niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (maj 2021)

Szymon Jędrzejewski i Ignacy Budkiewicz, DM NWAI | 15 czerwca 2021
W maju obrót na Catalyst osiągnął 268,73 mln zł – więcej od 12-miesięcznej średniej (239,8 mln zł) i o 12,5 proc. mniej niż w kwietniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 19,35 mln zł i jest dużo wyższa niż w kwietniu (3,07 mln zł).

Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł w maju z 2,54 proc. do 2,51 proc. Uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,51 proc. (0,56 proc. w kwietniu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowano dla zaledwie 5 z nich: najwięcej Getin Noble Bank (+56 p.b.), Przemysł (+10 p.b.), Paliwa, Gaz, Energia (+6 p.b.), Wierzytelności (+3 p.b.) oraz nieznacznie Pożyczki (+0,34 p.b.). Spadki rentowności dotknęły 12 sektorów, w tym najbardziej sektor Funduszy (-194 p.b.). Oprócz tego duże spadki odnotowały sektory Chemia (-78 p.b.), Retail (-42 p.b.), Usługi Finansowe (-35 p.b.) oraz Budownictwo (-32 p.b.).

Poszczególne emisje Getin Noble Banku, który zanotował największy wzrost ZDM, charakteryzowały się znaczną zmiennością w badanym okresie. Na 16 notowanych serii, pięć straciło na wartości średnio 3,66 proc., trzy pozostało bez zmian, natomiast osiem zanotowało średnie wzrosty w wysokości 4,29 proc. Zmienność można tłumaczyć wynikami spółki za pierwszy kwartał, w którym odnotowała skonsolidowaną stratę netto niższą o 20 mln zł niż rok wcześniej w analogicznym okresie.

Za spadek ZDM w sektorze Funduszy o 194 p.b. do poziomu 2,11 proc. odpowiedzialny jest wykup emisji MCF1121 w wysokości 40 mln zł przez emitenta w dniu 16 maja 2021 r. Fundusz MCI.PrivateVentures FIZ pozyskał finansowanie bankowe w celu spłaty obligacji i tym samym opuścił rynek Catalyst.

Zwężenie spreadu w sektorze Chemia jest wynikiem wzrostu cen obligacji obydwu uwzględnionych w nim emitentów. Po bardzo dobrych wynikach kwartalnych, na osiem notowanych emisji spółki PCC Rokita, tylko jedna zanotowała spadek ceny. Spółka podała, że zysk netto w pierwszym kwartale 2021 r. był wyższy o ponad 333 proc. niż ten osiągnięty w pierwszym kwartale zeszłego roku. Podobnie zachowywały się ceny obligacji wyemitowanych przez PCC Exol. Pomimo iż spółka uzyskała zysk netto nieco niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, w pierwszym kwartale 2021 r. udało jej się osiągnąć rekordowe przychody ze sprzedaży.

Za spadek ZDM w sektorze Retail odpowiadają notowania obligacji CCC, których cena wzrosła o 179 p.b. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Przyczyn pozytywnego postrzegania spółki można upatrywać w otwarci galerii handlowych po okresie lockdownu.

Obroty

W maju obrót na Catalyst osiągnął 268,73 mln zł, co jest wartością powyżej 12-miesięcznej średniej (239,8 mln zł). Jest to wartość niższa o 12,5 proc. od obrotów wygenerowanych w kwietniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 19,35 mln zł i jest dużo wyższa niż w kwietniu (3,07 mln zł).

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 81,59 mln zł. Jest to dość znaczący spadek w stosunku do 118,6 mln zł osiągniętych w kwietniu. Wartość majowa jest również znacząco poniżej 12 – miesięcznej średniej (124,66 mln zł). Za spadkiem wartości względem kwietnia odpowiada głównie sektor Paliwa Gaz Energia, na którym obroty wyniosły 6,7 mln zł wobec 19,7 mln zł przed miesiącem. Największa poprawę obrotów odnotował sektor Usługi Finansowe – 13,1 mln zł wobec 4,1 mln zł miesiąc wcześniej.

Wszystkie serie z sektora Paliwa, Gaz Energia zanotowały spadek obrotów w maju w porównaniu do obrotów osiągniętych miesiąc wcześniej, przy czym za największe spadki odpowiadają dwie serie PKN Orlen: PKN0722 oraz PKN0622. Na serii PKN0722 obrót spadł z 9,95 mln zł w kwietniu do zaledwie 1,19 mln zł w maju. Cena tej serii spadła o 16 p.b. do poziomu 102,42 proc wartości nominalnej, co przełożyło się na wzrost rentowności do poziomu 1,06 proc. Natomiast obroty serii PKN0622 spadły z 2,44 mln zł w kwietniu do zaledwie 808 tys. w maju.

Jeśli chodzi o segment Usługi Finansowe to wzrost obrotu jest zasługą serii PZU0727 wyemitowaną przez PZU. Obrót w maju wyniósł 11,6 mln zł wobec 2,9 mln zł w kwietniu. Zwiększone obroty, mające wpływ na taki wynik miały miejsce 19 oraz 26 maja

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 45,2 mln zł wobec 39,5 mln zł przed miesiącem. Za tym wzrostem stoi znacznie większy obrót na dwóch seriach: FPC0427 oraz FPC0630. Obrót na obligacjach serii FPC0427 wzrósł z 2,1 mln zł w kwietniu do 8,6 mln zł w maju, co wiązało się z korektą notowań o 169 p.b. do poziomu 99 proc. Natomiast seria FPC0630 zwiększyła obroty w maju do 14,5 mln zł z 7,7 mln zł w kwietniu bez znaczącego wpływu na poziom notowań. Spadku notowań doświadczyła seria FPC0725, gdzie obroty spadły do 13,2 mln zł z poziomu 20,2 mln zł miesiąc wcześniej.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to po raz kolejny najwyższe odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 39,3 mln zł i była wyższa o 5,7 mln zł niż w marcu. Drugie miejsce zajął PKN Orlen z obrotem na poziomie 16,3 mln zł. Wynik ten był lepszy o 2,3 mln zł w porównaniu z poprzednim miesiącem kiedy to spółka była na trzecim miejscu w rankingu. Ostatnie miejsce na podium uzupełniło Ghelamco z 8,6 mln zł.

Zapadalność

W maju do wykupu przypadało 6 serii obligacji o wartości 4300,5 mln zł. Seria PRI0521 została wykupiona przed terminem, natomiast pozostałe serie zostały wykupione w terminie zapadalności.

W czerwcu wypada termin do wykupu 6 serii obligacji o łącznej wartości 522,1 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje o wartości łącznie 238 mln zł wykupili PKO Bank Hipoteczny, Kruk oraz Lokum Deweloper. Pozostali emitenci również nie powinni mieć problemu z wykupem swoich emisji.

Najwięcej obligacji do wykupu ma CCC – wartość serii CCC0621 to 210,0 mln zł, a jej wykup przypada na 29 czerwca (termin wykupu przesunięto na rok 2026 – przyp. red.) Relatywnie mniejsze emisje w czerwcu wykupuje Kruk (65 mln zł) oraz Ghelamco (9,1 mln zł).

Nowe emisje

W maju poprzez Agenta Emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 43 emitentów o łącznej wartości 5,46 mld zł i 166 mln euro. W kwietniu wartość emisji wyniosła 3,74 mld zł oraz 13,3 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 36,8 proc. zarejestrowanych emisji, co daje wartość 2,01 mld zł. Najwięcej wyemitował Iliad Purples – o wartości 2,52 mld zł, następnie Pekao Leasing o wartości 700 mln zł oraz Santander Factoring – prawie 430 mln zł.

Spółki znane z GPW uplasowały łącznie 303,5 mln zł oraz 500 mln euro. Najwięcej wyemitował PKN Orlen – 500 mln euro, na stałe 1,125 proc. rocznie. Emisja została uplasowana w ramach zielonego programu euroobligacji. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. euro, a papiery mają być notowane na giełdach w Dublinie i Warszawie.

Kolejną duża emisją w maju byłą ta przeprowadzona przez Develię, a jej wartość to 150 mln zł. Zamiar uplasowania nowej emisji spółka anonsowała już w marcu, a oferta została skierowana do inwestorów instytucjonalnych, którym emitent płaci WIBOR 6M + 2,15 pkt proc.

Niewiele mniej, bo 110 mln zł pozyskał Dom Development. Spółka za 5-letnie niezabezpieczone papiery płaci rekordowo niską marżę – 1,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Z pozyskanych funduszy, spółka nabyła 32 mln zł zapadającej w tym roku serii DOM1121.

Najmniej pośród deweloperów pozyskała Victoria Dom – 25 mln zł. Papiery trafiły do jednego inwestora i nie będą notowane na Catalyst.

Debiuty

W maju na Catalyst zadebiutowało 10 serii obligacji o łącznej wartości 8,27 mld zł. W kwietniu na rynek wprowadzono 393 mln zł, a w marcu 19,48 mln zł.

Największa debiutująca emisja została wyemitowana przez BGK – jej wartość wynosi 6,68 mld zł, a oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 0,5 pkt proc., Jej debiut przypadł na 11 maja i do końca miesiąca zawarto na niej jedną transakcję.

Drugą co do wielkości emisję w maju uplasował Europejski Bank Inwestycyjny – 1,25 mld zł ze stałym oprocentowaniem wynoszącym 1 proc. Debiut przypadł na 12 maja, a do dnia tworzenia raportu nie przeprowadzono żadnej transakcji na tym walorze.

Pod koniec maja kolejną emisję wprowadził Echo Investment. Seria ECH0325 o wartości 195 mln zł jest czternastą emisją notowaną na GPW przez tego emitenta. Podobnie jak w przypadku emisji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do dnia tworzenia raportu nie przeprowadzono żadnej transakcji na tym walorze.

Ponadto w związku z przesunięciem terminu wykupu dwóch serii obligacji EVC0621 i EVC0921 emitenta Everest Capital, są one notowane pod zmienionymi kodami, odpowiednio EVC0623 oraz EV10923.

Obligacje „covidowe”

W maju w ramach dwóch przetargów obligacje sprzedał Bank Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 6,69 mld zł.

10 maja BGK wyemitował obligacje w ramach dwóch serii: FPC0631 i FPC1140 o łącznej wartości 4,84 mld zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 4,18 mld zł w ramach przetargu podstawowego oraz 296,2 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC1140 sprzedano 5 mln zł w ramach przetargu podstawowego. Seria została uplasowana przy 2,5 proc. rentowności.

24 maja BGK wyemitował obligacje w ramach jednej serii: FPC0631 o łącznej wartości 2,2 mld zł. W ramach przetargu podstawowego zostało sprzedanych 2, 096 mld zł oraz 107 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. W czerwcu planowane są dwa przetargi sprzedaży obligacji – 7 czerwca oraz 30 czerwca.

W maju miały miejsce dwa przetargi strukturalnej operacji outright buy na których dokonano skupu 10 mld zł obligacji. Wśród skupionych obligacji znalazły się dwie serii obligacji „covidowych” – FPC0328, na którą NBP wydał 1,88 mld zł przy podaży 4,03 mld zł i FPC0630, na którą NBP wydał 429,26 mln zł przy podaży 1,16 mld zł. Termin kolejnej operacji strukturalnej wyznaczono na 16 czerwca.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wyniosło odpowiednio 121,67 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 58,9 mld zł (BGK 39,1 mld zł i PFR 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje