopodobnie stan ten utrzyma się aż do terminu ich wykupu (maj 2021 r.). GPW zawiesiła notowania obligacji z uwagi na wątpliwości KDPW co do tego, czy zgromadzenie obligatariuszy w sposób prawidłowy przesunęło termin ich spłaty. Aktualnie papiery te wykazywane są w rejestrze KDPW jako default.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje