poniedziałek, 24 czerwca 2019

Newsroom

Emisja refinansująca OT Logistics jeszcze nie w kwietniu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 16 kwietnia 2019
Spółka przesunęła termin wygaśnięcia części umów kredytowych z 15 do 29 kwietnia. Do 29 kwietnia miała też przeprowadzić nową emisję obligacji. Wiadomo już jednak, że tego nie zrobi.

Jeszcze w ubiegły piątek OT Logistics po raz kolejny przesunęło termin przeprowadzenia emisji refinansującej, tym razem z 12 do 29 kwietnia. Teraz jednak spółka zwołuje kolejne zgromadzenie obligatariuszy wartych 100 mln zł papierów serii D, aby ponownie wydłużyć termin na uplasowanie nowego długu. Zależnie od uchwały, którą podejmą wierzyciele, nowym terminem byłby 10, 22 lub 29 maja. Jednocześnie spółka chce też przesunąć termin wykupu obligacji serii D z marca 2021 r. (pierwotnie papiery wygasały jeszcze w 2018 r.) do 10, 22 lub 29 maja 2021 r.

Co ciekawe, OT Logistics chce też zmienić jeden z warunków emisji obligacji serii D, który dotyczy terminu przymusowego wykupu długu w razie otrzymania odpowiednich wezwań od inwestorów. Aktualnie spółka ma 10 dni roboczych na spłatę papierów postawionych w stan wymagalności (liczone od dnia doręczenia żądania przymusowego wykupu). I to się ma nie zmienić, za wyjątkiem jednak sytuacji, w której spółka… nie przeprowadzi emisji refinansującej. W tym przypadku OT Logistics chce mieć aż 45 dni na wypełnienie żądań obligatariuszy.

Zgromadzenie obligatariuszy papierów serii D zwołano na 29 kwietnia. Tego też dnia przypada – ponownie odroczony – termin spłaty nienotowanych na Catalyst obligacji serii G na 17,9 mln zł, a także wygasa część umów kredytowych.

Dwa tygodnie temu, po wielomiesięcznych negocjacjach, spółka w końcu porozumiała się z bankami w sprawie refinansowania długów.

Umowa z bankami wejdzie jednak w życie dopiero po spełnieniu szeregu warunków, wśród których znalazło się na przykład porozumienie z jedynym właścicielem papierów dłużnych serii G, czy przeprowadzenie emisji refinansującej serii H na częściowy lub całkowity wykup notowanych na Catalyst papierów serii D i F.

W grudniu OT Logistics przyjęło plan naprawczy, w ramach którego chce między innymi poprawić płynność finansową. O tę już wcześniej zaniepokojenie wyrażał audytor spółki.

Na Catalyst znajdują się dwie z trzech serii obligacji OT Logistics. Notowania papierów serii D pozostają zawieszone, czego przyczyn właściwie do dziś nie wyjaśniono. Można się tylko domyślać, że chodzi o zwoływane co rusz zgromadzenia obligatariuszy (dotychczas było ich już 12 w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Seria F (OTS0220) wyceniana była natomiast w ostatniej transakcji na 78 proc. nominału.

W poniedziałek wieczorem OT Logistics przesunęło termin publikacji sprawozdania rocznego z 18 do 26 kwietnia.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

 • Restrukturyzacja zadłużenia OT Logistics jeszcze niewidoczna w bilansie

  30 maja 2019
  Być może płynnościowy pożar w końcu ugaszono, ale na koniec marca logistyczna grupa i tak miała prawie 381 mln zł ujemnego kapitału obrotowego. Konieczne zmiany w polityce rachunkowości znacząco zwiększyły zadłużenie OT Logistics, co w przyszłości może mieć znaczenie dla starszych serii obligacji.
  czytaj więcej
 • OT Logistics pozyskało 104,2 mln zł z emisji refinansującej

  29 maja 2019
  Rozliczenie emisji papierów dłużnych serii H nastąpiło poprzez potrącenie wierzytelności z dwóch starszych serii długu logistycznej spółki. Zrefinansowanie większości obligacyjnych długów było ostatnim z kluczowych etapów trwającego od roku procesu restrukturyzacji zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Kluczowe zgromadzenie obligatariuszy OT Logistics może być nieważne?

  24 maja 2019
  Sąd udzielił właścicielce obligacji OT Logistics zabezpieczenia poprzez zajęcia rachunków bankowych spółki. Prawnicy inwestorki uważają, że uchwały zgromadzenia obligatariuszy wartych 100 mln zł papierów serii D o przesunięciu terminu wykupu są nieskuteczne. Do zwołania zgromadzenia miało dojść za późno o… siedem minut. OT Logistics odrzuca tę argumentację.
  czytaj więcej
 • OT Logistics oddala od siebie kolejne płynnościowe ryzyko

  22 maja 2019
  Spółka porozumiała się z chorwackim funduszem Erste w sprawie niewykonywania przez niego w tym roku opcji put dotyczącej akcji Luka Rijeka, które OT Logistics musiałoby nabyć do końca sierpnia. Podobne rozmowy spółka prowadzi też z drugim funduszem.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje