niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Najdroższa emisja Kredyt Inkaso w obrocie

msd | 08 kwietnia 2019
Po ośmiu miesiącach od przydziału windykator wprowadził do obrotu czteroletnie papiery serii E1, za które płaci WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc. marży.

Ustalona na 4,9 pkt proc. marża może dodatkowo wzrosnąć o dodatkowe 0,25 pkt proc., jeśli relacja długu netto do kapitałów własnych windykatora przekroczy 2,25x. Tak czy inaczej, są to obecnie najwyżej oprocentowane obligacje Kredyt Inkaso.

Warte 50 mln zł papiery KRI0822 uplasowano w prywatnej emisji z sierpnia ubiegłego roku, w której udział wzięło 13 inwestorów.

Warunki emisji dają Kredyt Inkaso prawo do przedterminowego wykupu długu, z którego będzie mógł skorzystać najwcześniej w dniu płatności odsetek za drugi okres odsetkowy, czyli po roku od przydziału. Z kolei obligatariuszom prawo żądania wcześniejszego wykupu przysługiwać może, gdy spółka złamie jeden z wielu warunków emisji. Wśród nich zapisano między innymi konieczność utrzymania długu netto poniżej 2,5-krotności kapitałów własnych. Inny z finansowych wskaźników – dług netto/EBITDA skorygowana – nie może zaś przekroczyć poziomu 4,2x dwa razy z rzędu.

Do godz. 14:40 nie handlowano debiutującymi papierami KRI0822. Animator kwotuje je na 98,5/100,0 proc. nominału (bid/ask).

W obrocie na Catalyst znajduje się też sześć innych serii obligacji Kredyt Inkaso, za które spółka płaci między 3,5 a 3,95 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Najkrótsze papiery windykatora KRI0619 (40 mln zł) wyceniane są na 99,8 proc. nominału. Kolejna do wykupu seria KRI1019 o wartości 120 mln zł wyceniana jest zaś na 97,8 proc.

Dwie z notowanych serii obligacji Kredyt Inkaso pochodzą także z ofert publicznych. Papiery KRI1221 oraz KRI0322 rynek wycenia kolejno na 86,86 proc. oraz 87,5 proc., co daje 10,9 proc. oraz 10,4 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje