niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

OT Logistics ponownie zmieniło warunki emisji obligacji

msd | 15 kwietnia 2019
Na 12. już zgromadzeniu obligatariuszy wartych 100 mln zł papierów serii D głosami funduszy emerytalnych przesunięto termin zamknięcia emisji refinansującej z 12 do 29 kwietnia.

Z 12 do 29 kwietnia spółka przesunęła też termin wykupu nienotowanych na Catalyst obligacji serii G o wartości 17,9 mln zł. Zmiany tej dokonano z porozumieniu z jedynym obligatariuszem – funduszem Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN.

W poniedziałek (dziś) wygasa natomiast część umów kredytowych OT Logistics. Można się jednak spodziewać przesunięcia terminów ich spłaty, ponieważ dwa tygodnie temu, po wielomiesięcznych negocjacjach, spółka w końcu porozumiała się z bankami w sprawie refinansowania długów.

Umowa z bankami wejdzie jednak w życie dopiero po spełnieniu szeregu warunków, wśród których znalazło się na przykład porozumienie z jedynym właścicielem papierów dłużnych serii G, czy przeprowadzenie emisji refinansującej serii H na częściowy lub całkowity wykup notowanych na Catalyst papierów serii D i F.

W osobnym komunikacie OT Logistics poinformowało też o zwołaniu kolejnego zgromadzenia obligatariuszy, ale tym razem dla wartych 25,4 mln zł papierów serii F. Zamiar zmiany warunków emisji spółka uzasadnia trwającym procesem restrukturyzacji zadłużenia. Sama zmiana WEO sprowadzać się ma jednak do wydłużenia okresu publikacji sprawozdania rocznego z czterech do pięciu miesięcy. To o tyle ciekawe, że spółki giełdowe muszą publikować roczne raporty do 30 kwietnia.

Sama zmiana WEO obligacji serii F, co pokazuje historia spółki, może jednak okazać się trudniejsza, ponieważ papiery te – w przeciwieństwie do serii D – emitowano pod nową ustawą o obligacjach, która reguluje kwestie zgromadzenia obligatariuszy. Dlatego też w przypadku serii F do przegłosowania zmiany WEO niezbędna jest jednomyślność inwestorów obecnych na zgromadzeniu obligatariuszy.

W grudniu OT Logistics przyjęło plan naprawczy, w ramach którego chce między innymi poprawić płynność finansową. O tę już wcześniej zaniepokojenie wyrażał audytor spółki.

Na Catalyst znajdują się dwie z trzech serii obligacji OT Logistics. Notowania papierów serii D pozostają zawieszone, czego przyczyn właściwie do dziś nie wyjaśniono. Można się tylko domyślać, że chodzi o zwoływane co rusz zgromadzenia obligatariuszy (dotychczas było ich już 12 w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Seria F (OTS0220) wyceniana była natomiast w ostatniej transakcji na 78 proc. nominału.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje