piątek, 03 lipca 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2019)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 10 września 2019
Obroty w lipcu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 239,52 milionów zł, czyli o 35,1 milionów zł więcej niż 12-miesięczna średnia. Były większe o 1 proc. w porównaniu do lipca i aż o 115,7 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłorocznym sierpniem.

W sierpniu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji spadła o 38 p.b. Dla 10 z analizowanych sektorów, w tym obligacji Getin Noble Banku, nastąpił spadek, dla 5 nastąpił wzrost ZDM, natomiast dla pozostałych nie zmienił się o więcej niż 1 p.b. Największe spadki (powyżej 10 p.b.) miały miejsce w sektorze Przemysł (-1633 bps), Fundusz (-108 p.b.), Retail (-70 p.b.), Pożyczki (-69 p.b.), Medycyna (-35 p.b.), Inne Usługi (-17 p.b.), Usługi Finansowe (- 15 p.b.) i Deweloperzy Mieszkaniowi (-11 p.b.). ZDM obligacji GNB spadły aż o -511 p.b. Największe wzrosty ZDM (powyżej 10 p.b.) zanotowano w sektorach: Chemia (+85 p.b.), Budownictwo (+31 bps), Wierzytelności (+19 p.b.) i Paliwa, Gaz, Energia (+12 p.b.). Duży spadek ZDM Przemysłu jest ponownie spowodowany wahaniami na kursie obligacji ZM Kania, które nadal są notowane poniżej 10 proc. wartości nominalnej. W sierpniu wzrosły ceny dla 35 proc. papierów, a spadły dla 28 proc.

Największy wzrost kursu odnotowała seria KA10321 wyemitowana przez ZM Kania. Wzrost o 40,0 proc. w ciągu miesiąca może imponować, jednak stanowi on jedynie wzrost kursu z poziomów 5,0 proc. wartości nominalnej do 7,0. Duży wzrost zaliczyła też druga seria tego emitenta – KAN0321, która podrożała o 18,2 proc. czyli wzrost z poziomów 5,0 do 5,9 proc. nominału. Są to raczej ruchy bardziej spekulacyjne niż spowodowane pozytywnymi informacjami ze Spółki, których na dzisiaj ewidentnie brakuje.

Liderami wzrostów w sierpniu były banki ze stajni Leszka Czarneckiego. Kurs obligacji Idea Banku IDA0820 zyskał jedną czwartą wartości i na koniec sierpnia notowany był po 75 proc. wartości nominalnej. Na wartości zyskały też poszczególne serie obligacji Getinu, z czego ponad 10 proc. wzrosły: GNB0124, GNB1120, GNB0820, GNB0824, GNO0424, GNB1020 i GNB0323. Jeśli chodzi o pierwszy z banków, to sierpień nie był dla niego dobrym miesiącem. UOKIK przekazał decyzje, w której stwierdził że bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas procesu sprzedaży obligacji GetBack, kurator Idea Banku, BFG, zaskarżył decyzje ZWZ o absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej, następnie KNF wszczął postępowanie administracyjne w związku z niespełnianiem minimalnych wymogów kapitałowych. Obecnie seria ta jest notowana na poziomie 60,01 proc. wartości nominału. Z Getin Noble Banku wypłynęła z kolei informacja o nieznalezieniu inwestora finansowego co, patrząc po naszym zestawieniu, rynek przyjął raczej pozytywnie.

Największy spadek kursu w sierpniu zanotowały obligacje EUC0420 wyemitowane przez Europejskie Centrum Odszkodowań. W ciągu ostatniego miesiąca straciły 15,7 proc. wartości i na koniec sierpnia notowane były po 70 proc. wartości nominalnej. Spółka pierwszego dnia września przekazała raport półroczny, w którym poinformowała o 20 proc. mniejszych przychodach i 36,2 proc. mniejszym zysku netto. Obecnie notowana jest po 73,8 proc. nominału.

Obligacje serii GNB0523, w przeciwieństwie do większości pozostałych serii tego emitenta, zaliczyły spadek wartości aż o 12,8 proc. Ich kurs na koniec sierpnia wynosił 65,4 proc. nominału.

Spadek kursu odnotowały też obligacje Vivid Games serii VVD0520, które w ubiegłym miesiącu były jednymi z najmocniej drożejących papierów. W sierpniu, spółka nie przekazała żadnych istotnych informacji, co pozwala sądzić, że spadek o 6,9 proc. jest bardziej odreagowaniem ubiegło miesięcznego wzrostu. Obecnie papiery te notowane są po 74 proc. nominału.

Ponad 5 proc. spadek kursu zaliczyły też obligacje serii MCI1219 wyemitowane przez MCI Capital. Sierpień zakończyły z kursem na poziomie 95, co oznaczało 5,4 proc. spadek. Z tej spółki również nie wypłynęły żadne istotne informacje. Kurs tej serii nadal wynosi 95 jednak najtańsza oferta sprzedaży wynosi 101.

Obroty

Obroty w lipcu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 239,52 milionów zł, czyli o 35,1 milionów zł więcej niż 12-miesięczna średnia. Były większe o 1 proc. w porównaniu do lipca i aż o 115,7 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłorocznym sierpniem. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 13,45 milionów zł, czyli o 1,73 milionów zł mniej niż przed miesiącem i o 3,32 miliony zł więcej niż przed rokiem.

Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 139,19 milionów zł i odpowiadały za 58,1 proc. obrotu całkowitego na Catalyst. Przed miesiącem obroty na tych obligacjach wyniosły 155,77 milionów zł.

Największy obrót na poszczególnej serii został wygenerowany, jak w poprzednim miesiącu, na serii PZU0727. W sierpniu wyniósł 13,5 mln zł i był mniejszy o 7,6 mln zł w porównaniu z lipcem. Duży obrót wygenerowano także na serii PKO0827, wyemitowanej przez PKO BP. Wyniósł on 8,6 mln zł. Trzeci największy obrót, w wysokości 6,8 mln zł został wygenerowany przez inwestorów w ciągu jedynie 7 dni sesyjnych, na serii PGE0529 wyemitowanej przez PGE (seria ta została pierwszy raz notowana 21 sierpnia).

Jeśli chodzi o poszczególnych emitentów, to największych obrót wygenerowano na obligacjach PZU – a konkretnie odpowiadało za to właśnie seria PZU0727. Drugi największy obrót wygenerowano na papierach PKN Orlen. Na wszystkich sześciu seriach obligacji wygenerowano 11,7 mln zł obrotu. Na trzecim miejscu znalazł się Bank Millennium, na którego trzech seriach wygenerowano obrót o wartości 10,7 mln zł.

Co ciekawe, duży ruch miał miejsce na papierach PCC Rokita. Obrót na wszystkich seriach stanowił równowartość 2,33 proc. łącznej wartości emisji (średnia dla naszego zestawienia, to 0,85 proc.). W ubiegłym miesiącu spółka ta przedstawiła inwestorom wyniki za pierwszą połowę 2019r. Przychody spółki praktycznie nie wzrosły, a zysk netto spadł aż o 61,3 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Spółce najbardziej ciążyły koszty pracownicze i koszty transportu oraz niższe ceny oferowanych przez spółkę produktów. Spadek rentowności sprzedaży z poziomu 15,0 proc. do 5,7 proc. w ciągu roku poskutkował tak dużym wzrostem aktywności inwestorów.

Zapadalność

W lipcu przypada termin zapadalności czterech notowanych serii obligacji o wartości emisji równej 39,3 mln zł.

Na koniec sierpnia dwie serie miały kurs poniżej wartości nominalnej. Na dzisiaj najtańsze oferty sprzedaży na seriach BML0919 i GNB0919, nadal są wyceniane z dyskontem. Pierwszą z tych serii można zakupić za 99,03, a drugą za 99,54 proc. wartości nominalnej.

Debiuty

W sierpniu na Catalyst zadebiutowało dziewięć serii obligacji o łącznej wartości emisji równej 1741 mln zł. Oznacza to, że na rynek wprowadzono więcej o 1104 mln zł obligacji w porównaniu z lipcem, oraz 1477 mln zł więcej niż w sierpniu ubiegłego roku.

Pod względem liczby nowo notowanych obligacji najwięcej wprowadzili deweloperzy – aż cztery nowe serie. Największa z nich należała do Echo Investment. Seria ECH0423 zadebiutowała 22 sierpnia, a jej wartość wynosi 100 mln zł. Spółka płaci za nie WIBOR 6M powiększony o 4,25 pkt proc. marży.

Największy kupon oferują obligacje Victoria Dom ex aequo z obligacjami Everest Capital. Ich kupon wynosi WIBOR 6M + 5 pkt proc.. Pierwsze notowania papierów dewelopera odbyły się 19 sierpnia i w sierpniu właściciela zmieniło 81 obligacji. Obligacje Everest Capital zadebiutowały na Catalyst 28 sierpnia i w sierpniu nie zawarto na nich żadnej transakcji.

Największą emisję przeprowadziła Polska Grupa Energetyczna. Spółka skarbu państwa wprowadziła na rynek dwie serie obligacji: PGE0526 i PGE0529 o łącznej wartości aż 1400 mln zł, co odpowiada za 80 proc. wszystkich wprowadzonych do obrotu w sierpniu obligacji.

Nowe emisje

W sierpniu miały miejsce nowe emisje aż 30 serii obligacji o łącznej wartości 1591 mln zł. Średnia wartość jednej emisji wyniosła około 53 mln zł.

Największa emisja została przeprowadzona przez Santander Leasing, której wartość wyniosła 350 mln zł.

Dwie emisje o łącznej wartości 245 mln zł przeprowadził PKO Bank Hipoteczny. Mniejsza emisja, o wartości 45 mln zł, wypłaca kupon o wartości WIBOR 3M + 0,6 pkt proc.

Dużą emisję przeprowadził także Pekao Faktoring. Jej oprocentowanie nie jest znane.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje