czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

Podsumowanie tygodnia: Polowanie na stałą stopę

Emil Szweda, Obligacje.pl | 02 czerwca 2017
Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych spadła do 3,19 proc., a stawki kontraktów IRS do najniższych poziomów od listopada. Wzrosła wartość transakcji obligacjami o stałym oprocentowaniu.

Tych ostatnich nie jest jednak na Catalyst zbyt wiele. Dlatego wzrost obrotów do 7,2 mln zł w maju w przypadku emisji publicznych o stałym oprocentowaniu ma wymiar statystyczny, choć skoro w kwietniu było to 2,4 mln zł, można jednak mówić o zauważalnym wzroście popytu na tego typu papiery. Przyczyną jest właśnie spadająca rentowność obligacji skarbowych, która ciągnie za sobą stawki IRS. Rynek kontraktów na stopę procentową jest nawet płynniejszy od rynku obligacji skarbowych, a spready na nim są niższe, stąd dealerom bankowym czasem łatwiej zawrzeć transakcję na rynku kontraktów niż na rynku obligacji. Dlatego nie można powiedzieć wprost, że rynek kontraktów na stopę procentową wycenia teraz mniej podwyżek stóp niż np. trzy miesiące temu. Dla porządku zaznaczmy jednak, że np. pięcioletni kontrakt na stopę procentową wycenia średni WIBOR w tym okresie na 2,25 proc., choć jeszcze na początku maja było to prawie 2,5 proc. Tak czy owak na papierze oznacza to niższe ryzyko dla papierów stałokuponowych, co dobrze wróży trwającej właśnie emisji obligacji PCC Rokita (5 proc. przez pięć lat). A raczej wróżyłoby, gdyby inwestorzy indywidualni obejmujący obligacje kierowali się takimi niuansami.

Wróćmy do obrotów. GPW podała, że nieskarbowe papiery notowane na Catalyst na koniec maja warte były 84,8 mld zł, a obroty sesyjne wyniosły w maju 160,2 mln zł. Czyli właściciela zmieniło 0,2 proc. notowanych tu papierów. Emisje publiczne (to już szacunki Obligacje.pl) warte były w tym czasie 5,7 mld zł, a wartość transakcji sesyjnych wyniosła 43,2 mln zł (także Obligacje.pl). Na papiery reprezentujące 6,7 proc. rynku przypadło więc 27 proc. obrotów. Wniosek – obligacje pochodzące z emisji publicznych są czterokrotnie bardziej płynne od średniej rynkowej. A jeśli w tej grupie wyróżnimy jeszcze obligacje o stałym oprocentowaniu, to okaże się, że w maju były one dziesięciokrotnie płynniejsze od średniej rynkowej. Ale tak było w maju. W kwietniu obroty obligacjami o stałym oprocentowaniu nie wyróżniały się na tle innych emisji publicznych, choć próba jest zbyt mała by na tej podstawie wysnuć wniosek, że inwestorzy w ostatnich tygodniach rzucili się na obligacje o stałym oprocentowaniu. W końcu mówimy o kwocie 7 mln zł. Być może bardziej trafnym byłoby stwierdzenie, że znalazła się grupa zapaleńców, która postanowiła zarobić parę groszy na zmianie postrzegania ryzyka stopy procentowej na dużym rynku. Bo tym właśnie jest Catalyst – rynkiem zapaleńców maniakalnie liczących punkty bazowe.

Nie zmienia to faktu, że na Catalyst utrzymują się wysokie ceny, a rentowności uparcie przesuwają się w dół o kilka, kilkanaście punktów bazowych co miesiąc. Papiery, które dziś dają 4,5 proc. rentowności kilka miesięcy temu dawały 5 proc. Korzystają na tym emitenci, a najbardziej jaskrawym przykładem stał się Getin Noble Bank, który w czerwcowej emisji zaproponował inwestorom 4 pkt proc. marży ponad WIBOR, choć jeszcze w kwietniu (i w dziesięciu wcześniejszych emisjach) proponował 5 pkt proc. marży. Ewentualny sukces czerwcowej emisji może przesądzić o przedterminowym wykupie serii zapadających w 2019 r., co byłoby dla rynku ciekawe. GNB wprowadził na Catalyst publiczne emisje warte 2,1 mld zł, a miesięczne wolumeny sięgają kilkunastu milionów złotych (142 mln zł w ostatnich 12 miesiącach). Przedterminowe wykupy obligacji mogłyby dodatkowo ożywić handel obligacjami banku, a wówczas dysproporcje między płynnością emisji publicznych i prywatnych dodatkowo by wzrosły. Ale nie uprzedzajmy wypadków.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A., Getin Noble Bank S.A.

 • GNB zapowiada dokapitalizowanie

  19 czerwca 2018
  Getin Noble Bank skieruje do Leszka Czarneckiego lub podmiotów z nim powiązanych dwie emisje akcji, każda o wartości 100 mln zł.
  czytaj więcej
 • Rating Getin Noble w dół

  14 czerwca 2018
  Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany bankowi Getin Noble Bank S.A. z poziomu B+ do B. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank miał 47,7 mln zł straty netto w I kwartale

  17 maja 2018
  Raportowana przez bank strata spadła o połowę, ponieważ dokonano znacznie niższych niż przed rokiem odpisów. Jednak na podstawowej działalności GNB osiągnął gorsze wyniki. Bank nie spełniał też wymogów kapitałowych, ale o tym akurat zdążył wcześniej uprzedzić.
  czytaj więcej
 • Wysokie zyski grupy PCC Rokita

  17 maja 2018
  W I kwartale chemiczna grupa zwiększyła zysk netto o 89,7 proc. do 70,7 mln zł. Działalność operacyjna i inwestycyjna pochłonęły jednak łącznie 69,7 mln zł gotówki, stąd jej saldo spadło do 31,5 mln zł na koniec marca. Tymczasem 8 maja PCC Rokita wypłacił 165 mln zł dywidendy.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • EBC uspokaja rynek długu, stopy procentowe w USA wyższe niż w Polsce

  18 czerwca 2018
  Ryzykiem dla europejskiego rynku obligacji może być polityka amerykańskiego Fedu. Stopy procentowe w USA już teraz są wyższe niż w Polsce, a w tym roku możemy się spodziewać w Stanach jeszcze dwóch podwyżek. Kapitał z Europy i rynków wschodzących może odpływać za ocean, gdzie amerykańscy inwestorzy mogą liczyć na zysk bez ryzyka walutowego.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowy podział rynku

  15 czerwca 2018
  Emisja Orlenu rozprowadzona zostanie przez konsorcjum domów maklerskich i jest to prawdopodobnie echo komunikatu KNF, która sprzeciwiła się aktywnemu oferowaniu obligacji korporacyjnych przez banki.
  czytaj więcej
 • Draghi ignoruje boom ekonomiczny

  01 czerwca 2017
  EBC utrzymuje krótkoterminowe rentowności blisko zera od ponad pięciu lat. Mimo boomu ekonomicznego, rentowności mogą pozostać nisko. Brak podążania za USA to ryzyko wskrzeszenia ducha Greenspana.
  czytaj więcej
 • Posumowanie tygodnia: Rekord rynku w rękach KNF

  26 maja 2017
  Szanse na to, że uda się powtórzyć wynik z I półrocza 2016 r., gdy wartość emisji publicznych przeprowadzonych na podstawie prospektu wyniosła 940 mln zł, są niewielkie. Ale są.
  czytaj więcej

Emisje