sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Best przydzielił obligacje warte 70 mln zł

msd | 22 listopada 2023
Windykator przeprowadził pierwszą od sześciu lat emisję papierów dłużnych, której adresatami byli inwestorzy instytucjonalni.

Niezabezpieczone obligacje Bestu oprocentowane są na 5,0 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Spółka zaoferowała więc instytucjom identyczną marżę, jak w trzech ostatnich emisjach dla inwestorów indywidualnych, ale przy znacznie krótszym okresie spłaty. Tym razem papiery windykatora mają bowiem trzyletni tenor, podczas gdy w wakacyjnych publicznych emisjach na podstawie prospektu spółka proponowała czteroipółletni dług, a w październikowej ofercie okres ten wydłużono jeszcze o dodatkowe trzy miesiące. 

Na rynku pierwotnym warte 70 mln zł papiery Bestu trafiły do 27 inwestorów.

- Mamy udaną historię współpracy z wiodącymi obligacyjnymi inwestorami instytucjonalnymi. Wierzę, że emisja obligacji AA1 będzie początkiem nowego jej etapu, równie owocnego jak poprzedni. Efektywny model działalności grupy, nienaganna historia obsługi zadłużenia i historycznie niski jego poziom czynią z nas atrakcyjnego partnera dla inwestorów finansowych  – wskazywał w niedawnym komunikacie Krzysztof Borusowski, prezes Bestu.

Instytucjonalne obligacje windykatora zostały uplasowane w ramach przyjętego w maju dwuletniego programu bezprospektowych emisji o wartości do 300 mln zł.

Przed trzema tygodniami Bestowi wygasł prospekt dla programu publicznych emisji obligacji, w ramach którego spółka pozyskała łącznie 93,8 mln zł z pięciu ofert. Ostatnia z nich przyniosła windykatorowi 19,1 mln zł wpływów wobec proponowanych 50 mln zł. I w tym kontekście możliwość sprawnego pozyskania 70 mln zł od instytucji w zamian za skrócenie tenoru nabiera dodatkowego znaczenia.

Z emisjami detalicznego długu Best zamierza jednak wrócić wiosną przyszłego roku, wynika z niedawnych zapowiedzi zarządu spółki.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy nowe obligacje windykatora powinny trafić do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się obecnie 10 innych serii jego długu. Pochodzące z plasowanych w drugiej połowie tego roku emisji detaliczne papiery BST0128, BST0228 oraz BST0728 notowane są pomiędzy 99,40 a 99,69 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje