wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Sygnity ma dwa tygodnie na negocjacje z obligatariuszami

msd | 10 lipca 2017
Do czasu wynegocjowania formalnego porozumienia, na co spółka i jej wierzyciele dają sobie około dwóch tygodni, obligatariusze i banki powstrzymają się od działań egzekucyjnych.

Po naruszeniu kowenantów finansowych, w tym wskaźnika dług netto/EBITDA, Sygnity otrzymało wezwania do wykupu obligacji za kwotę 25 mln zł. Część wartej 40 mln zł emisji w stan natychmiastowej wymagalności postawiły fundusze zarządzane przez Ipopema TFI (8,4 mln zł), Allianz TFI (7 mln zł),  Pioneer TFI (5,3 mln zł), Esaliens TFI (4 mln zł) oraz AXA TFI (0,3 mln zł). Ponadto, zamiar przedstawienia żądania przedterminowego wykupu zgłosił jeden z obligatariuszy (7,5 mln zł), którego przedstawicielem jest mBank. Postawienie papierów w stan wymagalności spowodowało też naruszenie umów kredytowych z Deutsche Bankiem oraz ING Bankiem.

W toku rozmów z obligatariuszami i bankami ustalono około dwutygodniowy termin na wynegocjowanie formalnego porozumienia co do spłaty zadłużenia. W tym czasie wierzyciele spółki mają się powstrzymać od działań związanych z egzekucją przysługujących im praw.

Wśród znaczących obligatariuszy, którzy wciąż nie postawili obligacji Sygnity w stan wymagalności, według danych Obligacje.pl, znajdują się jeszcze fundusze zarządzane przez KBC TFI (7,1 mln zł na koniec grudnia ub.r.).

Wygasające w grudniu obligacje SGN1217 notowane są wyłącznie na hurtowym rynku BondSpot.

Więcej wiadomości o Sygnity S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje