czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI: Catalyst chodzi własną ścieżką

Marek Żmudzin, analityk DM NWAI | 06 kwietnia 2017
Podczas gdy w marcu polskie dziesięcioletnie obligacje skarbowe zrobiły ruch w dół o 31 punktów bazowych, na rynku Catalyst nie zmieniło się prawie nic.

Notowania

Brak nowych większych emisji nie sprzyja rozwojowi Catalyst i rozruszaniu jego notowań. Oferty sprzedaży są trzymane wysoko i nie widać chętnych, którzy zeszliby na niższe poziomy cenowe, a kupującymi są w większości inwestorzy fizyczni. Ostatni miesiąc pierwszego kwartału nie przyniósł wielkich zmian notowań w porównaniu do wcześniejszego miesiąca. Średnia zmiana ceny ważona obrotami wzrosła o 0,14 proc. Spośród 17 analizowanych sektorów, tylko 7 zanotowało spadek zero discount margin, którego średnia zmiana, ważona obrotami, spadła o 4 bps. Najlepiej zaprezentowały się firmy z sektora chemicznego (-39 bps). Z kolei najsłabiej wypadli emitenci z sektora medycznego (+74 bps) i budownictwa (+49 bps). Implikowane rentowności spadły dla 67 proc. notowanych papierów.

Za największy wzrost notowań odpowiada seria IPP0620 IPF Investment Polska (właściciela Providenta), której cena wzrosła o 8,3 proc. i wróciła do poziomów widzianych w końcówce 2016 roku. Zmiana ceny dokonała się przy dużym, ponad dwumilionowym obrocie. Mocny wzrost odnotowały również papiery 2C Partners serii 2CP0517 (+6,2 proc.). Zapadające w maju 2017 r. obligacje zyskały na wartości po informacji o udanej emisji refinansującej dla serii, która zapadła w marcu br. (3 mln zł). Inwestorzy uznali widocznie, że wykup majowej serii też nie powinien być zagrożony, a przynajmniej na to wskazuje kurs, który na koniec miesiąca wynosi 98,3 proc. wartości nominalnej.

Na odmiennym biegunie znalazły się obligacje SMS Kredyt, których cena spadła o 5 proc. oraz Biomedu-Lublin (-3,5 proc.), ale zmiana dokonała się przy małym obrocie. Mała korekta notowań miała też miejsce w przypadku notowań Getin Noble Banku, gdzie średnia zmiana zero discount margin (ważona obrotami) wzrosła o 7 bps. Tym samym, trwający od października nieustanny rajd w dół rentowności został powstrzymany.

Wartym odnotowania jest wzrost aktywności na papierach spółek z sektora wierzytelności. Duże obroty na obligacjach Kruka, Bestu, GetBacku oraz pozostałych spółek z tej branży znalazły odzwierciedlenie w zmianach notowań. Wzrost ceny dotyczył aż 48 z 93 notowanych serii windykatorów, przy 25 seriach, na których nie dokonano żadnego obrotu.

Zapadalność

W kwietniu termin wykupu mają dwie serie obligacji Magellana oraz jedna Echo Investment. W przypadku każdej z nich papiery są notowane po 100 proc. nominału i nie powinno być problemu z wykupem zapadającego zadłużenia.

Obroty

Wartość obrotów sesyjnych podczas 23 dni sesyjnych w marcu wyniosła 207,1 mln zł, co w porównaniu z zeszłym rokiem oznacza rezultat wyższy o 46,3 proc. (141,6 mln zł marzec 2016 r.). Wartość obrotów w transakcjach pakietowych była wyższa niż w zeszłym miesiącu i wyniosła 30,2 mln zł. Obrót obligacjami korporacyjnymi zamknął się w kwocie 94,1 mln zł (-12,1 proc. r/r), a wartość obrotów papierami skarbowymi wyniosła 103,3 mln zł (+237,6 proc. r/r).

Do najchętniej handlowanych serii należały papiery Banku Ochrony Środowiska (BOS0724 – 8,3 mln zł), PKN Orlen (PKN0418 – 4,1 mln zł), Getin Noble Banku (GNB0220 – 2,8 mln zł), Kruka (KRU0521 – 2,3 mln zł) oraz Bestu (BST0320 – 2,2 mln zł).

Wśród emitentów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się papiery Getin Noble Banku (17,4 mln zł), Kruka (8,9 mln zł), Banku Ochrony Środowiska (8,3 mln zł), Bestu (7,8 mln zł) oraz PKN Orlen (6,7 mln zł).

Na koniec miesiąca w obrocie znajdowało się 906 instrumentów (+15,3 proc. r/r), w tym 591 obligacji korporacyjnych (+20,9 proc. r/r).

Debiuty na Catalyst i nowe emisje

W marcu na Catalyst pierwsze notowanie miało 17 nowych serii obligacji. Aż 12 z nich wprowadził Magellan. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 292 mln zł zadebiutowały na Catalyst 17 marca i do końca miesiąca nie dokonano na nich ani jednej transakcji. Największym pojedynczym debiutem była seria grudniowa seria Ghelamco o wartości nominalnej 115,2 mln zł. Na papierach z pięcioletnim terminem wykupu również nie odnotowano handlu w tym miesiącu. Pierwsze notowania obligacji miały również: MCI Capital (dwie serie: 45 mln zł oraz 20,65 mln zł), BBI Development (53 mln zł), Getin Noble Bank (40 mln zł).

Kiepska aktywność na rynku nowych emisji z początku nowego roku została podtrzymana do końca pierwszego kwartału. Za największą emisję w tym miesiącu odpowiada Kredyt Inkaso. Spółka windykacyjna po pozyskaniu 25,8 mln zł uplasowała kolejną serię o wartości 103 mln zł. Choć oferta była przeprowadzona w trybie prywatnej subskrypcji, trzyletnie papiery objęło aż 51 inwestorów. Ofensywę dłużną kontynuuje w dalszym ciągu GetBack. W samym tylko marcu pozyskał 181,5 mln zł z 16 serii obligacji. Każda z emisji nich była poprzedzona subskrypcją prywatną. W marcu spółka dostała zielone światło od KNF w sprawie zatwierdzonego publicznego programu emisji obligacji do 300 mln zł, stąd możemy się spodziewać kolejnych emisji w kolejnych miesiącach ze strony GetBacku. Z innych znaczących emisji możemy wyróżnić Atal (40 mln zł) oraz Murapol (13,2 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Najwyższy czas, by obligacje dołączyły do festiwalu zmienności

  25 kwietnia 2018
  I kwartał 2018 r. był dość absorbujący. Nie tylko po raz pierwszy od lat zmienność na rynku wzrosła, ale również administracja Trumpa dała nam wiele powodów do spędzania bezsennych nocy na analizie ryzyka i skutków nowej polityki w kontekście nadal zglobalizowanego rynku finansowego.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Catalyst na tle rynków obligacji Europy Środkowej i Wschodniej

  06 kwietnia 2017
  Catalyst, czyli notowana część polskiego rynku obligacji korporacyjnych, przeżywa w ostatnich latach dynamiczny rozwój. Na koniec IV kwartału 2016 r. wartość papierów korporacyjnych notowanych na Catalyst wyniosła 69 mld zł. Jak natomiast wyglądamy na tle Europy Środkowo-Wschodniej? A może powinniśmy postawić pytanie – jak ta część Europy wygląda na naszym tle?
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Małe emisje publiczne idą na rekord

  31 marca 2017
  W I kwartale udział tzw. małych emisji publicznych w publicznych emisjach obligacji ogółem sięgnął 19 proc. W całym 2016 r. było to 4,4 proc.
  czytaj więcej

Emisje