niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

NWZ OT Logistics zatwierdziło emisję akcji

msd | 11 października 2019
Akcjonariusze obecni podczas NWZ logistycznej spółki wyrazili zgodę na niepubliczną emisję do 2,3 mln nowych akcji po cenie nie niższej niż 6 zł za sztukę.

Uchwalona oferta zostanie przeprowadzona z wykluczeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i ma ona zostać skierowana do profesjonalnych inwestorów, wyłonionych w procesie budowy księgi popytu. Pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji przysługiwać będzie obecnym akcjonariuszom. Zamknięcie emisji powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od decyzji czwartkowego NWZ.

Prywatna oferta OT Logistics obejmie do 2,3 mln akcji, co przy minimalnej cenie emisyjnej dawałoby spółce 13,8 mln zł wpływów brutto.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji za jedną akcję OT Logistics płacono 5,9 zł.

Warto podkreślić, że to już kolejna zgoda NWZ logistycznej spółki na przeprowadzenie emisji nowych akcji. Poprzednia uchwała (do 2,3 mln akcji po min. 8 zł) utraciła ważność w sierpniu, a spółka nie pozyskała z oferty nowego kapitału.

W I połowie tego roku, po kilkunastomiesięcznych negocjacjach z wierzycielami, OT Logistics zamknęło proces refinansowania zadłużenia. Terminów spłaty bankowych długów nie przesunięto jednak na tyle daleko, aby sytuacja spółki zmieniła się w sposób zasadniczy. Na koniec czerwca jej skonsolidowane zobowiązania wynosiły 545,6 mln zł przy ledwie 235 mln zł majątku obrotowego, co po raz kolejny nie uszło uwadze audytora. Ten bowiem ponowił uwagę dotyczącą istotnej niepewności, co do dalszej kontynuacji działalności.

Tymczasem nowe obligacje serii H na 104,2 mln zł, które OT Logistics wyemitowało w maju tego roku, jako refinansowanie starszych serii, już wymagają zmian w warunkach emisji. Spółka – ponownie – zwołała więc zgromadzenie obligatariuszy, na którym wierzyciele mieliby zaakceptować zmiany wynikające między innymi z trwających prac nad implementacją planu naprawczego, czy planowanej emisji akcji.

Nowe obligacje serii H wciąż nie trafiły do obrotu na Catalyst, gdzie znajdują się dwie inne serie długu logistycznej spółki. Handlować można tylko jedną z nich (OTS0220), ponieważ obrót drugą (OTS1120) pozostaje zawieszony od blisko roku, co ma związek z wątpliwościami wokół sposobu zmiany terminu wykupy tych papierów. Koniec końców, ich obrót prawdopodobnie nie zostanie wznowiony aż do dnia wykupu (29 maja 2021 r.), co znaczy, że właściciele długu wartego 14,9 mln zł pozostają bez możliwości jego sprzedaży na giełdzie.

Obligacjami OTS0220 po raz ostatni handlowano natomiast 1 października, gdy wyceniano je na 91 proc. nominału.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje