sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Podsumowanie tygodnia: Wiosna małych emisji

Emil Szweda, Obligacje.pl | 24 lutego 2017
W lutym po raz pierwszy od trzynastu miesięcy nie przeprowadzono żadnej emisji publicznej na podstawie prospektu emisyjnego. Takich miesięcy może być w tym roku więcej.

Inwestorzy indywidualni mogli w lutym składać zapisy w emisjach Victorii Dom i The Farm 51, które przyniosły emitentom po dwie trzecie zakładanych wpływów. W kolejnych miesiącach – jak wynika z naszych informacji – tzw. małych emisji publicznych (emisje bez zatwierdzonego prospektu, przeprowadzane na podstawie memorandum mogą mieć wartość do równowartości 2,5 mln euro) także nie zabraknie. Już w mijającym tygodniu ofertę ponowiło – po sukcesie emisji listopadowej – Bikershop Finanse; zamiar jej przeprowadzenia zgłosił też Columbus Energy. A ze wstępnych informacji, które do nas napływają, wynika, że to nie koniec. Rośnie także liczba domów maklerskich zainteresowanych taką formą przeprowadzania emisji.A co z emisjami publicznymi przeprowadzanymi na podstawie prospektów? W marcu wygaśnie nie wykorzystany ani razu prospekt M.W. Trade. PCC Rokita i PCC Exol celowały dotąd w emisje o stałym oprocentowaniu, a w obecnych warunkach (rosnącej inflacji i oczekiwań na podwyżkę stóp) ponowienie ofert wymagałoby być może akceptacji zmiany warunków emisji (na korzystniejsze dla inwestorów), choć akurat w tych dniach rynek był bardziej życzliwy wobec papierów o stałym oprocentowaniu. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła bowiem do 3,8 proc. (z 3,9 proc. w środku tygodnia) i pociągnęła za sobą stawki kontraktów na stopy procentowe. Z drugiej strony, ich wcześniejszy wzrost doprowadził do spadku notowań obligacji PCC Rokita, być może więc indywidualni inwestorzy, którzy obejmowali emisje spółki, nie przejmują się takimi niuansami.

Z kolei Bank Pocztowy przestał być aktywny po pierwszej emisji publicznej jeszcze z czerwca ub.r. Na krótkiej liście potencjalnych emitentów pozostały Best, Kruk i Getin Noble Bank, oraz – kiedy ich prospekty zostaną zatwierdzone – GetBack i Victoria Dom. Ten zestaw może okazać się zbyt skromny, by zapewnić inwestorom stałe dostawy nowych emisji publicznych.

Mniejsza podaż nowych emisji powinna służyć wycenie obligacji na rynku wtórnym, ale nie można zapominać, że papiery takich firm jak Getin Noble Bank, Best czy Ghelamco już w styczniu wyraźnie podrożały. Sytuacja jest zresztą bardziej złożona – spread między obligacjami o zmiennym kuponie względem stałokuponowych obligacji skarbowych zawęża się (czyli premia za ryzyko płacona przez emitentów korporacyjnych spada) i z tego powodu oczekiwanie dalszego spadku rentowności obligacji firm na Catalyst ma coraz słabsze podstawy.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Kłopotliwy spadek inflacji

  23 lutego 2024
  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu oprocentowanie niższe niż resort finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około… 84 mld zł.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Miliard popytu

  16 lutego 2024
  Mamy połowę lutego, a wartość popytu zgłoszonego przez inwestorów w emisjach obligacji adresowanych do szerokiego grona odbiorców na podstawie prospektów emisyjnych, przekroczyła właśnie 1 mld zł, licząc od początku roku.
  czytaj więcej
 • Styczniowa inflacja sprawiła niespodziankę

  15 lutego 2024
  Według wstępnych danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 3,9 proc. r/r wobec rynkowego konsensusu na poziomie 4,2 proc.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2024)

  13 lutego 2024
  W styczniu obrót na Catalyst osiągnął 435,92 mln zł – poniżej 12-miesięcznej średniej (473 mln zł) i o 17,8 proc. mniej niż w styczniu.
  czytaj więcej