piątek, 30 września 2022

Newsroom

Rating GetBacku może przekonać innych

Emil Szweda, Obligacje.pl | 23 stycznia 2017
Od piątku GetBack może pochwalić się posiadaniem oceny ratingowej, co jest na naszym rynku wartością samą w sobie. Dotąd emitenci – także w przypadku ofert publicznych – nie wykorzystywali tej możliwości potwierdzenia wiarygodności kredytowej.

Uzyskana przez windykatora ocena to podwójne B z perspektywą stabilną nadana przez agencję Eurorating. O jedno B za mało, by rating wszedł na skalę inwestycyjną, ale wystarczająco dużo, by GetBack obsługiwał zobowiązania „w przeciętnych lub sprzyjających warunkach rynkowych”. W skali szkolnych ocen można opisać podwójne BB jako trójkę uzyskaną na specjalistycznym kierunku wyższej uczelni – niewiele brakuje (np. zmiana struktury finansowania na długoterminowe), by podnieść ocenę do potrójnego B, zaś sporo musiałoby się wydarzyć (np. długotrwałe pogorszenie gospodarcze), by ocena została obniżona.

Nie chodzi tu jednak tylko o samą ocenę, ale w ogóle o fakt jej uzyskania w przeddzień planowanej emisji publicznej. GetBack w październiku złożył prospekt w KNF i oczekuje na jego zatwierdzenie (jest w trakcie piątej rundy wymiany uwag z Komisją). Dotąd żaden z emitentów, którzy przygotowywali emisje publiczne nie wystąpił o nadanie oceny ratingowej w związku z planowanymi emisjami . Takie firmy jak Orlen, Getin Noble Bank, Alior Bank czy Bank Pocztowy przystępowały do emisji posiadając oceny ratingowe, ale ich uzyskanie nie było związane z emisją obligacji dla detalicznych inwestorów; Murapol przed rokiem uzyskał ocenę ratingową, także na poziomie BB od Eurorating, ale nie oferował później obligacji na podstawie prospektu.

Uzyskanie oceny ratingowej, której właściwym adresatem są inwestorzy indywidualni, jest działaniem o wartości na tyle istotnej, że zasługuje na poklask, bez względu na to, czy zmobilizuje innych emitentów do wystąpienia o podobna ocenę, czy pozostanie wołaniem na puszczy. Inwestorzy otrzymali przy tym nie tylko samą ocenę, ale także raport z badania – wystarczająco dużo materiału (a nie jest to lektura nużąca), by samodzielnie wyciągać wnioski dotyczące inwestycji.

Dotąd GetBack wprowadzał na Catalyst obligacje oprocentowane – średnio – na 5,85 proc., a więc płacił więcej niż Kruk (4,88 proc.) czy Best (5,03 proc.) w ostatnich emisjach publicznych wprowadzonych do notowań. Kruk i Best to najwięksi rywale GetBack na krajowym rynku wierzytelności (z Krukiem GetBack rywalizuje też w Rumunii), którzy realizują własne programy emisji obligacji. GetBack dzięki uzyskanej ocenie raczej nie odbierze im inwestorów, ale może zagrać na ambicjach. Skoro płaci więcej za obligacje, a uzyskał ocenę BB, być może emitenci niżej oprocentowanych papierów zdołaliby uzyskać oceny inwestycyjne?

Ponadto GetBack może udowodnić, że posiadanie oceny ratingowej przekłada się koszt pozyskania finansowania. Oszczędność rzędu 0,1 pkt proc. przy programie wartym 300 mln zł (taką wartość ma program emisji GetBack) oznaczałoby niższe koszty odsetkowe rzędu 300 tys. PLN rocznie – to prawdopodobnie wielokrotność kwoty, którą GetBack zapłacił za przeprowadzenie oceny ratingowej. Ten argument mógłby o wiele skuteczniej trafić do innych emitentów myślących o emisjach publicznych niż jakikolwiek inny związany z edukacyjną i misyjną działalnością spółek obecnych na rynku. 

Emisje GetBacku mogą więc stać się najbardziej elektryzującymi ofertami najbliższych miesięcy – ich wyniki będą istotne nie tylko dla samego emitenta, ale być może całego rynku ofert publicznych w Polsce.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Gra o płynność

  24 września 2022
  Jeśli jednocześnie tanieją obligacje, surowce i akcje, a drożeje tylko dolar, to sygnał, że najbardziej pożądanym aktywem stała się gotówka. Nie są to oczywiście dobre wiadomości dla emitentów obligacji, ani też ich posiadaczy.
  czytaj więcej
 • Obligacje deweloperów mieszkaniowych już nie są jednorodną grupą

  20 września 2022
  Od początku roku zmiennokuponowe papiery dłużne niektórych producentów mieszkań zostały przecenione o 4-7 pkt proc. To wystarczająco, żeby realne marże na wybranych seriach rozszerzyły się do ponad 7 pkt proc. powyżej WIBOR-u.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Gasnący rynek

  16 września 2022
  PGF uplasował emisję wartą 130 mln zł, a R.Power pozyskał 120 mln zł. To nie oznaki ożywienia rynku, na którym w sierpniu największą emisją była ta przeprowadzona przez Kruka i warta 60 mln zł. To potwierdzenie słabości popytu instytucjonalnego.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2022)

  16 września 2022
  W sierpniu obrót na Catalyst osiągnął 570,57 mln zł, czyli poniżej 12-miesięcznej średniej, która wynosi 602,35 mln zł i o 35,6 proc. mniej niż w lipcu.
  czytaj więcej