niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Sygnity ma dwa tygodnie na negocjacje z obligatariuszami

msd | 10 lipca 2017
Do czasu wynegocjowania formalnego porozumienia, na co spółka i jej wierzyciele dają sobie około dwóch tygodni, obligatariusze i banki powstrzymają się od działań egzekucyjnych.

Po naruszeniu kowenantów finansowych, w tym wskaźnika dług netto/EBITDA, Sygnity otrzymało wezwania do wykupu obligacji za kwotę 25 mln zł. Część wartej 40 mln zł emisji w stan natychmiastowej wymagalności postawiły fundusze zarządzane przez Ipopema TFI (8,4 mln zł), Allianz TFI (7 mln zł),  Pioneer TFI (5,3 mln zł), Esaliens TFI (4 mln zł) oraz AXA TFI (0,3 mln zł). Ponadto, zamiar przedstawienia żądania przedterminowego wykupu zgłosił jeden z obligatariuszy (7,5 mln zł), którego przedstawicielem jest mBank. Postawienie papierów w stan wymagalności spowodowało też naruszenie umów kredytowych z Deutsche Bankiem oraz ING Bankiem.

W toku rozmów z obligatariuszami i bankami ustalono około dwutygodniowy termin na wynegocjowanie formalnego porozumienia co do spłaty zadłużenia. W tym czasie wierzyciele spółki mają się powstrzymać od działań związanych z egzekucją przysługujących im praw.

Wśród znaczących obligatariuszy, którzy wciąż nie postawili obligacji Sygnity w stan wymagalności, według danych Obligacje.pl, znajdują się jeszcze fundusze zarządzane przez KBC TFI (7,1 mln zł na koniec grudnia ub.r.).

Wygasające w grudniu obligacje SGN1217 notowane są wyłącznie na hurtowym rynku BondSpot.

Więcej wiadomości o Sygnity S.A.

 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Sygnity dostało więcej czasu na negocjacje z wierzycielami

  18 grudnia 2017
  We wtorek nie dojdzie do wykupu ani zrolowania wartych 40 mln zł obligacji, na co wskazuje kolejne wydłużenie terminu na zawarcie porozumienia z bankami i obligatariuszami.
  czytaj więcej
 • Wierzyciele dają Sygnity więcej czasu

  02 listopada 2017
  Obowiązujący do 31 października termin na wynegocjowanie i zawarcie porozumienia z bankami i obligatariuszami został przesunięty do 15 grudnia. Cztery dni później zapadają warte 40 mln zł obligacje.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje