wtorek, 18 czerwca 2024

Kalendarium

wrzesień 2023

wtorek, 19 września 2023 r.
Develia S.A. - DVL0326 - ustalenie praw do odsetek

Develia S.A.

Kod obligacji: DVL0326
Oprocentowanie/marża: 4.1%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 180 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Kruk S.A. - KRU0325 - ustalenie praw do odsetek

Kruk S.A.

Kod obligacji: KRU0325
Oprocentowanie/marża: 4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 115 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Miasto Chełm - CHE0936 - ustalenie praw do odsetek

Miasto Chełm

Kod obligacji: CHE0936
Oprocentowanie/marża: 2.3%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 16 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Olivia Fin Sp. z o.o. SKA - OBC1126 - ustalenie praw do odsetek

Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Kod obligacji: OBC1126
Oprocentowanie/marża: 6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 27 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
PragmaGO S.A. - PRF0925 - ustalenie praw do odsetek

PragmaGO S.A.

Kod obligacji: PRF0925
Oprocentowanie/marża: 5.3%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
początek nowego okresu odsetkowego
ustalenie praw do odsetek
wypłata odsetek
wykup obligacji
ostatni dzień zapisów
planowany dzień ostatniego notowania
debiut giełdowy
Monday18 September
Cavatina Holding S.A. (Seria P2023C)
- ostatni dzień zapisów

Cavatina Holding S.A.

Kod obligacji: Seria P2023C
Oprocentowanie/marża: 6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Archicom S.A. (ARH0325)
- początek nowego okresu odsetkowego

Archicom S.A.

Kod obligacji: ARH0325
Oprocentowanie/marża: 3.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 62 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Archicom S.A. (ARH0325)
- wypłata odsetek

Archicom S.A.

Kod obligacji: ARH0325
Oprocentowanie/marża: 3.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 62 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Dom Development S.A. (DOM0925)
- ustalenie praw do odsetek

Dom Development S.A.

Kod obligacji: DOM0925
Oprocentowanie/marża: 1.75%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Erbud S.A. (ERB0925)
- ustalenie praw do odsetek

Erbud S.A.

Kod obligacji: ERB0925
Oprocentowanie/marża: 2.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Tuesday19 September
Develia S.A. (DVL0326)
- ustalenie praw do odsetek

Develia S.A.

Kod obligacji: DVL0326
Oprocentowanie/marża: 4.1%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 180 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Kruk S.A. (KRU0325)
- ustalenie praw do odsetek

Kruk S.A.

Kod obligacji: KRU0325
Oprocentowanie/marża: 4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 115 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Miasto Chełm (CHE0936)
- ustalenie praw do odsetek

Miasto Chełm

Kod obligacji: CHE0936
Oprocentowanie/marża: 2.3%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 16 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Olivia Fin Sp. z o.o. SKA (OBC1126)
- ustalenie praw do odsetek

Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Kod obligacji: OBC1126
Oprocentowanie/marża: 6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 27 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
PragmaGO S.A. (PRF0925)
- ustalenie praw do odsetek

PragmaGO S.A.

Kod obligacji: PRF0925
Oprocentowanie/marża: 5.3%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Wednesday20 September
Gmina Miejska Kraków (KRA0735)
- debiut giełdowy

Gmina Miejska Kraków

Kod obligacji: KRA0735
Oprocentowanie/marża: 1%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 300 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Best S.A. (BST1226)
- początek nowego okresu odsetkowego

Best S.A.

Kod obligacji: BST1226
Oprocentowanie/marża: 4.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 13 528 700 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Develia S.A. (DVL1225)
- początek nowego okresu odsetkowego

Develia S.A.

Kod obligacji: DVL1225
Oprocentowanie/marża: 4.1%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 15 442 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
mBank Hipoteczny S.A. (MBHPE14)
- początek nowego okresu odsetkowego

mBank Hipoteczny S.A.

Kod obligacji: MBHPE14
Oprocentowanie/marża: 1.18%
Rodzaj oprocentowania: stałe
Wartość emisji: 13 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100 000.00 EUR
mBank Hipoteczny S.A. (MBHPA35)
- początek nowego okresu odsetkowego

mBank Hipoteczny S.A.

Kod obligacji: MBHPA35
Oprocentowanie/marża: 0.8%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000.00 PLN
mBank Hipoteczny S.A. (MBHPE15)
- początek nowego okresu odsetkowego

mBank Hipoteczny S.A.

Kod obligacji: MBHPE15
Oprocentowanie/marża: 1.183%
Rodzaj oprocentowania: stałe
Wartość emisji: 35 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100 000.00 EUR
Pekao Bank Hipoteczny S.A. (PEOH215)
- początek nowego okresu odsetkowego

Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Kod obligacji: PEOH215
Oprocentowanie/marża: 0.73%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Best S.A. (BST1226)
- wypłata odsetek

Best S.A.

Kod obligacji: BST1226
Oprocentowanie/marża: 4.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 13 528 700 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Develia S.A. (DVL1225)
- wypłata odsetek

Develia S.A.

Kod obligacji: DVL1225
Oprocentowanie/marża: 4.1%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 15 442 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
mBank Hipoteczny S.A. (MBHPA35)
- wypłata odsetek

mBank Hipoteczny S.A.

Kod obligacji: MBHPA35
Oprocentowanie/marża: 0.8%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000.00 PLN
mBank Hipoteczny S.A. (MBHPE15)
- wypłata odsetek

mBank Hipoteczny S.A.

Kod obligacji: MBHPE15
Oprocentowanie/marża: 1.183%
Rodzaj oprocentowania: stałe
Wartość emisji: 35 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100 000.00 EUR
mBank Hipoteczny S.A. (MBHPE14)
- wypłata odsetek

mBank Hipoteczny S.A.

Kod obligacji: MBHPE14
Oprocentowanie/marża: 1.18%
Rodzaj oprocentowania: stałe
Wartość emisji: 13 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100 000.00 EUR
Pekao Bank Hipoteczny S.A. (PEOH215)
- wypłata odsetek

Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Kod obligacji: PEOH215
Oprocentowanie/marża: 0.73%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Kredyt Inkaso S.A. (KRI0329)
- ustalenie praw do odsetek

Kredyt Inkaso S.A.

Kod obligacji: KRI0329
Oprocentowanie/marża: 4.9%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 85 834 020 PLN
Wartość nominalna: 833.34 PLN
Kruk S.A. (KRU0627)
- ustalenie praw do odsetek

Kruk S.A.

Kod obligacji: KRU0627
Oprocentowanie/marża: 3.7%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 330 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Kruk S.A. (KRU0625)
- ustalenie praw do odsetek

Kruk S.A.

Kod obligacji: KRU0625
Oprocentowanie/marża: 4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Thursday21 September
P.A. Nova S.A. (NVA0624)
- ustalenie praw do odsetek

P.A. Nova S.A.

Kod obligacji: NVA0624
Oprocentowanie/marża: 4.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 20 100 000 PLN
Wartość nominalna: 670.00 PLN
Friday22 September
Dekpol S.A. (DKP0925)
- początek nowego okresu odsetkowego

Dekpol S.A.

Kod obligacji: DKP0925
Oprocentowanie/marża: 4.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 12 102 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Olivia Fin Sp. z o.o. SKA (OBC1126)
- początek nowego okresu odsetkowego

Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Kod obligacji: OBC1126
Oprocentowanie/marża: 6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 27 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Dekpol S.A. (DKP0925)
- wypłata odsetek

Dekpol S.A.

Kod obligacji: DKP0925
Oprocentowanie/marża: 4.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 12 102 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Olivia Fin Sp. z o.o. SKA (OBC1126)
- wypłata odsetek

Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Kod obligacji: OBC1126
Oprocentowanie/marża: 6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 27 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Dekpol S.A. (DEK0626)
- ustalenie praw do odsetek

Dekpol S.A.

Kod obligacji: DEK0626
Oprocentowanie/marża: 5.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Dekpol S.A. (DKP0626)
- ustalenie praw do odsetek

Dekpol S.A.

Kod obligacji: DKP0626
Oprocentowanie/marża: 5.5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Europejski Bank Inwestycyjny (EIB0925)
- ustalenie praw do odsetek

Europejski Bank Inwestycyjny

Kod obligacji: EIB0925
Oprocentowanie/marża: 7%
Rodzaj oprocentowania: stałe
Wartość emisji: 3 000 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Ghelamco Invest Sp. z o.o. (GHI0925)
- ustalenie praw do odsetek

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Kod obligacji: GHI0925
Oprocentowanie/marża: 5%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 170 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Gmina Miasta Elbląg (ELG0332)
- ustalenie praw do odsetek

Gmina Miasta Elbląg

Kod obligacji: ELG0332
Oprocentowanie/marża: 1.7%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 15 500 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Gmina Miasta Elbląg (ELG0331)
- ustalenie praw do odsetek

Gmina Miasta Elbląg

Kod obligacji: ELG0331
Oprocentowanie/marża: 1.7%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 9 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Gmina Miasta Wałbrzych (WAB1027)
- ustalenie praw do odsetek

Gmina Miasta Wałbrzych

Kod obligacji: WAB1027
Oprocentowanie/marża: 1.7%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 17 000 000 PLN
Wartość nominalna: 850.00 PLN
Gmina Miejska Kraków (KRA1027)
- ustalenie praw do odsetek

Gmina Miejska Kraków

Kod obligacji: KRA1027
Oprocentowanie/marża: 1.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Kredyt Inkaso S.A. (KIN1025)
- ustalenie praw do odsetek

Kredyt Inkaso S.A.

Kod obligacji: KIN1025
Oprocentowanie/marża: 4.9%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 17 009 700 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
PKO Bank Hipoteczny S.A. (PHP0924)
- ustalenie praw do odsetek

PKO Bank Hipoteczny S.A.

Kod obligacji: PHP0924
Oprocentowanie/marża: 0.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 250 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000.00 PLN
PragmaGO S.A. (PRF1025)
- ustalenie praw do odsetek

PragmaGO S.A.

Kod obligacji: PRF1025
Oprocentowanie/marża: 3.8%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 17 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Saturday23 September
Erbud S.A. (ERB0925)
- początek nowego okresu odsetkowego

Erbud S.A.

Kod obligacji: ERB0925
Oprocentowanie/marża: 2.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
PragmaGO S.A. (PRF1225)
- początek nowego okresu odsetkowego

PragmaGO S.A.

Kod obligacji: PRF1225
Oprocentowanie/marża: 4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 16 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Erbud S.A. (ERB0925)
- wypłata odsetek

Erbud S.A.

Kod obligacji: ERB0925
Oprocentowanie/marża: 2.6%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 6M +
Wartość emisji: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
PragmaGO S.A. (PRF1225)
- wypłata odsetek

PragmaGO S.A.

Kod obligacji: PRF1225
Oprocentowanie/marża: 4%
Rodzaj oprocentowania: zmienne WIBOR 3M +
Wartość emisji: 16 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Sunday24 September
PCC Exol S.A. (PCX0925)
- początek nowego okresu odsetkowego

PCC Exol S.A.

Kod obligacji: PCX0925
Oprocentowanie/marża: 5.5%
Rodzaj oprocentowania: stałe
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
PCC Exol S.A. (PCX0925)
- wypłata odsetek

PCC Exol S.A.

Kod obligacji: PCX0925
Oprocentowanie/marża: 5.5%
Rodzaj oprocentowania: stałe
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiąteksobotaniedziela
    01.09.2023więcej02.09.2023więcej03.09.2023więcej
04.09.2023więcej05.09.2023więcej06.09.2023więcej07.09.2023więcej08.09.2023więcej09.09.2023więcej10.09.2023więcej
11.09.2023więcej12.09.2023więcej13.09.2023więcej14.09.2023więcej15.09.2023więcej16.09.2023więcej17.09.2023więcej
18.09.2023więcej19.09.2023więcej20.09.2023więcej21.09.2023więcej22.09.2023więcej23.09.2023więcej24.09.2023więcej
25.09.2023więcej26.09.2023więcej27.09.2023więcej28.09.2023więcej29.09.2023więcej30.09.2023więcej