czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (maj 2018)

Szymon Jędrzejewski i Mateusz Wojdała, DM NWAI | 22 czerwca 2018
Obroty w maju na rynku Catalyst ukształtowały się na znacznie niższym poziomie niż w poprzednich miesiącach i wyniosły zaledwie 148,4 mln zł, o ponad jedną czwartą mniej niż średnia za ostatnie 12 miesięcy.

W maju Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 16 p.b. Dla 10 z analizowanych sektorów nastąpił wzrost, a dla sześciu spadek ZDM. W dwóch sektorach nie odnotowano zmiany. Największe wzrosty miały miejsce w przypadku sektora Budownictwa (+151 p.b.), Getin Noble Banku (+106 p.b.) oraz emitentów z innych niż wyszczególnione sektory (+40 p.b.). Spadek ZDM dotyczył obligacji z sektorów Chemia (-11 p.b.), Pożyczki (-8 p.b.), Deweloperzy mieszkaniowi (-3 p.b.) i Usługi Finansowe (-2 p.b.). W kwietniu ceny wzrosły dla 15,5 proc. papierów natomiast spadły dla 41,7 proc.

Analizując największe wzrosty ceny można stwierdzić, że maj był miesiącem odreagowania dla obligacji, które w ostatnim czasie nie cieszyły się przychylnością inwestorów. Największy, 7-proc. wzrost odnotowała seria MCM0620, niwelując prawie w całości stratę poniesioną pod koniec kwietnia. Wśród dziesięciu największych wzrostów jest jeszcze jedna seria tego emitenta – MCM0820 ze wzrostem 2,6 proc. Mimo 6,5-proc. wzrostu obligacje Brastera wciąż notowane są wyraźnie poniżej nominału . Na koniec marca spółka wykazała ponad 19 mln zł środków pieniężnych, co spokojnie wystarczyłoby na spłatę obligacji (emisja 10,5 mln zł), jednak szybkość przejadanej gotówki przy braku wyraźnej poprawy na poziomie operacyjnym i zbliżającym się terminie wykupu znajduje odbicie w cenie. W perspektywie sześciu miesięcy seria BRA0519 traci prawie 20 proc. Podium zamykają obligacje Auxilii ze wzrostem 5,3 proc., które od końca zeszłego roku podlegają znacznym wahaniom kursu (obroty na tej serii nie przekraczają jednak zwykle kilku tysięcy złotych).

Liderem przeceny wśród obligacji korporacyjnych okazały się papiery spółki Fast Finance. Seria FFI0121 zanotowała ponad 19-proc. spadek i na koniec maja cena obligacji wynosiła 71 proc. nominału. Co prawda spółka zaraportowała zwiększenie przychodów ze sprzedaży z 6,5 mln zł do 7,2 mln zł, jednak prawie połowa z tego to przychody ze sprzedaży wierzytelności. Przychody z umów przelewów wierzytelności wyniosły tylko 3,4 mln zł, co daje 41,9 proc. mniej niż w I kwartale 2017r. Spółka osiągnęła 1,3 mln zysku netto, wobec 2 mln zysku netto rok wcześniej. Nie pomaga jej również fakt, że należy do sektora wierzytelności, który w ostatnim czasie pozostaje pod presją. Maj nie był łaskawy dla OT Logistics, którego wszystkie trzy serie notowane na Catalyst straciły na wartości. Najwięcej, 11,2 proc., straciła seria wygasająca w październiku tego roku o wartości 100 mln zł. W raporcie za I kwartał spółka wykazała ponad 3-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży, mimo to odnotowano 4 mln zł straty wobec 3,4 mln zł zysku netto rok wcześniej. W kasie spółki znajduje się 24 mln zł, a całość aktywów obrotowych to 261 mln zł, co nie stanowi nawet połowy zobowiązań krótkoterminowych. 29 maja spółka w raporcie bieżącym poinformowała o ustanowieniu programu emisji obligacji na 200 mln zł z przeznaczeniem na ogólne cele korporacyjne, w tym na refinansowanie zadłużenia emitenta z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji i kredytów bankowych. Aż pięć serii, które w maju traciły najwięcej na wartości, należy do Getin Noble Banku. Spadki są prawdopodobnie rezultatem ostatnich zawirowań na rynku obligacji korporacyjnych i ostrożnością inwestorów indywidualnych, wśród których bank plasował emisje.

Obroty

Obroty w maju na rynku Catalyst ukształtowały się na znacznie niższym poziomie niż w poprzednich miesiącach i wyniosły zaledwie 148,4 mln zł. Niższe obroty po raz ostatni odnotowano w marcu 2016 r. Taka wartość oznaczała 19-proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także była o 28,4 proc. poniżej średniej za ostatnie 12 miesięcy. Porównując obecną wartość obrotów do tych z kwietnia 2017 roku również można zaobserwować mały, 7-proc. spadek. W maju wartość transakcji pakietowych wyniosła 6,5 mln zł i była niższa od wartości z poprzedniego miesiąca aż o 83 proc. W kwietniu obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 113,33 mln zł, co stanowiło 76,3 proc. obrotów wygenerowanych na rynku Catalyst.

W maju wysokie obroty zostały utrzymane na obligacjach polskich blue chipów, które w dalszym ciągu są bardzo popularne wśród inwestorów. Najchętniej handlowanymi w maju papierami były obligacje największego polskiego ubezpieczyciela PZU. Seria PZU0727 wygenerowała 14,9 mln zł obrotów i była to wartość o 75 proc. wyższa niż w kwietniu. Niewiele mniej, bo 11,7 mln zł wyniosły obroty na serii PKN1222 spółki PKN Orlen. Inna seria tego emitenta, PKN0921, która z zeszłym miesiącu była liderem obrotów z wynikiem 10 mln zł tym razem wygenerowała zaledwie 2,1 mln zł. Z innych obligacji blue chipów wysokie obroty zanotowano na obligacjach PKO BP (seria PKO0827, 3,6 mln zł), Cyfrowego Polsatu (seria CPS0721, 3,1 mln zł), a także obligacji wyemitowanych przez Alior Bank (seria ALR0522, 2,1 mln zł).

Oprócz wspomnianych wcześniej największych spółek wysokie obroty miały także miejsce na papierach takich emitentów jak Getin Noble Bank (11,6 mln zł, 36 notowanych serii), Ghelamco Invest (9,7 mln zł, 22 notowane serie), Kruk (9,5 mln zł, 19 notowanych serii), Best (4,2 mln zł, 16 notowanych serii), Echo Investment (3,9 mln zł, dziewięć notowanych serii) oraz PCC Rokita (3,9 mln zł, 13 notowanych serii).

Zapadalność

W drugiej połowie czerwca przypada termin zapadalności dla jedenastu serii notowanych na Catalyst o wartości nominalnej 2,489 mld zł. Tak duża wartość to przede wszystkim zasługa PGE, która 27 czerwca wykupi obligacje warte 1 mld zł. Najmniejszą czerwcową emisję wartą 6 mln zł powinien wykupić Getback, jednak trudno spodziewać się terminowego uregulowania płatności. Spółka po kilkukrotnej zmianie daty publikacji raportu za 2017 r., 30 maja opublikowała niezaudytowane sprawozdanie finansowe, w którym wykazała 1,33 mld zł straty. Dzień wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w komunikacie o skierowaniu do prokuratury uzupełnienia do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Getback. Spółka miała unikać aktualizacji wyceny posiadanych pakietów wierzytelności poprzez ich sprzedaż podmiotom niewchodzącym w skład grupy kapitałowej, a następnie w kolejnych okresach je odkupować.

W czerwcu kolejną dużą, wartą 250 mln zł emisję ma do wykupienia Getin Noble Bank. W raporcie za I kwartał 2018 r. spółka pokazała stratę 47,7 mln zł wobec 95,5 mln zł straty przed rokiem. Bank wykupił już w tym roku obligacje warte prawie 480 mln zł.

Na ostatni dzień czerwca przewidziane są wykupy obligacji Polnordu o wartości 50 mln zł oraz Amrest Holdings o wartości 140 mln zł.

Debiuty

W maju na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 1,392 mld zł. Zdecydowanie największa była emisja przeprowadzona przez BZ WBK o wartości nominalnej 1 mld zł. Za dziesięcioletnie obligacje bank płaci 1,6 pkt. proc. marży ponad WIBOR 6M. Ze względu na rekomendację KNF dotyczącą obligacji podporządkowanych, bank ustalił wartość nominalną obligacji na 500 tys. zł, co mocno ograniczy zainteresowanie inwestorów indywidualnych.

Innym znaczącym debiutem była emisja Prime Car Management o wartości 250 mln zł. Trzyletnie papiery oprocentowane na 1,7 pkt. proc. ponad WIBOR 3M spółka uplasowała w grudniu zeszłego roku. Na Catalyst trafiła również piąta seria obligacji spółki Pragma Faktoring. Seria PRF0322 warta 10 mln zł była najmniejszą debiutującą w maju.

Nowe emisje

Największą nową emisją w maju była emisja przeprowadzona przez BGK. Bank uplasował w dwóch transzach euroobligacje o łącznej wartości 1 mld zł. Środki mają trafić na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Dalej świetnie radzą sobie deweloperzy – w maju uplasowali pięć spośród dziewięciu emisji . Echo Investment i Ronson pozyskały po 50 mln zł, Victoria Dom 20 mln zł, Murapol 12 mln zł a MLP Group 10 mln euro.

Na początku czerwca zakończyła się także kolejna emisja przeprowadzona przez PKN Orlen. Spółka pozyskała 200 mln zł przy popycie 206,62 mln zł, proponując za czteroletnie papiery oprocentowane na 1,2 pkt. proc. marży ponad WIBOR 6M. Taką samą kwotę przy takich samych warunkach spółka uplasowała miesiąc wcześniej. O kolejnych pozyskanych środkach poinformowali: Fluid (10,76 mln zł), Unibep (30 mln zł), Dekpol (15mln zł) oraz mBank (180 mln franków szwajcarskich), którego obligacje trafią do obrotu na szwajcarską giełdę.

Zapowiedziane emisje

W maju pozyskanie kapitału z emisji obligacji zapowiedziało kilka spółek. Śląskie Kamienice w ramach prywatnej oferty będą chciały pozyskać 7 mln zł. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności emitenta opartej na zakupie i modernizacji nieruchomości. OT Logistics przyjął program emisji obligacji na 200 mln zł, a pierwszą emisję spółka chce zamknąć jeszcze w czerwcu. Prezes spółki poinformował o toczących się rozmowach na temat objęcia obligacji przez konsorcjum banków, jak również dużą międzynarodową instytucję finansową. Środki mają trafić na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia. Voxel w ramach prywatnej oferty postara się uzyskać 35 mln zł. Program emisji obligacji zatwierdził także BZ WBK. W ramach tego programu bank może wyemitować dług wart 5 mld euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, a obligacje mogą trafić do obrotu na giełdzie w Dublinie, Warszawie lub innym rynku regulowanym.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Nowa konstrukcja nadzieją rynku

  15 lutego 2019
  DM PKO BP będzie plasować obligacje Echa wśród klientów dysponujących aktywami wartymi co najmniej 100 tys. euro. Niezależne domy maklerskie mogą grupować mniejszych inwestorów. Czy tak będzie wyglądał nowy model plasowania publicznych emisji obligacji?
  czytaj więcej
 • Dlaczego RPA to gra w przeczekiwanie? – komentarz Saxo Banku

  15 lutego 2019
  Mimo iż obecne warunki na rynku oferują inwestującym w obligacje stosunkowo mało interesujące okazje, w dalszej perspektywie południowoafrykańskie obligacje skarbowe mogą przynieść zyski – jednak kluczowym aspektem jest zachowanie ostrożności.
  czytaj więcej
 • EBC uspokaja rynek długu, stopy procentowe w USA wyższe niż w Polsce

  18 czerwca 2018
  Ryzykiem dla europejskiego rynku obligacji może być polityka amerykańskiego Fedu. Stopy procentowe w USA już teraz są wyższe niż w Polsce, a w tym roku możemy się spodziewać w Stanach jeszcze dwóch podwyżek. Kapitał z Europy i rynków wschodzących może odpływać za ocean, gdzie amerykańscy inwestorzy mogą liczyć na zysk bez ryzyka walutowego.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowy podział rynku

  15 czerwca 2018
  Emisja Orlenu rozprowadzona zostanie przez konsorcjum domów maklerskich i jest to prawdopodobnie echo komunikatu KNF, która sprzeciwiła się aktywnemu oferowaniu obligacji korporacyjnych przez banki.
  czytaj więcej

Emisje