sobota, 19 września 2020

Newsroom

Niekończące się zgromadzenia obligatariuszy OT Logistics

msd | 25 listopada 2019
Podczas zgromadzenia obligatariuszy wartych 103,3 mln zł papierów dłużnych OT Logistics ogłoszono już piątą przerwę. Kolejnej nie będzie, spółka musiała ogłosić nowe zgromadzenie.

Piątkowe zgromadzenie obligatariuszy OT Logistics zebrało się tylko dla ogłoszenia przerwy. Żadnych innych uchwał na nim bowiem nie przegłosowano. Jedyna to właśnie ta o ogłoszeniu przerwy do 27 listopada.

Zgromadzenie obligatariuszy wartych 103,3 mln zł restrukturyzacyjnych papierów rozpoczęło się jeszcze 28 października i dotychczas ogłoszono w nim już pięć przerw. Kolejnej jednak nie będzie, bo zgodnie z art. 61 ustawy o obligacjach łączna długość przerw nie może przekraczać 30 dni. Rozwiązaniem tej kwestii było dla OT Logistics po prostu zwołanie nowego zgromadzenia, tym razem na 13 grudnia. Jak podano, zasadniczym przedmiotem jego obrad mają być dyskusje w sprawie zmiany warunków emisji obligacji, a także w sprawie zakresu ewentualnych zmian w umowie pomiędzy wierzycielami (dotyczy ona obligatariuszy i banków). Ponadto, przedmiotem zgromadzenia będzie też dyskusja w sprawie ewentualnego uchylenia kwalifikowanych podstaw wcześniejszego wykupu. Których konkretnie? Tego nie wiadomo, ponieważ warunki emisji papierów serii H wciąż nie są dostępne, między innymi dlatego, że GPW odmówiła spółce dopuszczenia długu do obrotu.

W połowie listopada zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii H wyraziło zgodę na kolejne przesunięcie terminu okresowej amortyzacji. Płatność 4,5 mln zł raty, która miała trafić do wierzycieli kolejno 30 września, 31 października i wreszcie 15 listopada przesunięto do 29 listopada. Łącznie z pierwotną płatnością harmonogramową tego dnia spółka będzie więc musiała przekazać wierzycielom 7,5 mln zł.

Na GPW znajdują się dwie serie obligacji OT Logistics, ale jedna z nich pozostaje zawieszone już od roku, ponieważ istnieją wątpliwości prawne, czy zgromadzenie obligatariuszy we właściwy sposób przesunęło termin wykupu długu. Z tego też powodu KDPW rozpoznaje wartą 14,9 mln zł serię D jako default.

Giełdowy handel odbywa się więc obecnie wyłącznie obligacjami OTS0220, które przed weekendem wyceniano na 98 proc. nominału wobec okolic 60 proc. rok wcześniej.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje